Slovensko
Kto sme

Fakturačné údaje

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO 31345603, IČ DPH SK2020297642

Spoločnosť je od 30.3.1993 zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I. vložka 4634/B

Konateľka: Ing. Edita Hippová

Centrála spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.