Zmena v prospech klímy

Máme radi elektromobily

Zoznámte sa s najvášnivejšími nadšencami elektrických vozidiel – od bežných občanov s inšpiratívnymi príbehmi plnými skutočnej romantiky v oblasti elektromobility až po ľudí zo spoločnosti BASF, ktorí vložili svoje srdce do práce v oblasti akumulátorových hmôt pre elektrické vozidlá...

Close up of an elderly woman sitting in a green car.

Naše príbehy

Audrey a Steve:
pár z neba elektrických vozidielJedna z mála amerických špecialistiek na prestavby elektrických vozidiel, neodolateľná Audrey Clunnová, rozpráva príbeh o svojej jedinej pravej láske... (okrem svojho manžela Steva!)

 

Pozrieť si film o Clunnovcoch

Prečítať si ich príbeh

 

Close up of an elderly woman sitting in a green car.

Our Stories

Audrey and Steve:
a match made in EV heaven


One of America’s only female electric vehicle conversion specialists, the irrepressible Audrey Clunn, tells the tale of her one true love... (aside from her husband, Steve!)
 

Watch the Clunn's Film

Read their story

 

clunns-section.jpg

Our Stories

Audrey and Steve: a match made in EV heaven


One of America’s only female electric vehicle conversion specialists, the irrepressible Audrey Clunn, tells the tale of her one true love... (aside from her husband, Steve!)
 

Watch the Clunn's Film

Read their story

 

A man sitting in an electric vehicle on a field by sunset.

Naše príbehy

Hernanove preteky so zmenou klímy

 

Hernanov život sa odmalička točí okolo motoristických pretekov. Teraz spolu so svojím tímom prerába kultové historické pretekárske vozidlo... na elektrické. To všetko je súčasťou iného druhu pretekov: pretekov so samotným časom.
 

Pozrite si film o Hernanovi

Prečítajte si jeho príbeh

 

A man sitting in an electric vehicle on a field by sunset.

Our Stories

Hernan's race against climate change


Since he was a boy, Hernan’s life has been about motor racing. Now he and his team are recreating an iconic vintage racing car... as an electric vehicle. It’s all part of a race of a different kind: one against time itself.
 

Watch the Hernan's Film

Read his story

 

hernan-section.jpg

Our Stories

Hernan's race against climate change


Since he was a boy, Hernan’s life has been about motor racing. Now he and his team are recreating an iconic vintage racing car... as an electric vehicle. It’s all part of a race of a different kind: one against time itself.
 

Watch the Hernan's Film

Read his story

 

Two man standing in front of a white car.

Naše príbehy

Lao Čchien a Siao Čchien-un na vrchole sveta


Aby preklenul zväčšujúcu sa priepasť medzi sebou a svojím milovaným synom, rozhodol sa Lao Čchien vziať chlapca na životnú cestu: na cestu dlhú 2 000 kilometrov... v elektrickom vozidle.

 

Pozrieť si film o Lao a Siao Čchienovi 

Prečítať si ich príbeh

 

Two man standing in front of a white car.

Our Stories

Lao Qian and Xiao Qianon top of the world


To bridge the ever-widening gap between himself and his cherished young son, Lao Qian resolved to take the boy on the journey of a lifetime: a 2,000km road trip... in an electric vehicle.

Watch the Lao Qian and Xiao Qianon Film

Read their story

 

lao-qian-xiao-qianon-section.jpg

Our Stories

Lao Qian and Xiao Qianon top of the world


To bridge the ever-widening gap between himself and his cherished young son, Lao Qian resolved to take the boy on the journey of a lifetime: a 2,000km road trip... in an electric vehicle.

Watch the Lao Qian and Xiao Qianon Film

Read their story

 

   

A close-up of the technical interior of a car.

Naše inovácie

V spoločnosti BASF máme radi elektrické vozidlá – a práve preto sa snažíme, aby boli ešte udržateľnejšie. Zistite, ako zlepšujeme uhlíkovú stopu elektrických vozidiel tým, že sa zameriavame na nanajvýš dôležité akumulátorové hmoty, od získavania zdrojov cez výrobu až po recykláciu.

 

A close-up of the technical interior of a car.

Our innovations
 

At BASF, we love electric vehicles – and that’s exactly why we’re driven to make them even more sustainable. Find out how we are improving the carbon footprint of electric vehicles by focusing on the all-important battery materials, from sourcing to production to recycling.

 

our-innovations.jpg

Our innovations
 

At BASF, we love electric vehicles – and that’s exactly why we’re driven to make them even more sustainable. Find out how we are improving the carbon footprint of electric vehicles by focusing on the all-important battery materials, from sourcing to production to recycling.

 

A car in a mountainous landscape driving into the sunset.

Za hranice akumulátorových hmôt

 

Naša láska k e-mobilite nepozná hraníc


Na dynamických trhoch s elektrickými a hybridnými vozidlami sa zameriavame na rôzne aspekty elektromobility – od aktívnych katódových materiálov až po technické plasty, polyuretánové systémy, nátery, palivá a mazivá. Naše inovácie sa týkajú všetkých častí elektrických vozidiel a nabíjacej infraštruktúry. Spoločne s našimi partnermi sa snažíme zlepšovať elektromobilitu a minimalizovať uhlíkovú stopu elektrických vozidiel, ktoré máme radi.

Objavte ďalšie naše projekty v oblasti elektrickej mobility

Zistite viac o našich riešeniach z oblasti vysokoúčinných materiálov

A car in a mountainous landscape driving into the sunset.

Beyond battery materials

Our love of e-mobility knows no bounds


In the dynamic electric and hybrid vehicle markets, we focus on various aspects of electromobility – from cathode active materials to engineering plastics, polyurethane systems, coatings, fuels, and lubricants. Our innovations cover all parts of electric vehicles and charging infrastructure. Together with our partners, we strive to enhance electromobility and minimize the carbon footprint of EVs we love.
 

Discover our other e-mobility projects

Learn more about our high-performance material solutions

projects.png

Beyond battery materials

Our love of e-mobility knows no bounds


In the dynamic electric and hybrid vehicle markets, we focus on various aspects of electromobility – from cathode active materials to engineering plastics, polyurethane systems, coatings, fuels, and lubricants. Our innovations cover all parts of electric vehicles and charging infrastructure. Together with our partners, we strive to enhance electromobility and minimize the carbon footprint of EVs we love.
 

Discover our other e-mobility projects

Learn more about our high-performance material solutions