TOP
Digitalisierung in der Forschung
Slovensko
Who we are
Slovensko
Who we are

Inovácie pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Optimizmus je sila, ktorá poháňa všetky ľudské bytosti. Nás v spoločnosti BASF motivuje každý deň k tomu, aby sme vyvíjali riešenia pre najväčšie výzvy našich čias – aby sme vedeli lepšie chrániť podnebie, optimálne využívať obmedzené zdroje a poskytovať potraviny, energiu a čistú vodu pre rozrastajúcu sa svetovú populáciu.

Inovácie                

Čo robíme (EN)           

Ako to robíme (EN)  

 

Vďaka inováciám sa stala spoločnosť BASF vedúcou chemickou spoločnosťou na svete. Naši zákazníci aj celá spoločnosť dnes horlivo hľadajú inovatívne riešenia. Všetci potrebujeme odpovede a riešenia problémov, ako sú klimatické zmeny, nedostatok zdrojov či znečistenie morí a oceánov odpadom. Ako najinovatívnejšia chemická spoločnosť berieme v tomto smere na seba osobitnú zodpovednosť, pretože inovácie založené na chémii sú kľúčom k týmto riešeniam.

   

S naším Programom riadenia emisií oxidu uhličitého sme stanovili kritériá v dosahovaní cieľov v oblasti ochrany klímy a s našou koncepciou  chemickej recyklácie plastového odpadu smerujeme k obehovému hospodárstvu. Zároveň sme spoluzakladateľmi globálnej Aliancie za ukončenie plastového odpadu, ktorá sa usiluje o odstránenie plastového odpadu zo životného prostredia. Takto chápeme účel našej firmy – „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.“ 

Martin Brudermüller
Predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE a technický riaditeľ (CTO)

Sila našich inovácií

                              … spočíva v efektívnom výskume a vývoji. Staviame na našom Vedomostnom Verbunde, ktorý tvorí: skvelá tvorivosť, špecifické zručnosti a široké znalosti našich sietí. Všetko je to o spoločnom vyvíjaní riešení  … 

pre trvalo udržateľnú budúcnosť
  

Fakty a čísla za rok 2019

~11,000

zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja na celom svete

> 2 miliardy €

výdavkov na výskum a vývoj

~70

výskumno-vývojových miest na svete

~1 000

nových patentov na celom svete v roku 2019

Jedna z popredných spoločností z hľadiska indexu patentových aktív

Počet a kvalita našich patentov svedčia aj o našej sile inovácií a dlhodobej konkurencieschopnosti. V roku 2019 sme podali v celosvetovom meradle približne tisíc nových patentov. Opäť sme sa raz zaradili medzi popredné spoločnosti z hľadiska indexu patentových aktív, čo je metóda, ktorou sa porovnávajú portfóliá patentov v celom odvetví. 

Index patentových aktív™

Index patentových aktív™ sa počíta na základe faktorov veľkosti portfólia a konkurenčného vplyvu (vplyvu na hospodársku súťaž). Konkurenčný vplyv sa určuje podľa technologického významu a pokrytia trhu.

Research facts and figures 2017

~10,000

     employees in research and

      development worldwide

 

~70

      R&D locations worldwide

 

~80

     patents filed

~1,888 million

  expenditures in research and
    development in 2017

 

~3,000

                           R&D projects

 

 

 

Inovácie v centre pozornosti

Batériové materiály

Vďaka našim inováciám v oblasti batériových materiálov sa budú elektromobily v roku 2025 nabíjať už za 15 minút. Takto sprístupňujeme elektrickú mobilitu ako praktickú realitu pre všetkých.

HertzstückTM

Spoločnosť trinamiX ako startup spoločnosti BASF vyvinula miniaturizovaný infračervený detektor s názvom Hertzstück™, ktorý umožňuje vidieť veci, ktoré ľudské oko vidieť nedokáže.

Superpočítač Quriosity

Zoznámte sa s Quriosity, superpočítačom od spoločnosti BASF s výpočtovým výkonom 1,75 petaFLOPS (1,75 x 1015 výpočtov za sekundu).