Global Home
Automobilový priemysel a doprava

Inovatívne riešenia pre trvalo udržateľnú mobilitu

čšia úspora paliva, menší negatívny vplyv na životné prostredie, sloboda dizajnu ako aj vyššia miera komfortu a bezpečnosti.

Spoločnosť BASF úzko spolupracuje so zákazníkmi po celom svete. Dodávame a vyvíjame funkčné materiály a riešenia, ktoré umožňujú efektívnejšiu výrobu a prevádzku vozidiel.

Náš sortiment zahŕňa technické plasty, polyuretánové a špeciálne peny, nátery, pigmenty, katalyzátory, mazivá pre nápravy a prevodovky, prímesi do pohonných hmôt, chladiace a brzdové kvapaliny, ako aj akumulátorové hmoty.