Global Home
Produkty

Oddaní vášmu úspechu

Segment Chemikálie sa zameriava na udržiavanie a rozvíjanie výrobného Verbundu spoločnosti BASF. Unikátny systém Verbundov, vysoko integrovaných výrobných zariadení spoločnosti BASF, ponúka značné konkurenčné výhody. Hlavnými faktormi úspechu tohto segmentu sú prevádzková a technologická excelentnosť, kalibrácie mierok, integrácia a dostupnosť surovín, spoľahlivá logistika s nízkymi nákladmi a taktiež menšia komplikovanosť.