Global Home
Firemné a finančné správy  |  utorok, 1. marca 2022
Médiá

BASF dosiahla v roku 2021 nárast tržieb a zisku

  • V roku 2021 skupina BASF vykázala tržby vo výške 78,6 mld. eur (medziročný nárast o 33 %). EBIT pred započítaním špeciálnych položiek tvoril 7,8 mld. € (medziročný nárast o 118 %).
  • Obrat BASF na Slovensku vzrástol zo 148 miliónov eur na 265 miliónov eur (medziročný nárast o 79 %).
  • V roku 2022 skupina BASF očakáva tržby vo výške 74 až 77 miliárd eur
    a EBIT pred špeciálnymi položkami v rozmedzí od 6,6 miliardy eur do 7,2 miliardy eur.

Bratislava, Slovensko – 1. marca 2022 – Skupina BASF zvýšila tržby a zisk v roku 2021. „Bol to silný rok pre BASF," hovorí predseda predstavenstva Dr. Martin Brudermüller. Predajné ceny vzrástli o 25 percent a objemy o 11 percent, pričom rast cien a objemov zaznamenala spoločnosť BASF vo všetkých segmentoch.
Tržby skupiny BASF za minulý rok dosiahli 78,6 miliardy eur, čo je o 33 % viac ako v predchádzajúcom roku. EBITDA pred započítaním špeciálnych položiek je na úrovni 11,3 miliardy eur, čo je o 3,9 miliardy eur viac ako v roku 2020. EBITDA vo výške 11,4 miliardy eur prekročila výsledok za rok 2020 o 4,9 miliardy eur. Prevádzkové výnosy (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek dosiahli 7,8 miliardy eur, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2020 a o 67 % viac ako v roku 2019. Hlavný podiel na vývoji mali divízie Chemicals a Materials, a taktiež významne prispeli aj divízie Surface Technologies a Industrial Solutions.

Návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) je na hodnote 13,5 % oproti 1,7 % v predchádzajúcom roku, čo je výrazne viac ako 9 % miera nákladov na kapitál. Nárast ROCE bol spôsobený najmä výrazným zvýšením EBIT.

Rastúce ceny energií v Európe sa premietajú do dodatočných nákladov

Nedostatok polovodičov aj naďalej negatívne ovplyvňoval obchodné aktivity spoločnosti BASF
v automobilovom priemysle. Najmä vo štvrtom štvrťroku 2021 mali na zisky skupiny negatívny vplyv aj vyššie ceny surovín a zvýšené náklady na energiu a logistiku. Európskym závodom BASF vznikli
v predchádzajúcom roku dodatočné náklady spôsobené zvýšením cien zemného plynu o približne 1,5 miliardy eur. Skupina preto v nasledujúcich mesiacoch zavedie ďalšie podstatné zvýšenie cien.

Slovenská BASF má za sebou rekordný rok

V minulom roku sa darilo aj slovenskej BASF, ktorej obrat medziročne vzrástol z 148 miliónov eur na 265 miliónov eur. „Napriek komplikáciám spôsobeným pandémiou bol rok 2021 pre spoločnosť BASF na Slovensku z hľadiska predaja veľmi solídny. Významnú úlohu v tom zohrali najmä tieto segmenty: základné chemikálie, automobilové katalyzátory spĺňajúce prísny štandard Euro 6d, riešenia pre poľnohospodárstvo, ako aj materiály z plastov a polyuretánov," vysvetľuje Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,40 € na akciu

Na výročnom stretnutí akcionárov spoločnosti BASF v tomto roku predstavenstvo a dozorná rada navrhnú vyplatiť dividendu vo výške 3,40 EUR na akciu, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 10 centov. BASF tak ponúkne atraktívny dividendový výnos vo výške 5,5 % na základe ceny akcií na konci roka 2021.

Dosiahnutie nefinančných cieľov

Cieľom skupiny BASF je do roku 2030 znížiť svoje absolútne emisie CO2 o 25 % v porovnaní s rokom 2018. Napriek výraznému nárastu objemov sa podarilo znížiť emisie CO2 medzi rokmi 2020 až 2021
z 20,8 na 20,2 milióna ton. Ďalší nefinančný cieľ spoločnosti BASF bolo dosiahnutie tržieb na úrovni 22 miliárd eur z predaja výrobkov, ktoré významne prispievajú k udržateľnosti v rámci hodnotového reťazca. BASF pôvodne stanovila tento cieľ do roku 2025, ale v predchádzajúcom roku predaj týchto produktov dosiahol 24,1 miliardy eur. Spoločnosť BASF preto upraví tento cieľ v priebehu roka 2022.

Výhľad skupiny BASF na rok 2022

V roku 2022 spoločnosť BASF očakáva rast globálnej priemyselnej produkcie
o 3,8 %, posilnenie chemickej produkcie o 3,5 %, priemernú cenu ropy na úrovni 75 USD za barel ropy Brent a výmenný kurz 1,15 USD za euro.

Na základe týchto predpokladov spoločnosť BASF očakáva v roku 2022 tržby vo výške 74 až 77 miliárd eur, prevádzkové výnosy (EBIT) pred špeciálnymi položkami vo výške 6,6 až 7,2 miliardy eur
a návratnosť použitého kapitálu (ROCE) v rozmedzí od 11,4 % do 12,6 %. Očakáva sa, že emisie dosiahnu v tomto roku hodnoty 19,6 až 20,6 milióna ton CO2. Rozsah týchto prognóz zohľadňuje neistotu vyplývajúcu z účinkov neustáleho prerušovania dodávateľského reťazca, ďalšieho priebehu pandémie koronavírusu a vývoja cien energií.
 

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 111 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2021 dosiahla BASF obrat 78,6 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2021 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 265 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 1. marca 2022