Slovensko

Produkty

Automobilový priemysel a doprava

Väčšia úspora paliva, menší negatívny vplyv na živ..

142019280

Celulóza a papier

Spoločnosť BASF je vedúci svetový dodávateľ chemic...  

Chemikálie

Segment Chemikálie sa zameriava na udržiavanie a r... 

Elektronika a elektrické zariadenia

Elektronika a elektrické zariadenia

Energia a zdroje

Neustále rastúci dopyt po energii a zdrojoch si vy...

Farby a nátery

Inovatívne a trvalo udržateľnejšie riešenia pomáha...

Farmaceutický priemysel

Zložité problémy majú často jednoduché riešenia. V...

183805374

Koža a obuv

Zabezpečenie udržateľnejšej budúcnosti prostredníc...

Nábytok a drevo

Zákazníci v odvetví nábytkárskeho a drevospracujúc...

Obaly a tlač

Či už ide o zachovanie čerstvosti potravín, prakti...

Osobná starostlivosť a hygiena

Ako svetový líder v odvetví zabezpečujeme zdroje s...

Plasty a guma

Pokiaľ ide o vysoko kvalitné, odľahčené a zušľachť....

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je dnes omnoho zložitejšie než v...

Starostlivosť o domácnosť a čistenie

V spoločnosti BASF využívame naše odborné znalosti...

Stavebníctvo

V spoločnosti BASF vytvárame viac než len chemikál...

 
 

Výživa

Deväť miliárd ľudí, ale len jedna planéta: ak bude...