Global Home
Digitalization

Výroba

Využívaním digitálnych technológií a údajov zvyšujeme efektívnosť našich závodov a účinnosť našich výrobných procesov. Vďaka mobilným zariadeniam máme prístup k informáciám, ktoré sú potrebné pre našu každodennú prácu. Úzka integrácia produkcie a obchodných procesov nám umožňuje prijímať lepšie a rýchlejšie rozhodnutia.

Aplikácia „Rozšírená realita“ (angl. Augmented Reality) pomáha zamestnancom našich závodov pri každodennej práci. Prostredníctvom tejto aplikácie majú priamy a rýchly prístup k potrebným informáciám prostredníctvom špeciálne vybavených mobilných zariadení, ako sú tablety alebo smartfóny. To nám umožňuje zvyšovať efektívnosť našich procesov a zabezpečovať udržateľnejší prenos poznatkov.

Cieľom aplikácie „Prediktívna údržba“ (angl. Predictive Maintenance) je predvídať optimálny čas na vykonanie údržby a servisných opatrení s cieľom znížiť mieru neplánovaných opráv a porúch a optimalizovať koordináciu procesov údržby a výroby.

Aplikácia vychádza z predpovede funkčného stavu kriticky dôležitých dielov a komponentov vo výrobných závodoch, ako sú kompresory či výmenníky tepla. Pomocou senzorov sú k dispozícii neustále aktuálne údaje o prevádzkových podmienkach, ktoré sa modelujú a následne vyhodnocujú pomocou špeciálneho analytického softvéru, ktorý zohľadňuje aj historické údaje o procese.

Kritické zariadenia a procesné jednotky, napr.:

Ziel der BASF ist es den Standort Ludwigshafen nicht nur optimal, sondern auch klimafreundlich mit Energie zu versorgen. Eine gute Lösung bieten hierzu die Gas- und Dampfturbinen-Anlagen. Sie verringern die eigenen CO2-Emissionen und schonen zugleich Ressourcen, indem sie die entstehende Abgaswärme zum Herstellen von Dampf nutzen. Dieser wird dann in den Produktionsbetrieben des Werkes für unterschiedlichste chemische Prozesse eingesetzt.
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

BASF not only wants to optimally supply its Ludwigshafen site with energy but to do so in a climate friendly way. Combined heat and power (CHP) plants offer a good solution. They reduce our CO2 emissions and at the same time conserve resources by using the waste heat to produce steam. This is then used by the site's production plants for a wide variety of chemical processes.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Náš Verbund v Ludwigshafene potrebuje ročne približne 20 miliónov metrických ton pary, ktorá sa vyrába vo výrobných závodoch a troch elektrárňach v tomto zariadení. Okrem toho elektrárne produkujú aj väčšinu elektrickej energie potrebnej v danej lokalite, ba niekedy aj viac, ako je potrebné, takže elektrina sa môže dodávať do verejnej siete.

Elektrická energia je však zložitý obchod, pretože jej trhové ceny sa každých 15 minút menia. S tým, kedy je najlepšie ju nakupovať a predávať, pomáhajú počítačové programy. Na to je však potrebná presná predpoveď, koľko pary a odpadového tepla výrobné závody v danej lokalite dodávajú, koľko pary a odpadového tepla výrobné závody musia dodať a koľko elektrickej energie je potrebnej. To sa takisto mení v závislosti od ročného obdobia, počasia a hospodárskej situácie.

K dnešnému dňu sa celkové požiadavky určovali manuálne kombináciou jednotlivých prognóz závodov. Nový štatistický model, založený na veľkom množstve údajov, teraz poskytuje ešte presnejšie výpočty: softvér zohľadňuje, okrem iného, historické aj aktuálne informácie o odstávkach výroby, údaje o počasí a ekonomické indexy. Program hľadá vzťahy a vytvára súvislosti s dopytom po energii.

Tento postup sa mimoriadne osvedčil: prognóza dopytu po pare sa už zlepšila o 60 percent. Doterajší postup sa priebežne nahradí a aplikuje aj na ďalšie oblasti. Nový program nám pomáha aj pri obchodovaní s elektrickou energiou, aby sme vedeli lepšie predpovedať ceny.