Slovensko
Produkty
Slovensko
Produkty

Vytváranie trvalo udržateľnej budúcnosti

V spoločnosti BASF vytvárame viac než len chemikálie – vytvárame chémiu. Už viac ako 50 rokov úzko spolupracujeme s akcionármi z nášho odvetvia, čo nám umožňuje realizovať úspešné trvalo udržateľné stavebné projekty. Vďaka chémii od spoločnosti BASF sú budovy odolnejšie a vyžadujú menej zdrojov na údržbu. Chémia tiež zabezpečuje vyššiu energetickú efektívnosť budov, a tým chráni životné prostredie.

V roku 2050 bude na tejto planéte žiť deväť miliárd ľudí, z toho tri štvrtiny budú žiť v mestách. Narastajúca urbanizácia populácie si bude vyžadovať nové koncepcie bývania a výstavby. Kľúčovou otázkou pre našu budúcnosť je preto trvalá udržateľnosť. Ako by mala vyzerať naša cesta vpred? Ako by sme mali spoločne riešiť nové výzvy? Odpovede na tieto otázky ako aj ďalšiu inšpiráciu nájdete v týchto autentických príbehoch.

Všeobencé obchodné podmienky