Global Home
Kto sme

BASF na Slovensku

Spoločnosť BASF má svoje zastúpenie na Slovensku už od roku 1993. Odbyt širokého sortimentu produktov BASF zabezpečuje spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o., ktorá má svoje kancelárie v Bratislave a Malackách.

Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. sa k 1. decembru 2015 presťahovala na novú adresu Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Všetky ostatné fakturačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené.
Centrála spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. je stopercentnou dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti BASF SE so sídlom v nemeckom Ludwigshafene. Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. zabezpečuje predaj výrobkov BASF SE, ako aj niektorých jej dcérskych spoločností. Paleta produktov zahŕňa chemikálie, plasty, polyuretány, laky, prípravky na ochranu rastlín, vitamíny a produkty pre výživu zvierat.

Spoločnosť BASF je vďaka svojmu širokému portfóliu produktov a služieb aktívna v takmer všetkých slovenských priemyselných odvetviach. Vďaka ponuke vysoko kvalitných produktov a profesionálnemu poradenstvu sa spoločnosť BASF zaraďuje medzi hlavných dodávateľov automobilového a poľnohospodárskeho priemyslu.

Motto spoločnosti BASF je: „We create chemistry for a sustainable future”, teda: „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť“. To znamená, že BASF ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti prevádzkuje a rozvíja inovácie v súlade s trvalou udržateľným rozvojom. Jedným z našich cieľov je najmä u mladšej generácie popularizovať vedu.

V roku 2023 sme zamestnávali takmer
100 zamestnancov
a mali 
obrat 
160 miliónov eur
.

Spoločnosť BASF je na Slovensku aktívna aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti a hrá kľúčovú úlohu v podpore vzdelávania detí a mládeže v oblasti prírodných vied. V roku 2011 sme ako prvá krajina v strednej Európe otvorili brány detského laboratória Kids‘ Lab Hókus - Pókus, ktoré doteraz navštívilo viac ako 9 500 detí. Laboratórium je určené deťom vo veku 6 - 12 rokov, ktoré prostredníctvom bezpečných pokusov odhaľujú tajomstvá chémie, hrou získavajú prvotné informácie a  objavujú krásy tejto užitočnej vedy. Pre stredoškolákov sme taktiež v tom istom roku spustili vzdelávaciu webovú stránku chemgeneration.com, ktorá umožňuje zábavným spôsobom načerpať nové vedomosti, zistiť praktické využitie vedy, ako sa aj zoznámiť s významnými chemikmi minulosti i plánoch do budúcnosti. Okrem toho každý rok organizujeme po záštitou chemgeneration.com a  v spolupráci s významnými akademickými partnermi rôzne súťaže, ktoré napomáhajú celkovej popularizácii vedy. Pre vysokoškolákov, docentov a vedeckých pracovníkov v spolupráci s organizátormi konferencie PREVEDA udeľujeme každoročne finančný grant na podporu ich vedeckej práce.

Koncern BASF v decembri 2016 dokončil akvizíciu spoločnosti Chemetall, popredného svetového dodávateľa aplikovaných povrchových úprav pre kovové, plastové a sklenené substráty v celom rade priemyslových odvetví a koncových trhov. Vďaka tomuto kroku divízia BASF Coatings rozšírila svoje portfólio, aby bola poskytovateľom komplexnejších riešení.

Dňa 30. septembra 2020, s účinnosťou o polnoci, BASF dovŕšila odpredaj obchodnej divízie Stavebná chémia pobočke súkromnej investičnej firmy Lone Star. Obchodná divízia Stavebná chémia v súčasnosti tvorí novozaloženú spoločnosť MBCC Group so sídlom v nemeckom Mannheime. 


BASF úzko spolupracuje so Slovenskou chemickou spoločnosťou, Ústavom polymérov Slovenskej akadémie vied SR, Strednou odbornou školou chemickou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, Zväzom automobilového priemyslu a ďalšími.