Global Home
Kto sme

História

V roku 2015 oslávila spoločnosť BASF
150. výročie svojho založenia. Pozrite si hlavné epochy a míľniky v jej histórii, alebo si stiahnite kompletnú knižnú publikáciu vydanú pri príležitosti tohto výročia.

1865 – 1901 / Zrod chemického priemyslu a éra farbív

Color sampler

Spoločnosť BASF bola založená dňa 6. apríla 1865 v nemeckom Mannheime. Novovzniknutá spoločnosť sa zaoberala výrobou farbív, ako aj potrebných anorganických chemikálií. Keď pokusy o kúpu pozemku v Mannheime na bádenskej strane Rýna zlyhali, spoločnosť postavila svoj závod na protiľahlom brehu rieky v Ludwigshafene. Veľmi skoro nato BASF uviedla na trh svoje prvé inovatívne produkty.

Prečítať viac

1902 – 1924 / Éra umelých hnojív

Fertilizer Advert_1927

Spoločnosť BASF začína skorý výskum dusíka na prelome storočia V roku 1913 spúšťa prvý závod na syntézu amoniaku a začína vyrábať dusíkové hnojivá. BASF sa tak stáva prvou spoločnosťou, ktorá začína pracovať na mnohých príležitostiach predstavovaných vysokotlakovou technológiou a otvára sa jej úplne nová oblasť činnosti.

Prečítať viac

1925 – 1944 / Nové formy vysokotlakovej syntézy

High Pressure Furnace_1935

Spoločnosť BASF stavia na svojich odborných znalostiach v oblasti Haber-Boschovho procesu a vyvíja ďalšie oblasti na uplatňovanie vysokotlakovej technológie: hydrogenáciu uhlia na výrobu syntetického paliva a výrobu syntetického kaučuku (Buna). 

Prečítať viac

1945 – 1964 / Od nových začiatkov až po dobu plastov

Wiederaufbau

Po francúzskej vojenskej okupácii a mnohých rokoch rokovaní o decentralizácii I.G. Farbena je 30. januára 1952 obnovená Badische Anilin- & Sodafabrik Aktiengesellschaft. Spoločnosť BASF, ktorá sa spočiatku obmedzovala na svoje pôvodné továrne v Ludwigshafene a Oppau a svoje tradičné produktové rady, sa stále podieľa na hospodárskom rozmachu, ktorý sa začal v 1950. rokoch.

Prečítať viac

1965 - 1989 / Cesta k nadnárodnej organizácii

BASF Wyandotte Geismar

Pri príležitosti svojho 100. výročia v roku 1965 je spoločnosť BASF už na ceste stať sa nadnárodnou spoločnosťou. Spustením výrobných závodov v zahraničí a ďalšími investíciami v USA posilňuje svoju prítomnosť vo vysoko industrializovaných krajinách a na trhoch po celom svete. Čoraz väčšou prioritou je zabezpečenie dodávok surovín a rozšírenie portfólia o spotrebiteľské výrobky a výrobky vyššej kvality. 

Prečítať viac

1990 - doteraz / Udržateľný vstup do nového tisícročia

Pre spoločnosť BASF je prelom tisícročia poznačený globálnou prítomnosťou, zameraním sa na hlavné oblasti podnikania a optimalizáciou svojho produktového portfólia. Udržateľnosť sa stáva prelomovou obchodnou stratégiou.

Prečítať viac