Global Home
Kto sme

Chémia nás baví!

Detské laboratórium Kids' Lab Hókus-Pókus začalo písať svoju históriu na Slovensku pred viac ako 10 rokmi. Za toto obdobie sme vyškolili cez 10 000 detí. Prostredníctvom zábavných a poučných pokusov sme deťom priblížili svet chémie a vysvetlili jej nezastúpiteľnú úlohu v našich životoch.   

Kids' Lab Hókus-Pókus
Vlčie Hrdlo 50, Bratislava (autobusové linky číslo 70, 87)
Silvia Tajbliková
koordinátorka Kids' Lab Hókus-Pókus

Aktuálny 90-minútový workshop je prístupný deťom z viac ako 30 krajín a venuje sa téme, ktorá je stále veľmi aktuálna: voda. Workshop je určený mladým výskumníkom vo veku 7 - 12 rokov a jeho cieľom je nájsť odpovede na výskumnú otázku, akú nezastupiteľnú úlohu hrá voda v našich životoch.

Počas samostatného experimentovania deti uvidia, ako chémia umožňuje zodpovedné narábanie s vodou - vzácnym zdrojom. Tohtoročný program “Voda miluje chémiu” obsahuje dva laboratórne experimenty – zadržiavanie vody a výskum vody. Vďaka týmto pokusom sa deti naučia, že javy z ich každodenného života sú založené na chémii, ktorá je nielen vzrušujúca, ale aj užitočná. 

Okrem väčšieho dôrazu na dopad tohto projektu tvoria stredobod celosvetovej sociálnej angažovanosti BASF tiež Ciele udržateľného rozvoja OSN. Program Kids’ Lab prispieva k praktickému napĺňaniu hneď niekoľkých z týchto cieľov.

Registrácia do Kids' Lab Hókus - Pókus

Pre úspešné zaregistrovanie sa do vzdelávacieho programu Kids' Lab Hókus - Pókus je potrebné vybrať dátum z nižšie uvedeného kalendára, laboratórne cvičenie, o ktoré máte záujem a vyplniť registračný formulár. V prípade otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte náš Kids' Lab tím na emailovej adrese hokus-pokus@basf.com.