Slovensko
Kto sme

BASF na Slovensku

Spoločnosť BASF má svoje zastúpenie na Slovensku už od roku 1993. Odbyt širokého sortimentu produktov BASF zabezpečuje spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o., ktorá má svoje kancelárie v Bratislave, Malackách a v Žiline.

Obchodné divízie na Slovensku

Všetky kontaktné údaje na obchodné divízie zastúpené na Slovensku na jednom mieste.

Centrála spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.
Centrála spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. je stopercentnou dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti BASF SE so sídlom v nemeckom Ludwigshafene. Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. zabezpečuje predaj výrobkov BASF SE, ako aj niektorých jej dcérskych spoločností. Paleta produktov zahŕňa chemikálie, plasty, polyuretány, laky, prípravky na ochranu rastlín, vitamíny a produkty pre výživu zvierat.

Spoločnosť BASF je vďaka svojmu širokému portfóliu produktov a služieb aktívna v takmer všetkých slovenských priemyselných odvetviach. Vďaka ponuke vysoko kvalitných produktov a profesionálnemu poradenstvu sa spoločnosť BASF zaraďuje medzi hlavných dodávateľov automobilového, stavebného a poľnohospodárskeho priemyslu.

Motto spoločnosti BASF je: „We create chemistry for a sustainable future”, teda: „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť“. To znamená, že BASF ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti prevádzkuje a rozvíja inovácie v súlade s trvalou udržateľným rozvojom. Jedným z našich cieľov je najmä u mladšej generácie popularizovať vedu.

V roku 2019 sme zamestnávali
180 zamestnancov
a mali 
obrat viac ako
130 miliónov eur
.

Spoločnosť BASF je na Slovensku aktívna aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti a hrá kľúčovú úlohu v podpore vzdelávania detí a mládeže v oblasti prírodných vied. V roku 2011 sme ako prvá krajina v strednej Európe otvorili brány detského laboratória Kids‘ Lab Hókus - Pókus, ktoré doteraz navštívilo viac ako 4 500 detí. Laboratórium je určené deťom vo veku 6 - 12 rokov, ktoré prostredníctvom bezpečných pokusov odhaľujú tajomstvá chémie, hrou získavajú prvotné informácie a  objavujú krásy tejto užitočnej vedy. Pre stredoškolákov sme taktiež v tom istom roku spustili vzdelávaciu webovú stránku chemgeneration.com, ktorá umožňuje zábavným spôsobom načerpať nové vedomosti, zistiť praktické využitie vedy, ako sa aj zoznámiť s významnými chemikmi minulosti i plánoch do budúcnosti. Okrem toho každý rok organizujeme po záštitou chemgeneration.com a  v spolupráci s významnými akademickými partnermi rôzne súťaže, ktoré napomáhajú celkovej popularizácii vedy. Pre vysokoškolákov, docentov a vedeckých pracovníkov v spolupráci s organizátormi konferencie PREVEDA udeľujeme každoročne finančný grant na podporu ich vedeckej práce.

Koncern BASF v decembri 2016 dokončil akvizíciu spoločnosti Chemetall, popredného svetového dodávateľa aplikovaných povrchových úprav pre kovové, plastové a sklenené substráty v celom rade priemyslových odvetví a koncových trhov. Vďaka tomuto kroku divízia BASF Coatings rozširuje svoje portfólio, aby bola poskytovateľom komplexnejších riešení.

BASF úzko spolupracuje so Slovenskou chemickou spoločnosťou, Ústavom polymérov Slovenskej akadémie vied SR, Strednou odbornou školou chemickou v Bratislave, Zväzom učiteľov chémie či Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.