Global Home
Produkty

Čistá bielizeň, ligotavý riad a žiarivé povrchy

V spoločnosti BASF využívame naše odborné znalosti v oblasti vysoko zušľachťovacích chemikálií a ponúkame riešenia, vďaka ktorým sú starostlivosť o domácnosť i priemyselné a inštitucionálne čistenie efektívnejšie, pohodlnejšie a menej náročné na zdroje.

Stage_Home_Care_New

Starostlivosť o domácnosť a priemyselné a inštitucionálne čistenie

Spoločnosť BASF ako líder na poli inovácií ponúka svojim zákazníkom možnosť výberu čo najlepších riešení, ktoré im umožnia spĺňať dnešné i zajtrajšie potreby trhu a meniace sa regulačné podmienky. Vďaka svojej silnej výskumno-vývojovej základni a hlbokým znalostiam trhu a priemyselných aplikácií je spoločnosť BASF tým správnym partnerom pre zostavovanie zloženia čistiacich a pracích prostriedkov, ktoré sú účinné, vyznačujú sa pohodlným a bezpečným používaním a zároveň prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Do tohto portfólia patria povrchovo aktívne látky, polyméry, chelatačné činidlá, biocídy, výrobky s optickými vlastnosťami, stabilizátory, kyselina metánsulfónová, a toto portfólio sa neustále rozvíja.