Global Home
Firemné a finančné správy  |  štvrtok, 27. apríla 2023
Médiá

Spoločnosť BASF začína rok 2023 lepšie než sa očakávalo v stagnujúcom prostredí

 • Tržby vo výške 20,0 miliardy eur (mínus 13,4 percenta)
 • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 1,9 miliardy eur (mínus 31,5 percenta) výrazne prevyšuje priemerné odhady analytikov
 • Výhľad na obchodný rok 2023 od 24. februára 2023 bez zmeny

„Spoločnosť BASF začala rok 2023 lepšie, než analytici očakávali – a to v stagnujúcom a zložitom ekonomickom prostredí,“ povedal Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE. Obchody spoločnosti BASF so zákazníkmi v poľnohospodárskom a automobilovom sektore k tomu významne prispeli.

Vývoj tržieb a výnosov v prvom štvrťroku 2023

Tržby skupiny BASF v prvom štvrťroku 2023 dosiahli 20,0 miliardy eur, čo je v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka pokles o 3,1 miliardy eur. Bolo to spôsobené predovšetkým nižším objemom takmer vo všetkých segmentoch v dôsledku slabšieho dopytu. Mierne nižšie ceny navyše utlmili výkonnosť predaja. Rast cien v segmentoch Agricultural Solutions, Nutrition & Care a Industrial Solutions nedokázal plne kompenzovať nižšie ceny v zostávajúcich segmentoch. Negatívne vplyvy portfólia z predaja kaolínových minerálov v segmente Industrial Solutions tiež jemne zaťažili tržby. Mierne pozitívne menové efekty, najmä v súvislosti s americkým dolárom, mali kompenzačný účinok.

Prevádzkový zisk (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek klesol na 1,9 miliardy eur, čo zodpovedá poklesu o 887 miliónov eur v porovnaní so silným štvrťrokom predchádzajúceho roka. Tento vývoj zisku skupiny BASF bol spôsobený najmä výrazným poklesom príspevkov na zisk v segmentoch Chemicals a Materials. V segmentoch Nutrition & Care a Industrial Solutions sa výrazne znížil aj EBIT pred započítaním špeciálnych položiek, zatiaľ čo segment Surface Technologies zaznamenal mierny pokles. Naproti tomu segment Agricultural Solutions výrazne zvýšil zisk a dosiahol EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške približne 1,3 miliardy eur, v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka bol na úrovni 868 miliónov eur. Segment Other tiež výrazne zlepšil EBIT pred započítaním špeciálnych položiek.

EBIT v porovnaní s prvým štvrťrokom 2022 klesol o 918 miliónov eur na 1,9 miliardy eur. Prevádzkový zisk pred odpismi, amortizáciou a špeciálnymi položkami (EBITDA pred špeciálnymi položkami) klesol v rovnakom období o 878 miliónov eur na 2,9 miliardy eur a EBITDA o 898 miliónov eur na 2,8 miliardy eur.

Čistý zisk vo výške 1,6 miliardy eur bol o 340 miliónov eur vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. V rovnakom štvrťroku 2022 zníženie hodnoty podielu vo Wintershall Dea AG zaťažilo čistý zisk. Zisk na akciu v prvom štvrťroku roka bol 1,75 eura v porovnaní s 1,34 eura v prvom štvrťroku 2022.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,40 € na akciu za obchodný rok 2022

Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti BASF SE navrhujú dnešnému výročnému valnému zhromaždeniu akcionárov dividendu zodpovedajúcu úrovni predchádzajúceho roka vo výške 3,40 € na akciu za obchodný rok 2022. Na základe koncoročnej ceny akcií za rok 2022 tak akcia spoločnosti BASF ponúka vysoký dividendový výnos vo výške 7,3 percenta. Všetci akcionári, ktorí vlastnia akcie spoločnosti BASF k 27. aprílu 2023, dátumu výročného zhromaždenia akcionárov, majú nárok na dividendu. Ak výročné zhromaždenie akcionárov schváli návrh dividend, dividenda bude vyplatená 3. mája 2023. Celkovo spoločnosť BASF v tento deň vyplatí svojim akcionárom 3,0 miliardy eur. „Táto suma je pokrytá naším voľným peňažným tokom vo výške 3,3 miliardy eur v roku 2022,“ povedal Brudermüller.

Výhľad skupiny BASF na rok 2023

Prognózy predaja, ziskov, ROCE a CO2 emisií uvedené v správe spoločnosti BASF za rok 2022 ostávajú aj naďalej v platnosti:

 • Tržby medzi 84 a 87 miliardami eur
 • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek v rozmedzí 4,8 až 5,4 miliardy eur
 • Návratnosť vloženého kapitálu (ROCE) medzi 7,2% a 8,0%
 • Emisie CO2 od 18,1 milióna metrických ton do 19,1 milióna metrických ton

Predpoklady týkajúce sa globálneho ekonomického prostredia zo správy BASF 2022 zostávajú nezmenené:

 • Rast hrubého domáceho produktu: 1,6 percenta
 • Rast priemyselnej výroby: 1,8 percenta
 • Rast chemickej výroby: 2,0 percenta
 • Priemerný výmenný kurz eura voči doláru 1,05 USD za euro
 • Priemerná ročná cena ropy (ropa Brent) 90 dolárov za barel

Vývoj svetového hospodárstva je stále predmetom veľkej neistoty. Dynamika globálnej priemyselnej a chemickej výroby zostáva tlmená.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 111 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2022 dosiahla BASF obrat 87,3 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2022 mala spoločnosť BASF na Slovensku takmer 100 zamestnancov a dosiahla obrat 346 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 27. apríla 2023