TOP
Slovensko
Who we are

Inovácie pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Optimizmus je sila, ktorá poháňa všetky ľudské bytosti. Nás v spoločnosti BASF motivuje každý deň k tomu, aby sme vyvíjali riešenia pre najväčšie výzvy našich čias – aby sme vedeli lepšie chrániť podnebie, optimálne využívať obmedzené zdroje a poskytovať potraviny, energiu a čistú vodu pre rozrastajúcu sa svetovú populáciu.

Inovácie                   

Čo robíme (EN)        

Ako to robíme (EN)  

 

Bild_Video_optimistic.JPG

Vďaka inováciám sa stala spoločnosť BASF vedúcou chemickou spoločnosťou na svete. Naši zákazníci aj celá spoločnosť dnes horlivo hľadajú inovatívne riešenia. Všetci potrebujeme odpovede a riešenia problémov, ako sú klimatické zmeny, nedostatok zdrojov či znečistenie morí a oceánov odpadom. Ako najinovatívnejšia chemická spoločnosť berieme v tomto smere na seba osobitnú zodpovednosť, pretože inovácie založené na chémii sú kľúčom k týmto riešeniam.

   

S naším Programom riadenia emisií oxidu uhličitého sme stanovili kritériá v dosahovaní cieľov v oblasti ochrany klímy a s našou koncepciou  chemickej recyklácie plastového odpadu smerujeme k obehovému hospodárstvu. Zároveň sme spoluzakladateľmi globálnej Aliancie za ukončenie plastového odpadu, ktorá sa usiluje o odstránenie plastového odpadu zo životného prostredia. Takto chápeme účel našej firmy – „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.“ 

Vorsitzender des Vorstands: Legal, Taxes, Insurance & Intellectual Property; Corporate Development; Corporate Communications & Government Relations; Senior Executive Human Resources; Investor Relations; Compliance; BASF 4.0; Corporate Technology & Operational Excellence; Digitalization in Research & Development; Innovation Management
Martin Brudermüller
Predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE

Sila našich inovácií

                              … spočíva v efektívnom výskume a vývoji. Staviame na našom Vedomostnom Verbunde, ktorý tvorí: skvelá tvorivosť, špecifické zručnosti a široké znalosti našich sietí. Všetko je to o spoločnom vyvíjaní riešení  … 

pre trvalo udržateľnú budúcnosť
  

Fakty a čísla za rok 2019

~11,000

zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja na celom svete

> 2 miliardy €

výdavkov na výskum a vývoj

~70

výskumno-vývojových miest na svete

~1 000

nových patentov na celom svete v roku 2019

Bild_Patent_Asset_Index.jpg

Jedna z popredných spoločností z hľadiska indexu patentových aktív

Počet a kvalita našich patentov svedčia aj o našej sile inovácií a dlhodobej konkurencieschopnosti. V roku 2019 sme podali v celosvetovom meradle približne tisíc nových patentov. Opäť sme sa raz zaradili medzi popredné spoločnosti z hľadiska indexu patentových aktív, čo je metóda, ktorou sa porovnávajú portfóliá patentov v celom odvetví. 

Index patentových aktív™

Index patentových aktív™ sa počíta na základe faktorov veľkosti portfólia a konkurenčného vplyvu (vplyvu na hospodársku súťaž). Konkurenčný vplyv sa určuje podľa technologického významu a pokrytia trhu.

Research facts and figures 2017

~10,000

     employees in research and

      development worldwide

 

~70

      R&D locations worldwide

 

~80

     patents filed

~1,888 million

  expenditures in research and
    development in 2017

 

~3,000

                           R&D projects

 

 

 

Inovácie v centre pozornosti

Recharge Yourself_16-9.jpg

Batériové materiály

Vďaka našim inováciám v oblasti batériových materiálov sa budú elektromobily v roku 2025 nabíjať už za 15 minút. Takto sprístupňujeme elektrickú mobilitu ako praktickú realitu pre všetkých.

viac (EN)

Hertzstueck_Cheese_IMG_0016.jpg

HertzstückTM

Spoločnosť trinamiX ako startup spoločnosti BASF vyvinula miniaturizovaný infračervený detektor s názvom Hertzstück™, ktorý umožňuje vidieť veci, ktoré ľudské oko vidieť nedokáže.

viac (EN)

Supercomputer_Quriosity_Livestream.jpg

Superpočítač Quriosity

Zoznámte sa s Quriosity, superpočítačom od spoločnosti BASF s výpočtovým výkonom 1,75 petaFLOPS (1,75 x 1015 výpočtov za sekundu).

viac (EN)