Global Home
Firemné a finančné správy  |  štvrtok, 29. júna 2023
Médiá

BASF je prvá spoločnosť, ktorá zriadila spoločné centrum pre materiály a recykláciu akumulátorov a uzavrela kruh v európskom hodnotovom reťazci akumulátorov

  • Otvorenie prvého najmodernejšieho závodu na výrobu vysokovýkonných katódových aktívnych materiálov v Nemecku
  • Spustenie závodu na recykláciu akumulátorov svetovej triedy s cieľom vyrábať čiernu hmotu v Európe najudržateľnejším spôsobom
  • Vlastné výrobné technológie umožnia výrazne znížiť uhlíkovú stopu aktívnych katódových materiálov

Spoločnosť BASF dnes slávnostne otvorila prvé spoločné centrum výroby akumulátorových materiálov a recyklácie akumulátorov v Európe v nemeckom Schwarzheide. Otvorenie najmodernejšieho výrobného zariadenia na vysokovýkonné katódové aktívne materiály (CAM) a odhalenie závodu na recykláciu akumulátorov na výrobu čiernej hmoty predstavujú dôležité kroky smerom k uzavretiu kruhu európskeho hodnotového reťazca akumulátorov – od zberu použitých akumulátorov a zhodnocovania nerastných surovín až po ich použitie pri výrobe nových materiálov pre batérie.

Významný krok pre Európu na globálnom trhu s batériami

Materiály akumulátorov sú srdcom lítium-iónových batérií, pretože výrazne určujú ich výkon, a preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri transformácii mobility.

„Napriek všetkým výzvam, ktorým v súčasnosti v Európe čelíme, máme dnes dôvod na optimizmus. Najmodernejší závod na výrobu katódových aktívnych materiálov a recyklačný závod pre výrobu čiernej hmoty sú dôkazom, že v spoločnosti BASF veríme v budúcnosť chemického priemyslu v Európe a v Nemecku a investujeme do inovatívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov na domácom trhu,“ povedal Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE. „Týmito investíciami významne prispievame k znižovaniu uhlíkovej stopy akumulátorov a uzavretie kruhu pre udržateľnú mobilitu."

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič zdôraznil význam vytvorenia konkurencieschopného a udržateľného hodnotového reťazca výroby akumulátorových článkov v Európe. „Trh EÚ s akumulátorovými batériami rýchlo narastá. Očakáva sa, že dopyt po batériách bude v nasledujúcich rokoch naďalej drasticky silnieť tak v oblasti mobility ako aj skladovania, pričom o tento trh sa usilujú aj naši konkurenti. V tejto súvislosti je Európska komisia odhodlaná pokračovať v budovaní pevného ekosystému batérií v Európe. Preto sme vytvorili Európsku alianciu pre batérie, ktorá doteraz pomohla vygenerovať súkromné investície vo výške viac ako 180 miliárd EUR. Závod spoločnosti BASF z toho ťaží. Svojím zameraním na pokročilý katódový aktívny materiál a recykláciu dokazuje, že môžeme posilniť konkurencieschopnosť EÚ, znížiť jej závislosť v strategickom odvetví a urýchliť zelenú transformáciu.“

Prvá výroba katódových aktívnych materiálov v Nemecku

Nový závod je nielen prvý výrobný závod na výrobu vysokovýkonných katódových aktívnych materiálov v Nemecku, ale aj prvé plne automatizované veľkokapacitné výrobné zariadenie na výrobu katódových aktívnych materiálov v Európe. Závod je v nasledujúcich rokoch úplne vypredaný a bude dodávať výrobky prispôsobené špecifickým potrebám výrobcov článkov a OEM v automobilovom priemysle v Európe. Uhlíková stopa inovatívnych katódových aktívnych materiálov spoločnosti BASF je výrazne nižšia ako priemyselný štandard vďaka vlastným efektívnym výrobným technológiám spoločnosti, ktoré zahŕňajú minimalizovanú spotrebu energie a vysoký podiel obnoviteľnej energie. S cieľom uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov na európskom trhu s elektrickými vozidlami spoločnosť BASF už pripravuje ďalšie investície do katódových aktívnych materiálov v Európe a je v pokročilých rokovaniach so zákazníkmi. To podčiarkuje záväzok spoločnosti BASF vybudovať v Európe robustný a lokalizovaný hodnotový reťazec akumulátorov.

Dr. Robert Habeck, spolkový minister hospodárstva a opatrení v oblasti klímy, uviedol: „Vďaka kombinácii najmodernejšej výroby CAM a recyklačného zariadenia získava Nemecko kľúčový kúsok skladačky pre svoj rastúci ekosystém akumulátorových batérií. Projekt spoločnosti BASF zvyšuje našu suverenitu v celom hodnotovom reťazci, podporuje obehové hospodárstvo a tým posilňuje ekonomickú bezpečnosť. Rozhodnutie v prospech Schwarzheide zdôrazňuje atraktivitu lokality – jej históriu a chemické know-how, ako aj množstvo obnoviteľnej energie v okolí. Projekt tiež zdôrazňuje prebiehajúcu transformáciu: Tu, kde sa uhlie dlho skvapalňovalo na benzín, sa odteraz bude vyrábať aktívny materiál pre akumulátory elektromobilov. Sme radi, že môžeme túto transformáciu podporiť financovaním dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI).“

Uzavretie kruhu pre akumulátorové materiály

Spoločnosť BASF ponúka katódové aktívne materiály na báze recyklovaných kovov ako riešenie uzavretého cyklu už v Ázii a Severnej Amerike s cieľom šetriť zdroje a ďalej znižovať svoju uhlíkovú stopu. Vďaka investíciám do Schwarzheide teraz spoločnosť BASF priamo podporuje európsky trh a zároveň umožňuje rýchlejší rast jej globálneho podnikania. Akumulátory s ukončenou životnosťou a odpad z výroby akumulátorov sa mechanicky spracúvajú v novom závode na výrobu tzv. čiernej hmoty, ktorá obsahuje kľúčové kovy používané na výrobu aktívnych katódových materiálov: lítium, nikel, kobalt a mangán. V druhom kroku môžu byť tieto cenné kovy chemicky získané najudržateľnejším spôsobom a použité na výrobu nových katódových aktívnych materiálov. Výstavba zariadenia na výrobu čiernej hmoty sa už začala, pričom spustenie samotnej výroby sa očakáva v roku 2024.

„Zriadením nášho prvého európskeho centra pre materiály a recykláciu akumulátorov chceme posilniť tento hodnotový reťazec v Európe,“ povedal Dr. Peter Schuhmacher, zodpovedný za divíziu Battery Materials and Recycling a prezident divízie Catalysts v spoločnosti BASF. „Budeme pokračovať v uzatváraní kruhu a investíciách do našich výrobných a recyklačných kapacít na celom svete, aby sme uspokojili dopyt zákazníkov po vysokovýkonných katódových aktívnych materiáloch s nízkou uhlíkovou stopou.“

Rastové impulzy pre závod Schwarzheide

Spustenie oboch závodov rozšíri produktové portfólio BASF závodu vo Schwarzheide a  vytvorí približne 180 nových pracovných miest.

„Lužica je a zostane priemyselný a energetický región. Výrobky budú obnoviteľné, šetrnejšie k životnému prostrediu a udržateľnejšie. Nové závody na výrobu akumulátorových materiálov v BASF Schwarzheide prispievajú k úspechu transformácie regiónu známeho predchádzajúcou ťažbou uhlia. Výrobou materiálov, akumulátorov a ich recykláciou vzniká v Brandenbursku nové, jedinečné priemyselné odvetvie, ktorým otvárame ďalšiu kapitolu energetickej transformácie. Nielenže sa vytvoria nové pracovné miesta v priemysle, ale výrazne prispeje k nezávislosti európskeho hospodárstva, k tvorbe domácich hodnôt a k ochrane klímy," povedal Dr. Dietmar Woidke, ministerský predseda spolkovej krajiny Brandenbursko.

 

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 111 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2022 dosiahla BASF obrat 87,3 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.


BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2022 mala spoločnosť BASF na Slovensku takmer 100 zamestnancov a dosiahla obrat 346 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Mit der Anlage für Kathodenmaterialien in Schwarzheide produziert BASF nun in allen drei Hauptmärkten weltweit: Europa, Asien und Nordamerika. Sie ist die erste Produktionsanlage für leistungsstarke Kathodenmaterialien in Deutschland und die erste vollautomatische Großanlage zur Herstellung von Kathodenmaterialien in Europa.
Prvý výrobný závod na výrobu vysokovýkonných katódových aktívnych materiálov v Nemecku
Posledná aktualizácia štvrtok, 29. júna 2023