Global Home
Produkty

Potreby zákazníkov na prvom mieste – naše riešenia pre farmaceutický priemysel

Zložité problémy majú často jednoduché riešenia. V spoločnosti BASF sme si vedomí, že pre farmaceutické spoločnosti sú kľúčové inovácie, rýchlosť uvedenia na trh a rentabilita. Vďaka našim skúsenostiam z celého farmaceutického hodnotového reťazca sme schopní splniť všetky tieto tri požiadavky od laboratória až po uvedenie na trh. Naši odborníci sú schopní prichádzať s jednoduchými riešeniami, pretože my v spoločnosti BASF chémiu tvoríme.

BASF tvorí chémiu tak, aby mohla v budúcnosti farmaceutickému priemyslu ponúkať udržateľné a inteligentné riešenia. Naše skúsenosti z makromolekulárnej chémie, možnosti, ktorými disponujeme v oblasti vedy a výskumu a naše úsilie pri vývoji pomocných látok umožňujú spoločnosti BASF vytvárať riešenia pre okamžité aj postupné uvoľňovanie účinnej látky, solubilizáciu, kožnú aplikáciu a mäkké kapsule. BASF ponúka celý rad chemických surovín vrátane stavebných blokov, činidiel, boritanov, ako aj alkoholátov, ochranných skupín, rozpúšťadiel a solí kovov s vysokou čistotou, ktoré spĺňajú špecifické potreby výroby liečiv. Portfólio katalyzátorov zahŕňa katalyzátory vo forme čistých chemických látok a úplný cyklus recyklácie kovov. V oblasti riešení pre výživu ľudí ponúka BASF široké portfólio na uspokojenie spotrebiteľov vrátane vitamínov, karotenoidov, rastlinných sterolov, emulgátorov a omega-3 mastných kyselín.