Global Home
Firemné a finančné správy  |  piatok, 29. apríla 2022
Médiá

Spoločnosť BASF dosiahla v prvom kvartáli 2022 dobré výsledky

 • Tržby za prvý kvartál 2022 sa zvýšili na 23,1 miliardy eur (medziročný nárast o 19 %).
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek predstavoval 2,8 miliardy eur (medziročný nárast o 21 %).
 • Výhľad na rok 2022 ostáva rovnaký

Bratislava, Slovensko – 29. apríl 2022 – Prvý štvrťrok 2022 bol poznačený výrazne vyššími cenami energií a surovín a prerušením dodávateľského reťazca. „Napriek týmto okolnostiam sú finančné výsledky BASF za prvý štvrťrok dobré," povedal Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE, na výročnom valnom zhromaždení akcionárov.

V porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 sa tržby zvýšili o 3,7 miliardy eur na 23,1 miliardy eur. Tento nárast bol spôsobený najmä vyššími cenami, hlavne v divíziách Chemicals a Materials.

Prevádzkový zisk (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek sa zvýšil o 497 mil. eur na 2,8 mld. EUR. Značná časť z toho bola spôsobená nárastom ziskov divízie Chemicals. EBIT pred špeciálnymi položkami bol tiež zvýšený divíziami Industrial Solutions, Materials a Nutrition & Care. Mierny nárast zaznamenala divízia Agricultural Solutions. Na druhej strane segment Surface Technologies zaznamenal výrazný pokles EBIT pred špeciálnymi položkami, spôsobený slabším dopytom z automobilového priemyslu.

EBIT sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka medziročne zvýšil o 474 miliónov eur na 2,8 miliardy eur. Čistý zisk dosiahol 1,2 miliardy eur, čo je medziročne o 0,5 miliardy eur menej. Dôvodom sú straty zo zníženia hodnoty vykázané spoločnosťou Wintershall Dea, ktoré BASF zahrnula do čistého príjmu z akcií na proporcionálnom základe (72,7 %) ako osobitné náklady vo výške približne 1,1 miliardy eur.

Zlepšenie prevádzkového peňažného toku v prvom štvrťroku 2022

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti dosiahli mínus 290 miliónov EUR, čo je v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 zlepšenie o 235 miliónov EUR. Tento nárast bol spôsobený najmä zlepšenou prevádzkovou výkonnosťou. Voľný peňažný tok sa zvýšil o 88 miliónov EUR na mínus 893 miliónov EUR.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,40 € na akciu

Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti BASF SE navrhli na výročnom valnom zhromaždení akcionárov dividendu vo výške 3,40 eura na akciu za finančný rok 2021. Po predpokladanom prijatí návrhu zaplatí BASF celkovo približne 3,1 miliardy eur.

Výhľad skupiny BASF na rok 2022

Globálny makroekonomický výhľad je v súčasnosti predmetom značného stupňa neistoty. Najmä ďalší vývoj vojny na Ukrajine a jej vplyv na ceny a dostupnosť energie a surovín nemožno predvídať.

V dôsledku toho si BASF zachováva svoj makroekonomický výhľad na rozpočtový rok 2022:

 • Rast hrubého domáceho produktu: 3,8 %.
 • Rast priemyselnej produkcie: 3,8 %.
 • Rast chemickej výroby: 3,5 %.
 • Priemerný výmenný kurz eura voči doláru: 1,15 USD za euro.
 • Priemerná cena ropy (Brent): 75 dolárov za barel.

Spoločnosť BASF si tiež zachováva svoj vlastný výhľad predaja a zisku na finančný rok 2022:

 • Tržby: 74 až 77 miliárd eur.
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek: 6,6 až 7,2 mld. eur
 • Návratnosť investovaného kapitálu (ROCE): 11,4 % až 12,6 %.
 • Emisie CO2: 19,6 až 20,6 milióna metrických ton.

Trhovému prostrediu naďalej dominuje mimoriadne vysoký stupeň neistoty. Riziká môžu vzniknúť v dôsledku ďalšieho zvyšovania cien surovín, nových sankcií voči Rusku alebo prebiehajúcej pandémie koronavírusu a súvisiacich opatrení.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 111 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2021 dosiahla BASF obrat 78,6 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2021 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 265 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia piatok, 29. apríla 2022