Slovensko
Produkty

Utváranie budúcnosti

Pokiaľ ide o vysoko kvalitné, odľahčené a zušľachťovacie materiály, spoločnosť BASF ukazuje cestu jednotlivým odvetviam. Vďaka našim etablovaným znalostiam z oblasti vedy o materiáloch ponúkame riešenia pre vaše problémy.

New Materials for New Ideas

Zušľachťujúce polyméry – Z univerzálnosti sa stala norma

Spoločnosť BASF významne utvárala dejiny plastov a pokračuje v utváraní ich budúcnosti. Plasty od spoločnosti BASF prispievajú k zvyšovaniu energetickej účinnosti a šetria zdroje takmer vo všetkých odvetviach priemyslu.

Plastové prísady a pigmenty

Naše prísady zlepšujú spracovanie a produktové vlastnosti plastov, vďaka čomu sú ideálnym riešením pre celý rad zložitých problémov takmer vo všetkých oblastiach spracovania plastov. Naše pigmenty zasa pomáhajú dosiahnuť vynikajúcu kombináciu farebnej účinnosti a vlastností konečného produktu v mnohých oblastiach využitia plastov.

Kaučukové prísady – Zabezpečenie flexibility vo všetkých odvetviach

Spoločnosť BASF ponúka inovatívne riešenia pre spracovanie a zlepšenie vlastností gumových výrobkov.

Všeobecné obchodné podmienky