Global Home
Firemné a finančné správy  |  štvrtok, 21. apríla 2022
Médiá

BASF predstavuje plán poľnohospodárskych inovácií na nasledujúcu dekádu

  • Cieľom plánu je podporiť efektívnu a šetrnú produkciu kľúčových plodín.
  • Inovácie prinášajú zlepšenia v oblasti odolnosti voči zmenám klímy, zachovania biodiverzity, presných aplikácií a znižovania emisií CO2.
  • Odhadovaný trhový potenciál inovácií presahuje 7,5 miliardy eur.

Bratislava, Slovensko – 21. apríla 2022 – Spoločnosť BASF oznámila svoj desaťročný výhľad poľnohospodárskych inovácií, ktoré podporia potravinovú bezpečnosť a minimalizujú vplyv poľnohospodárstva na klímu a životné prostredie. Spoločnosť sa zameriava na zvyšovanie poľnohospodárskych výnosov z hlavných plodín, ako je pšenica, repka olejná, sója, kukurica, bavlna a ryža, ale aj ovocie a zelenina. Tieto plodiny podľa údajov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) predstavujú viac ako 50 % celosvetovej poľnohospodárskej pôdy, a preto majú inovácie aplikované v takom veľkom rozsahu potenciál urobiť poľnohospodárstvo ešte produktívnejšie a udržateľnejšie.

V oblasti uvedených plodín spoločnosť BASF pokračuje v inováciách v celom svojom programe osív, prípravkov na ošetrenie osiva, biologickej a chemickej ochrany plodín, ako aj digitálnych poľnohospodárskych riešení. BASF uvedie na trh významné projekty, ktorých odhadovaný trhový potenciál presahuje 7,5 miliardy eur. V uplynulom roku BASF vynaložila na výskum a vývoj v poľnohospodárskom segmente takmer 900 miliónov eur, čo predstavuje približne 11 % tržieb divízie Poľnohospodárske riešenia. So značným objemom investícií do poľnohospodárskych inovácií počíta BASF aj v tomto roku.

Spoločnosť BASF sa zameriava na vybrané systémy pestovania plodín v kľúčových regiónoch a prispôsobuje svoje produkty, technológie a služby tak, aby pomáhali poľnohospodárom optimálne pestovať plodiny v náročných podmienkach a prostrediach. „Inovácie v poľnohospodárstve sú nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnej produkcie potravín v podmienkach meniacej sa klímy. Musíme preto nájsť správnu rovnováhu na zaistenie lepších výnosov – výnosov produkovaných takým spôsobom, ktorý bude spĺňať požiadavky budúcich generácií, bude mať minimálny vplyv na životné prostredie a pomôže poľnohospodárom zarábať si na živobytie,“ hovorí Dr. Livio Tedeschi, prezident divízie Poľnohospodárske riešenia spoločnosti BASF. „Naše inovácie umožňujú produktívnejšie a zároveň udržateľnejšie poľnohospodárstvo, čo sú kľúčové páky, ktoré určila Organizácia Spojených národov a začlenila do svojich cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V divízii Poľnohospodárskych riešení spoločnosti BASF sme si to stanovili ako prioritu a zaviazali sme sa k jasným a merateľným cieľom na podporu udržateľného poľnohospodárstva do roku 2030.“

Zachovanie biodiverzity v Európe prostredníctvom kombinácie hybridnej pšenice Ideltis™, ochrany plodín a digitálnych nástrojov

V druhej polovici tohto desaťročia BASF uvedie na európsky trh hybridnú pšenicu Ideltis™. Podporovať ju budú digitálne poľnohospodárske riešenia xarvio®, ktoré poľnohospodárom poskytujú optimalizované odporúčania na sejbu prostredníctvom analýzy údajov z polí špecifických pre danú zónu a presnej aplikácie udržateľných inovácií na ochranu plodín, ako je fungicíd Revysol®, insekticíd Axalion™ a herbicíd Luximo®.

Na základe odhadov z európskej produkcie pšenice môže len vďaka samotnému Revysolu® stačiť na rovnaký výnos o 4 % menej pôdy, čo predstavuje plochu dvakrát väčšiu ako Luxembursko. Poľnohospodári tak budú môcť maximalizovať výnosy pšenice a nebudú musieť premieňať väčšie množstvo prírodných biotopov na poľnohospodársku pôdu, čím sa podporí biodiverzita a znížia sa emisie CO2. Inovácie v zložení prípravku Revysol® umožnia poľnohospodárom obmedziť množstvo použitého fungicídu, čím sa ešte viac zníži produkcia CO2.

Podpora miestnej výroby potravín v uzavretých priestoroch pomocou inovácií v oblasti osív zeleniny a biologickej ochrany plodín

Dopyt po čerstvom ovocí a zelenine na celom svete rastie, pričom spotrebitelia jednoznačne uprednostňujú udržateľne pestované produkty. Pri uspokojovaní dopytu po miestnej a celoročnej zelenine bude zohrávať čoraz významnejšiu úlohu skleníková produkcia. Riešenia pre osivá zeleniny spoločnosti BASF, ktoré sa predávajú pod značkou Nunhems®, optimalizujú ochranu osiva a plodín pre skleníkovú výrobu.

V roku 2021 spoločnosť otvorila nový najmodernejší skleník na šľachtenie odrôd semien zeleniny určených pre skleníky a vnútorné farmy. Centrum sa nachádza v závode na výrobu osív zeleniny v holandskom Nunheme a zameriava sa na celoročné pestovanie paradajok. Tieto pokročilé technológie pestovania vo vnútorných priestoroch budú šetriť vodu, energiu a ďalšie poľnohospodárske vstupy a budú zodpovedať odrodám osív zeleniny od spoločnosti BASF, ktoré sú špeciálne vyšľachtené pre tieto podmienky. BASF využíva takéto skleníky na zabezpečenie základného výskumu pre efektívnu produkciu a zber ovocia a zeleniny (ako sú paradajky, uhorky, paprika či hlávkový šalát) počas celého roka.

Bioriešenia BioSolutions od spoločnosti BASF, ako je bioinsekticíd Velifer® a biofungicíd Serifel®, sú ako partneri v oblasti inovácií osív zeleniny optimalizované na pôsobenie v prostredí skleníkov a v nadchádzajúcich rokoch budú uvádzané na trh na celom svete, vrátane EÚ, Číny a Latinskej Ameriky.

Viac informácií o programe inovácií spoločnosti BASF v odvetví poľnohospodárstva nájdete na našej webovej stránke pre inovácie www.AgInnovation.basf.com.
 

Divízia Poľnohospodárskych riešení spoločnosti BASF        
Vzhľadom na rýchlo rastúci počet obyvateľov je svet čoraz závislejší od toho, ako sme schopní rozvíjať a udržiavať udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé životné prostredie. Našou úlohou je v spolupráci s poľnohospodármi a odborníkmi z oblastí poľnohospodárstva, ochrany proti škodcom a ďalšími subjektmi prispievať tomu, aby sa nám to podarilo. Preto investujeme do kvalitného programu výskumu a vývoja a širokého portfólia, ako sú osivá a znaky, chemická a biologická ochrana plodín, hospodárenie s pôdou, zdravie rastlín, hubenie škodcov a digitálne poľnohospodárstvo. Vďaka odborným tímom v laboratóriách, teréne, kanceláriách aj vo výrobe spájame inovatívne myslenie s praktickými krokmi, aby sme priniesli skutočné nápady, ktoré budú fungovať – pre poľnohospodárov, spoločnosť i celú planétu. Naša divízia dosiahla v roku 2021 tržby vo výške 8,2 miliardy eur. Viac informácií nájdete na adrese www.agriculture.basf.com alebo na ktoromkoľvek z našich kanálov na sociálnych sieťach.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. V našom úsilí spájame hospodársky úspech s ochranou životného prostredia a sociálnou zodpovednosťou. Koncern BASF Group má viac ako 110-tisíc zamestnancov, ktorí prispievajú k úspechu našich zákazníkov takmer vo všetkých odvetviach a takmer v každej krajine sveta. Naše portfólio sa delí na šesť segmentov: Chemikálie, Materiály, Priemyselné riešenia, Povrchové technológie, Výživa a starostlivosť a Poľnohospodárske riešenia. Spoločnosť BASF dosiahla v roku 2021 tržby vo výške 78,6 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na burzách vo Frankfurte nad Mohanom (BAS) a ako americké depozitné potvrdenky (BASFY) v USA. Viac informácií nájdete na stránke www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2021 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 265 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 21. apríla 2022