Global Home
Produkty

Zabezpečenie udržateľnejšej budúcnosti prostredníctvom inovácií

BASF_Woman_sleeping_bed.jpg

Textilné chemikálie – Budúcnosť vkladáme do textílií

Divízia textilných chemikálií spoločnosti BASF Textile Chemicals je už po mnoho desaťročí prioritným partnerom v celom hodnotovom reťazci textilného priemyslu, s dlhoročnou tradíciou siahajúcou viac ako storočie do histórie. Naše odborné skúsenosti zahŕňajú komplexné portfólio riešení v oblasti dimenzovania, predúpravy, farbenia, tlače a konečnej i povrchovej úpravy, ktoré rieši problémy trvalo udržateľného rozvoja a efektívnosti.

Keď tvoríme chémiu, tvoríme lepšiu budúcnosť. Prostredníctvom nášho záväzku trvalo udržateľného rozvoja textilného priemyslu so zameraním na efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšiu ochranu životného prostredia i spotrebiteľa si uvedomujeme našu zodpovednosť voči životnému prostrediu a ľuďom, ktorí od neho závisia. Keď sme spoľahlivým partnerom, budúcnosť pre nás znamená, že vám budeme naďalej ponúkať riešenia pre dnešok i zajtrajšok, v ktorých je budúcnosť už zabudovaná. Je to náš príspevok k tvorbe bezpečnejšieho textilu a lepšej budúcnosti. Tak, ako to v budúcnosti má byť.

BASF_Leather_Apparel.png

Chemikálie na úpravu kože

Ako líder na trhu sme prioritným partnerom, ktorý poskytuje spoľahlivé, inovatívne a trvalo udržateľné chemické riešenia pre kožiarsky priemysel. S viac ako storočnými skúsenosťami s chemikáliami na úpravu kože zabezpečujeme komplexný sortiment výrobkov, ktorý pokrýva kompletný proces výroby kože, od dielenského spracovania až po konečnú úpravu. Nepretržitou prácou na vývoji produktov a procesov pomáhame našim zákazníkom vyrábať kožu udržateľnejším spôsobom, vďaka čomu môžu spĺňať prísne požiadavky stanovené vládou a príslušnou značkou.

Či už ide o exkluzívnu kožu, ktorá sa používa na poťahy sedadiel v automobiloch, alebo o vonkajšiu obuv, ponúkame riešenia s pridanou hodnotou, ktoré sa opierajú o štandardne vysokú kvalitu výrobkov, bezpečnosť spotrebiteľov a zákaznícke služby. Základom všetkého, o čo sa v spoločnosti BASF snažíme, je zodpovednosť voči našim partnerom, naše odhodlanie pri tvorbe inovácií, a naša povinnosť chrániť zdroje a životné prostredie.

BASF_1_Infinergy_shoe_adidas.jpg

Obuv

Spoločnosť BASF už viac ako štyridsať rokov vyvíja, vyrába a predáva na mieru šité, vysoko kvalitné obuvnícke materiály Elastopan® a Elastollan® pre všetky typy topánok a podrážok. Naša najaktuálnejšia novinka Infinergy™ – prvý penový termoplastický polyuretán (E-TPU) na svete – ponúka vlastnosti TPU v spojení s výhodami penových materiálov, vďaka čomu sa bežecká obuv pohodlne nosí a zabezpečuje vynikajúce vlastnosti pri behaní.

S naším portfóliom polyuretánových systémov, termoplastických polyuretánov a technických termoplastov ponúkame vedúcim spoločnostiam v oblasti obuvníckeho priemyslu jedinečnú a integrovanú súpravu nástrojov a riešení.

Výrobcovia obuvi a najmä návrhári topánok sa s obľubou obracajú k plastom ako k materiálu svojej voľby, pretože ponúkajú spojenie estetiky, stability a širokého spektra dizajnových možností. Našim zákazníkom ponúkame inovácie inšpirované chémiou, ktoré pochádzajú zo svetových výrobných závodov, integrovaných výskumných komplexov a regionálnych technicko-vývojových centier, rovnako ako aj našu odbornú spôsobilosť v oblasti aplikovaného inžinierstva.