Global Home
Digitalization

Umelá inteligencia

Všeobecné prijímanie umelej inteligencie v chemickom priemysle sľubuje transformáciu operácií a významné výhody z hľadiska bezpečnosti, kvality, produktivity, efektívnosti nákladov a rastu. Pre spoločnosť BASF predstavuje umelá inteligencia veľkú príležitosť k tomu, aby prispela k dlhodobým cieľom v oblasti udržateľnosti, vyvíjala koncepcie obehového hospodárstva a znižovala celkovú environmentálnu stopu. 

 

Spoločnosť BASF sa vydala na svoju cestu k budúcnosti poháňanej umelou inteligenciou pred viac ako desiatimi rokmi skúmaním možností a výhod modelov strojového učenia. Umelú inteligenciu sme vyvinuli a aplikovali do všetkých oblastí každodenného podnikania, t. j. do oblasti výroby, strojárstva, výskumu a vývoja, riadenia a ďalších.

suad_sejdovic_blue_01.jpg
Využitie sily umelej inteligencie v spoločnosti BASF je kľúčové nielen z hľadiska zlepšenia našej prevádzkovej efektívnosti a inovácie produktov, ale predovšetkým na vydláždenie cesty k udržateľnej budúcnosti v chemickom priemysle. Jej široké prijatie v celej spoločnosti BASF je kľúčom k uvoľneniu obrovského tvorivého potenciálu, ktorý umelá inteligencia ponúka.

Suad Sejdovic

Globálny vedúci oddelenia analytiky a umelej inteligencie

Zistite viac:

Rediso_Logo.jpg

Rediso® je platforma digitálnych riešení, ktorá poskytuje prístup k overeným odborným znalostiam spoločnosti BASF v oblasti čistiacich prostriedkov pre domácnosti, priemysel a inštitúcie. Platforma Rediso využíva strojové učenie a umelú inteligenciu, aby sa stala ešte výkonnejšou pre digitálne požiadavky zákazníkov. Simulátor integrovaný do platformy Rediso umožňuje zákazníkom optimalizovať zloženie prípravku na ručné umývanie riadu za kratší čas a šetrí im cenný čas potrebný na vývoj v laboratóriu. Simulátor je možné použiť aj na výpočet nákladov na zloženie a odhadnúť množstvo riadu, ktoré možno umyť čistiacim prostriedkom na ručné umývanie riadu.

www.rediso.org

Digital_Farming.jpg

Lepší dohľad, menšie riziko a väčšia spoľahlivosť pri plánovaní a rozhodovaní v poľnohospodárstve: xarvio Digital Farming Solutions ponúka digitálne produkty, ktoré prinášajú nezávislé agronomické poradenstvo špecifické pre konkrétnu oblasť poľa a umožňujú poľnohospodárom produkovať plodiny čo najefektívnejšie. Naše algoritmy sme začali vyvíjať na skutočných poliach pred viac ako 25 rokmi. Keď to povieme jednoducho a priamočiaro, xarvio pomáha poľnohospodárom využiť svoje polia na maximum. Zvyšuje efektívnosť, šetrí čas, optimalizuje produkciu plodín – a pritom všetkom prispieva k udržateľnému poľnohospodárstvu.

xarvio™ Digital Farming Solutions

hands.jpg