Global Home
Firemné a finančné správy  |  pondelok, 27. júna 2022
Médiá

BTC Europe a NXTLEVVEL Biochem podpísali dohodu o distribúcii biologicky založených a biologicky rozložiteľných rozpúšťadiel po celej Európe

  • Európska distribučná organizácia spoločnosti BASF a popredný výrobca chemických látok pochádzajúcich z biomasy spájajú svoje sily, aby rozšírili ponuku rozpúšťadiel na báze kyseliny levulovej po celej Európe.

BTC Europe GmbH a NXTLEVVEL Biochem nedávno podpísali dohodu o distribúcii biologicky založených a biologicky rozložiteľných rozpúšťadiel získaných z kyseliny levulovej pre európsky trh. Kyselina levulová môže slúžiť ako univerzálny základný prvok pre chemikálie a materiály získané priamo z biomasy. Vďaka svojej širokej účinnosti rozpúšťania, nízkej prchavosti, vysokému bezpečnostnému profilu a biologickej odbúrateľnosti, rozpúšťadlá na báze kyseliny levulovej ponúkajú udržateľnú alternatívu k rozpúšťadlám vyrábaných z fosílnych surovín pre širokú škálu aplikácií.

Obe spoločnosti sa snažia využiť svoje odborné znalosti a priemyselné know-how, aby reagovali na vysoký dopyt po udržateľnejších a nízkoemisných výrobkoch na európskom trhu a umožnili zákazníkom prijímať rozhodnutia šetrnejšie k životnému prostrediu vo svojich procesoch obstarávania a vývoja. Vďaka spolupráci budú mať zákazníci prístup k riešeniam efektívne využívajúcim zdroje získané z nepotravinovej biomasy plodín, pomocou ktorých môžu znížiť svoju uhlíkovú stopu a zabezpečiť dlhodobé udržateľné konkurenčné výhody.

„Obohatenie nášho portfólia o doplnkové, udržateľné a zdrojovo efektívne riešenia je základný pilier našej stratégie. Spolupráca so spoločnosťou NXTLEVVEL Biochem vytvorí nové príležitosti pre budúci rast a posilní našu pozíciu v európskom distribučnom biznise,“ hovorí Ivan Staňa, riaditeľ spoločnosti BTC pre strednú Európu. „Na základe rozšíreného portfólia ponúkneme našim zákazníkom riešenia založené na obehových surovinách, ktoré pomáhajú splniť rýchlo sa meniace požiadavky trhu a ktoré následne vytvárajú pridanú hodnotu pre zákazníkov našich zákazníkov,“ dodáva Ivan Staňa.

„Spoločne, vďaka sile našich produktov a pevnej pozície BTC Europe na európskom chemickom distribučnom trhu, môžeme využiť nové trhové potenciály rozpúšťadiel na báze kyseliny levulovej,“ hovorí Aris de Rijke, výkonný riaditeľ spoločnosti NXTLEVVEL Biochem. „S využitím patentovanej technológie od GFBiochemicals vyrábame deriváty kyseliny levulovej v priemyselnom meradle a zásobujeme trhy s vysokým dopytom po biologických chemických látkach, akými sú priemyselné a inštitucionálne čistiace produkty, domáca a osobná starostlivosť, ale aj nátery a poľnohospodárstvo.“

 

 

O spoločnosti BTC Europe GmbH

BTC Europe GmbH je súčasťou skupiny BASF a je európskou distribučnou organizáciou spoločnosti BASF pre špeciálne chemikálie. Silné stránky spoločnosti spočívajú v jej znalostiach odvetvia, založených na dlhoročných skúsenostiach a jej blízkosti k zákazníkom. S veľmi silným lokálnym zastúpením v Európe dodáva BTC Europe GmbH malým a stredným zákazníkom zo širokej škály priemyselných odvetví približne 6 000 produktov. BTC Europe GmbH má sídlo v Monheim am Rhein v Nemecku.

Ďalšie informácie o BTC Europe GmbH sú k dispozícii na www.btc-europe.com.

O spoločnosti NXTLEVVEL Biochem

 

NXTLEVVEL so sídlom v Holandsku je spoločnosťou typu joint-venture, ktorá spája priemyselné odborné znalosti spoločnosti Towell Engineering Group s pokročilou patentovanou technológiou vyvinutou spoločnosťou GFBiochemicals. Spoločnosť je komerčný výrobca chemikálií bio-rozpúšťadiel na báze kyseliny levulovej z biomasy novej generácie. Cenovo dostupné biologické chemikálie sú nevyhnutné na zníženie závislosti od fosílnych palív a budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri znižovaní emisií uhlíka. NXTLEVVEL prináša vysoko výkonné riešenia pre udržateľnú chémiu.    

Ďalšie informácie o spoločnosti NXTLEVVEL Biochem sú k dispozícii na https://www.nxtlevvel.com/.

 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 27. júna 2022