Global Home
Firemné a finančné správy  |  piatok, 10. decembra 2021
Médiá

Udržateľnosť začína výskumom: BASF predstavila inovácie v oblasti mobility a poľnohospodárstva

  • Spoločnosť BASF oznámila reorganizáciu svojich vedecko-výskumných činností.
  • Inovácie spoločnosti BASF prispejú k bezpečnejšej elektromobilite
    a udržateľnejšej poľnohospodárskej výrobe.

Bratislava, Slovensko – 10. december 2021 – Spoločnosť BASF, európsky líder v oblasti chemického priemyslu, na včerajšej R&D tlačovej konferencii predstavila inovácie v oblasti udržateľnej mobility a poľnohospodárstva, ktoré prispejú k transformácii hospodárstva a dosiahnutiu klimatických cieľov.

„Transformácia smerom k udržateľnosti začína vo výskume. Aby sme dokázali čeliť súčasným výzvam, v budúcom roku reorganizujeme naše aktivity. Výskumné oddelenia orientované na obchod, ktoré boli doteraz súčasťou troch výskumných útvarov, začleníme do prevádzkových divízií, vďaka čomu zladíme ich aktivity ešte viac s potrebami zákazníkov. V budúcnosti budeme spájať aj výskumné aktivity, ktoré majú relevanciu pre viaceré divízie, do jednej centrálnej výskumnej divízie s globálnou pôsobnosťou,“ vysvetlila Dr. Melanie Maas-Brunner, členka predstavenstva a hlavná technologická riaditeľka spoločnosti BASF SE.   

Skupina BASF dnes zamestnáva približne 10 000 odborníkov v oblasti vedy a výskumu a len v roku 2020 tu investovala 2 miliardy EUR. S nadchádzajúcou reorganizáciou má spoločnosť BASF cieľ urýchliť vývoj technológií s nulovými emisiami, efektívnejšie presadzovať princípy obehového hospodárstva
a posilňovať digitalizáciu.

Inovácie pre bezpečnejšiu elektromobilitu

Odvetvie dopravy má zásadný podiel na globálnych emisiách skleníkových plynov. Túto bilanciu môže výhľadovo zlepšiť elektromobilita. Na to, aby elektromobilita uspela, sú však potrebné inovácie, ako napríklad skrátenie času nabíjania, zvýšenie bezpečnosti a zavedenie udržateľnejších a efektívnejších výrobných procesov.

Chémia tu bude zohrávať kľúčovú úlohu: chemický obsah elektrického vozidla je výrazne väčší ako obsah konvenčného vozidla, pretože zmena pohonu predstavuje odlišné požiadavky na množstvo ďalších komponentov. Okrem špičkových batériových materiálov pracuje spoločnosť BASF aj na špeciálnych plastoch, chladiacich kvapalinách a nových povrstveniach. 

Novo vyvinutá chladiaca kvapalina z produktového radu Glysantin® posilňuje bezpečnosť elektromobility. Jej výnimočne nízka vodivosť v prípade poškodenia batérie zabraňuje reakcii s jej vysokonapäťovými komponentmi. Okrem toho, Glysantin® ElectrifiedTM poskytuje chladiacemu systému elektromobilu spoľahlivú ochranu proti korózii. 

Výskumníci spoločnosti BASF tiež vyvinuli novú verziu katodického elektropovrstvenia (e-coat) CathoGuard®, ktoré spĺňa špecifické potreby elektrických vozidiel. Pri zachovaní vlastností výrobku umožňuje aplikáciu pri nižších teplotách a úsporu emisií. Aplikácia pozostáva z dvoch častí, a to zo samotného povrstvenia a následného vypálenia v peci, keď dochádza k vytvrdzovaniu pri zmienenej nižšej teplote. Inovatívne elektropovrstvenie zároveň spĺňa zvýšené environmentálne normy, pretože neobsahuje cín ani nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie a má len nízky obsah prchavých organických zlúčenín.

Inovácie pre udržateľné poľnohospodárstvo

Spoločnosť BASF tiež venuje zvýšenú pozornosť udržateľnosti poľnohospodárstva, ktoré v súčasnosti čelí rôznym výzvam. Vzhľadom na rastúcu svetovú populáciu je potrebné zvýšiť produkciu v čoraz zložitejších klimatických podmienkach, zvýšiť odolnosť rastlín voči škodcom a burinám ako aj riešiť pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily. Do roku 2050 sa podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo bude musieť vyprodukovať o 70 % viac potravín. Pritom oblasť ornej pôdy zostáva obmedzená a v prepočte na hlavu sa zmenšuje. Inovácie sa ukazujú ako jediné možné východisko.

Jednou z plodín, ktorých výnos bude potrebné v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť, je pšenica. Spoločnosť BASF prichádza s celosvetovo koordinovaným a lokálnym špecifikám prispôsobeným programom šľachtenia, ktorý povedie k vytvoreniu hybridných semien s vylepšenými vlastnosťami, akými sú vyšší výnos, lepšia kvalita zrna a odolnosť proti chorobám a hmyzu.

S cieľom zlepšiť produkciu poľnohospodárskych plodín spoločnosť BASF vyvinula aj digitálnu platformu, ktorá pestovateľom poskytuje presné odporúčania založené na nepretržitej analýze údajov. Digitálne dáta využívajú nástroje pre precízne poľnohospodárstvo, ktoré spoločnosť BASF ponúka ako súčasť produktovej línie xarvio® Digital Farming Solutions. Napríklad aplikácia Smart Spraying, vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou Bosch, spája údaje
s ultramodernými kamerovými senzormi a softvérom. Umožňuje aplikovať herbicíd naozaj len tam, kde je to nevyhnutné. Terénne testy potvrdili, že takto je možné znížiť objem použitých herbicídov až o 70 %, čo predstavuje environmentálne prínosy a finančné úspory.

Holistický výskumný prístup, v ktorom sa od začiatku vyvíjajú produkty a riešenia s dôrazom na udržateľnosť, odráža nová fungicídna účinná látka Revysol® zo skupiny triazolov. Spĺňa najprísnejšie legislatívne normy a ponúka špičkový biologický účinok proti širokej škále hubových ochorení.   

Všetky dokumenty súvisiace s tlačovou konferenciou sú k dispozícii pod týmto odkazom, fotografie si môžete stiahnuť tu. Záznam z podujatia je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti BASF.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 110 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2020 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2020 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 148 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia piatok, 10. decembra 2021