Slovensko
Produkty

Udržanie konkurenčnej výhody

Zákazníci v odvetví nábytkárskeho a drevospracujúceho priemyslu očakávajú nielen vysokú kvalitu a výborné vlastnosti, ale aj inteligentné riešenia na zníženie systémových nákladov a prispôsobenie výrobkov podľa miestneho vkusu.

Spoločnosť BASF prepojila svoje odborné znalosti vo všetkých 19 obchodných jednotkách, ktoré slúžia nábytkárskemu a drevospracujúcemu priemyslu. Široký sortiment našich výrobkov využíva špičkové technológie a ponúka jednoduché používanie, flexibilitu a trvanlivosť. Aktívne skúmame potreby v celom hodnotovom reťazci, a dbáme tak o to, aby ste si udržali svoju konkurenčnú výhodu.

Two green plastic chairs facing each other behind blurred leaves

Nábytok

Spoločnosť BASF prináša najväčšie dodávateľské portfólio riešení pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel. Patria sem lepidlá, spojivá, priemyselné pomocné látky, konzervačné prípravky na drevo, farby, pigmentové prípravky, plasty, ale aj peny na čalúnenie sedadiel, koža a mnoho ďalších.
Lady in a red sweater adding weights to a scale

Drevo – výroba produktov z dreva

Drevo je jeden z najuniverzálnejších a najvyužiteľnejších surovín, aké máme k dispozícii. Ako obnoviteľná surovina je mimoriadne dôležité pre našu klímu a pocit pohody. Je tiež nenahraditeľným stavebným materiálom a zdrojom energie. V rámci ošetrenia a spracovania dreva spoločnosť BASF ponúka riešenia pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel; patria k nim lepidlá, spojivá, priemyselné pomocné látky, konzervačné prípravky na drevo, nátery a pigmentové prípravky.