TOP
Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Slovensko
Kto sme

Tvoríme chémiu – Inovácie pre budúcnosť

Narastajúca potreba potravín, čistej vody a energie pre prudko rastúcu svetovú populáciu, obmedzené zdroje a ochrana klímy – zosúladiť všetky tieto faktory je najväčšou výzvou našich čias. Inovácie založené na chémii tu zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože v rozhodujúcej miere prispievajú k novým riešeniam.

Fakty a čísla za výskum v roku 2018

~11 000

zamestnancov celosvetovo pracuje vo výskume a vývoji

~2 028 milión €

 náklady na výskum a vývoj 

~70

R&D lokácií celosvetovo

~3 000

R&D projektov

~900 

nových patentov podaných celosvetovo

Do budúcnosti sa dívame s optimizmom a veríme, že vy tiež!

Vďaka našim inováciám v batériových materiáloch sa v roku 2025 elektrické vozidlo nabije už za 15 minút. Ako by ste vy vužili týchto 15 minút na doplnenie vlastných síl, kým sa nabije vaše auto? Zdieľajte s nami vaše kreatívne nápady a zapojte sa do súťaže!

Náš výskum

V spoločnosti BASF pracuje v celosvetovom meradle viac ako 11 000 zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja inovácií pre chemický priemysel.

Zameranie nášho výskumu

Chémia ako prierezová technológia hrá kľúčovú úlohu pri riešení výziev budúcnosti, pretože inovácie v oblasti chémie prinášajú odpovede presne na tie otázky, ktoré sa budú dotýkať ľudstva v budúcnosti: suroviny, životné prostredie a klíma, potraviny a výživa a kvalita života.  

Naše inovácie v BASF

BASF je jedna z najinovatívnejších spoločností na svete. Inovácie sú naším hlavným zdrojom i hnacím motorom. S našimi produktmi a procesmi poskytujeme trvalo udržateľné riešenia pre globálne výzvy.

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Naša cesta k inováciám

Pre spoločnosť BASF sú inovácie kľúčom k tomu, aby v náročnom trhovom prostredí úspešne vynikala nad ostatnými. Naša inovatívna sila vychádza z nášho svetového tímu vysoko kvalifikovaných zamestnancov s rôznymi špecializáciami. Do našich inovatívnych procesov navyše zapájame aj externých partnerov a udržiavame množstvo kontaktov s oblasťou vedy a obchodu.