Global Home
Firemné a finančné správy  |  pondelok, 1. augusta 2022
Médiá

Spoločnosť BASF dosiahla nárast zisku napriek pretrvávajúcim vysokým cenám surovín a energií

 • Rast tržieb o 16,3 percenta na 23,0 miliárd eur
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 2,3 miliárd eur na úrovni zodpovedajúceho štvrťroka minulého roka
 • Čistý zisk vo výške 2,1 miliardy EUR o 26,3 percenta vyšší ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka
 • Výhľad na rok 2022 pre tržby zvýšený na 86 až 89 miliárd eur a pre EBIT pred započítaním špeciálnych položiek na 6,8 až 7,2 miliardy eur

„Napriek pretrvávajúcim vysokým cenám surovín a energií sme v druhom štvrťroku opäť dosiahli vysoký zisk,“ uviedol Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE, ktorý spolu s finančným riaditeľom Dr. Hansom-Ulrichom Engelom prezentoval výsledky za druhý štvrťrok 2022. Spoločnosť BASF zverejnila predbežné údaje už 11. júla.

Skupina BASF zvýšila tržby o 3,2 miliardy eur v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na 23,0 miliardy eur. Tento nárast o 16,3 percenta bol spôsobený predovšetkým výrazným zvýšením cien takmer vo všetkých segmentoch.

Príjmy z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek dosiahli úroveň silného rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka vo výške 2,3 miliardy eur. Výrazne sa zvýšil zisk v segmentoch Poľnohospodárske riešenia a Výživa a starostlivosť, zatiaľ čo zisk v segmente Priemyselné riešenia zaznamenal mierny nárast. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa výrazne zlepšil v segmente Ostatné. Naopak, segmenty Chemikálie a Materiály dosiahli výrazne nižší EBIT pred započítaním špeciálnych položiek. V segmente Povrchových technológií sa EBIT pred špeciálnymi položkami tiež výrazne znížil.

EBIT vzrástol o 34 miliónov eur na 2,4 miliardy eur. Výnosy z prevádzkovej činnosti pred odpismi, amortizáciou a špeciálnymi položkami (EBITDA pred špeciálnymi položkami) sa v druhom štvrťroku 2022 zvýšili o 76 miliónov eur na 3,3 miliardy eur a EBITDA zaznamenal nárast o 197 miliónov eur na 3,4 miliardy eur.

Vývoj peňažných tokov v druhom štvrťroku 2022

Peňažné toky z prevádzkových činností v druhom štvrťroku 2022 dosiahli 1,2 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 1,3 miliardy eur v porovnaní so zodpovedajúcim štvrťrokom minulého roka. Voľný peňažný tok v druhom štvrťroku 2022 predstavoval 336 miliónov eur, pričom v druhom štvrťroku 2021 dosiahol 1,8 miliardy eur.

Výhľad skupiny BASF na rok 2022

Posúdenie globálneho hospodárskeho prostredia v roku 2022 bolo upravené takto (predchádzajúce predpoklady zo správy BASF za rok 2021 sú uvedené v zátvorkách; súčasné predpoklady rastu sú zaokrúhlené):

 • Rast hrubého domáceho produktu: +2,5 % (+3,8 %)
 • Rast priemyselnej výroby: +3,0 % (+3,8 %)
 • Rast chemickej výroby: +2,5 % (+3,5 %)
 • Priemerný výmenný kurz eura voči doláru: 1,07 USD za euro (1,15 USD za euro)
 • Priemerná ročná cena ropy (Brent): 110 USD za barel (75 USD za barel)

V druhej polovici roka spoločnosť BASF očakáva postupné ochladzovanie hospodárskeho rozvoja na celom svete, ale oveľa výraznejšie v Európe. Predpokladá sa, že nedôjde k vážnym obmedzeniam vyplývajúcim z nových „lockdownov“ v Číne a že nedostatok zemného plynu nepovedie k zastaveniu výroby v Európe.

Na základe veľmi pozitívneho obchodného vývoja v prvom polroku 2022 a vyššie uvedených predpokladov bola prognóza skupiny BASF na obchodný rok 2022 upravená nasledovne (v zátvorkách je uvedená predchádzajúca prognóza zo správy BASF za rok 2021):

 • Rast tržieb na 86 až 89 miliárd eur (74 až 77 miliárd eur)
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 6,8 až 7,2 miliardy eur (6,6 až 7,2 miliardy eur)
 • Návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) v rozmedzí od 10,5 % do 11,0 % (od 11,4 % do 12,6 %)
 • Zníženie emisií CO2 na 18,4 až 19,4 milióna metrických ton (19,6 až 20,6 milióna metrických ton)

Súčasný vývoj spôsobený najmä vojnou na Ukrajine a jej vplyvom na ceny energií a surovín a dostupnosť surovín, a to najmä v Európe, môže viesť k ďalším nepriaznivým vplyvom, ktoré sa odchyľujú od vyššie uvedených predpokladov. Riziká by mohli vzniknúť najmä v dôsledku zastavenia výroby vo veľkých európskych závodoch v dôsledku ďalšieho obmedzenia dodávok plynu z Ruska do Európy. V takom prípade by sa strata európskych kapacít mohla čiastočne kompenzovať vyšším využitím kapacity závodov mimo Európy. Nasledujúce riziká by mohli vyplynúť z ďalšieho priebehu pandémie koronavírusu v budúcnosti a nových opatrení na obmedzenie počtu nakazených. Príležitosti by mohli vzniknúť z pretrvávajúcich vysokých marží, a to aj v prípade spomalenia hospodárskeho rastu. Spoločnosť BASF reaguje na spomalenie hospodárskeho rastu opatreniami na zníženie nákladov.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 111 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2021 dosiahla BASF obrat 78,6 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2021 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 265 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 1. augusta 2022