Slovensko
Kto sme

Obchodné divízie na Slovensku

Spoločnosť BASF je na Slovensku aktívna už viac ako 25 rokov. Naše portfólio tvoria chemikálie, plasty a polyuretány, poľnohospodárske riešenia, disperzie a pigmenty, laky a nátery, katalyzátory, ako aj ďalšie riešenia pre špecifické zákaznícke odvetvia.

V prípade záujmu o naše produkty a riešenia, neváhajte kontaktovať nižšie uvedených odborníkov. Záujemcovia o menšie objemy produktov môžu kontaktovať BTC Chemical Distribution Unit, distribučnú spoločnosť BASF so zastúpením na Slovensku.

BASF Slovensko spol. s r.o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
BTC
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika