Global Home
Digitalization

Dodávateľský reťazec

Náš dodávateľský reťazec je vďaka digitálnym technológiám čoraz efektívnejší a účinnejší. Dosahujeme to tým, že s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi vytvárame integrovaný dodávateľský reťazec a vymieňame si s nimi údaje, čím sa zvyšuje transparentnosť celého dodávateľského reťazca.

V súčasnosti sa v závode v Ludwigshafene realizuje nový koncept mobilnej cisterny s obsluhou na diaľku. Zahŕňa automatizovaný terminál cisternových kontajnerov, najväčšie patentované cisternové kontajnery na svete, ako aj autonómne teleobslužné vozidlo. Spoločne budú zásobovať výrobné závody rýchlejšie a za nižšie náklady. Čas od objednávky po jej doručenie bude už onedlho trvať len hodinu namiesto doterajších 24 hodín.

Viac informácií nájdete tu (iba v nemčine).

Naše interné dodávateľské reťazce integrujeme s dodávateľskými reťazcami našich partnerov. Pomocou digitálnej platformy sa vieme spojiť a spolupracovať s našimi zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a znížiť náklady v celom dodávateľskom reťazci.

Digitálne technológie poskytujú príležitosti na lepšiu podporu našich zákazníkov prostredníctvom proaktívnych informácií o polohe a doručení. Zároveň nám poskytujú lepší prehľad o výkone nášho dodávateľského reťazca. Naša digitálna platforma spája globálne údaje o preprave a kombinuje ich s relevantnými údajmi o počasí a spravodajskými kanálmi z tradičných zdrojov, ako aj zo sociálnych médií. Tento omnoho komplexnejší obraz umožňuje našim tímom z oblasti logistiky a zákazníckych služieb spolupracovať na udalostiach, ktoré majú vplyv na náš dodávateľský reťazec, výsledkom čoho sú včasnejšie a presnejšie informácie pre našich zákazníkov.