Global Home
Firemné a finančné správy  |  štvrtok, 25. apríla 2024
Médiá

Spoločnosť BASF so solídnym štartom do roka 2024

 • EBITDA pred započítaním mimoriadnych položiek dosiahla 2,7 miliardy eur (mínus 5,3 percenta v porovnaní s 1. štvrťrokom 2023; 5,7 percenta nad konsenzom analytikov)
 • Peňažné toky z prevádzkových činností sa výrazne zlepšili na mínus 0,5 mld. € (1. štvrťrok 2023: mínus 1,0 mld. €)
 • Očakáva sa, že na výročnom zhromaždení akcionárov spoločnosti BASF v kongresovom centre v Rosengarten sa zúčastní približne 5 000 akcionárov

Spoločnosť BASF začala rok 2024 solídne. Spoločnosť dnes predstavila údaje za prvý štvrťrok 2024, v deň výročného stretnutia akcionárov, ktoré sa koná v kongresovom centre Rosengarten v nemeckom Mannheime. Na tomto podujatí spoločnosť BASF očakáva podobnú účasť ako v roku 2023 s približne 5 000 zástupcami akcionárov a akcionármi.

Obrat v prvom štvrťroku 2024 dosiahol 17,6 miliardy eur, čo je o 2,4 miliardy eur menej ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Tento pokles tržieb bol spôsobený najmä výrazne zníženými cenami v dôsledku nižších cien surovín a energií takmer vo všetkých segmentoch, ako aj nižšími cenami drahých kovov v segmente Surface Technologies. Negatívne vplyvy meny prispeli k poklesu tržieb vo všetkých segmentoch. Výrazný nárast objemu predaja v segmentoch Chemicals, Materials, Nutrition & Care a Industrial Solutions mal pozitívny vplyv na predaj. To viac než kompenzovalo nižšie objemy v segmentoch Agricultural Solutions a Surface Technologies.

Prevádzkový zisk pred odpismi, amortizáciou a špeciálnymi položkami (EBITDA pred špeciálnymi položkami) dosiahol 2,7 miliardy eur, čo je o 5,7 percenta viac ako priemer odhadov analytikov. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2023 EBITDA pred započítaním mimoriadnych položiek klesla o 153 miliónov eur resp. o 5,3 percenta. Segmenty Nutrition & Care, Materials, Industrial Solutions a Chemicals zvýšili EBITDA pred započítaním špeciálnych položiek, v niektorých prípadoch výrazne, najmä vďaka zníženým fixným nákladom, ako aj prevažne objemovo závislým vyšším príspevkovým maržiam. Napriek tomuto zvýšeniu zisku EBITDA skupiny BASF pred započítaním mimoriadnych položiek mierne klesla, najmä v dôsledku značného poklesu zisku divízie Other, ktorý možno pripísať predovšetkým vyšším opravným položkám na bonusy. Segmenty Agricultural Solutions a Surface Technologies tiež zaznamenali nižšiu EBITDA pred započítaním špeciálnych položiek ako v prvom štvrťroku 2023.

EBITDA dosiahla 2,7 miliardy eur v porovnaní s 2,8 miliardami eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Marža EBITDA pred započítaním mimoriadnych položiek bola 15,4 percenta, čo predstavuje nárast zo 14,3 percenta v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. EBIT vo výške 1,7 miliardy eur bol o 177 miliónov eur nižší ako v 1. štvrťroku 2023. Odpisy a amortizácia dosiahli 965 miliónov eur (kvartál predchádzajúceho roka: 944 miliónov eur).

Príjem po zdanení v porovnaní s prvým štvrťrokom 2023 klesol o 193 miliónov eur na 1,4 miliardy eur. Menšinové podiely vo výške 43 mil. € boli takmer na úrovni predchádzajúceho roka. Čistý zisk tak dosiahol 1,4 miliardy eur (štvrťrok predchádzajúceho roka: 1,6 miliardy eur).

Vývoj peňažných tokov v prvom kvartáli 2024

Peňažné toky z prevádzkových činností dosiahli mínus 0,5 mld. € v porovnaní s mínus 1,0 mld. € v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Zlepšenie bolo spôsobené predovšetkým nižším odlivom hotovosti z čistého pracovného kapitálu. Voľný peňažný tok, ktorý bol negatívne ovplyvnený typickým sezónnym nárastom pohľadávok v segmente Agricultural Solutions, sa v prvom štvrťroku 2024 zlepšil na mínus 1,5 miliardy eur v porovnaní s mínus 1,9 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Návrh dividend vo výške 3,40 € na akciu za obchodný rok 2023

Ako už bolo oznámené, predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti BASF SE navrhnú výročnému valnému zhromaždeniu akcionárov dividendu vo výške 3,40 eura na akciu, čo zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka. To sa rovná vyplateniu 3,0 miliardy eur akcionárom spoločnosti BASF SE. S touto navrhovanou dividendou ponúka akcia spoločnosti BASF vysoký dividendový výnos vo výške 7,0 percenta na základe ceny akcií na konci roka 2023. Spoločnosť BASF je súčasťou akciového indexu DivDAX, ktorý zahŕňa 15 spoločností s najvyšším dividendovým výnosom v indexe DAX 40.

Všetci akcionári, ktorí vlastnia akcie spoločnosti BASF k 25. aprílu 2024, dátumu výročného zhromaždenia akcionárov, majú nárok na dividendu. V deň ex-dividendy, v tomto prípade 26. apríla 2024, sa akcia spoločnosti BASF bude obchodovať so zľavou rovnajúcou sa výške dividendy vo výške 3,40 eura. Dividenda bude vyplatená 30. apríla 2024 za predpokladu, že výročné valné zhromaždenie akcionárov schváli navrhovanú dividendu.

Výhľad skupiny BASF na rok 2024

Predpoklady týkajúce sa globálneho ekonomického prostredia v roku 2024 zo správy BASF za rok 2023 zostávajú nezmenené:

 • Rast hrubého domáceho produktu: +2,3 %
 • Rast priemyselnej výroby: +2,2%
 • Rast chemickej výroby: +2,7%
 • Priemerný výmenný kurz eura voči doláru 1,10 USD za euro
 • Priemerná ročná cena ropy (ropa Brent) 80 dolárov za barel

Nezmenená zostáva aj prognóza skupiny BASF na obchodný rok 2024 zverejnená v správe BASF za rok 2023:

 • EBITDA pred započítaním mimoriadnych položiek v rozmedzí 8,0 až 8,6 miliardy eur
 • Voľný peňažný tok od 0,1 miliardy do 0,6 miliardy eur
 • Emisie CO2 od 16,7 milióna metrických ton do 17,7 milióna metrických ton

Vývoj svetového hospodárstva je stále poznačený neistotou. Globálny chemický priemysel sa v prvom štvrťroku 2024 mierne zotavil. Rástol podstatne rýchlejšie ako celková priemyselná výroba, pretože zákaznícke odvetvia do istej miery obnovili svoje veľmi nízke zásoby.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Okolo 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2023 dosiahla BASF obrat 68,9 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2023 mala spoločnosť BASF na Slovensku takmer 100 zamestnancov a dosiahla obrat 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 25. apríla 2024