Slovensko
Who we are

Inovácie pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Optimizmus je sila, ktorá poháňa všetky ľudské bytosti. Nás v spoločnosti BASF motivuje každý deň k tomu, aby sme vyvíjali riešenia pre najväčšie výzvy našich čias – aby sme vedeli lepšie chrániť podnebie, optimálne využívať obmedzené zdroje a poskytovať potraviny, energiu a čistú vodu pre rozrastajúcu sa svetovú populáciu.

Inovácie                   

Čo robíme (EN)        

Ako to robíme (EN)  

 

Bild_Video_optimistic.JPG

Vďaka inováciám sa stala spoločnosť BASF vedúcou chemickou spoločnosťou na svete. Naši zákazníci aj celá spoločnosť dnes horlivo hľadajú inovatívne riešenia. Všetci potrebujeme odpovede a riešenia problémov, ako sú klimatické zmeny, nedostatok zdrojov či znečistenie morí a oceánov odpadom. Ako najinovatívnejšia chemická spoločnosť berieme v tomto smere na seba osobitnú zodpovednosť, pretože inovácie založené na chémii sú kľúčom k týmto riešeniam.

   

S naším Programom riadenia emisií oxidu uhličitého sme stanovili kritériá v dosahovaní cieľov v oblasti ochrany klímy a s našou koncepciou  chemickej recyklácie plastového odpadu smerujeme k obehovému hospodárstvu. Zároveň sme spoluzakladateľmi globálnej Aliancie za ukončenie plastového odpadu, ktorá sa usiluje o odstránenie plastového odpadu zo životného prostredia. Takto chápeme účel našej firmy – „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.“ 

Vorsitzender des Vorstands: Legal, Taxes, Insurance & Intellectual Property; Corporate Development; Corporate Communications & Government Relations; Senior Executive Human Resources; Investor Relations; Compliance; BASF 4.0; Corporate Technology & Operational Excellence; Digitalization in Research & Development; Innovation Management

Martin Brudermüller

Predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE

Sila našich inovácií

                              … spočíva v efektívnom výskume a vývoji. Staviame na našom Vedomostnom Verbunde, ktorý tvorí: skvelá tvorivosť, špecifické zručnosti a široké znalosti našich sietí. Všetko je to o spoločnom vyvíjaní riešení  … 

pre trvalo udržateľnú budúcnosť
  

Facts and figures 2021

~10,000
employees in research and development (R&D) worldwide

€2.2 billion
expenses for R&D

€24.1 billion €
sales from Accelerator products

~820
new patents worldwide

Collaborations in Alliances and networks with universities and institutes

We innovate in eight Academic Research Alliances and maintain close relations with approximately 250 universities, institutes and individual research groups around the world. Collaboration is all about bringing the right people together to find answers to the big challenges of today. 

Learn more

 

Fakty a údaje 2021

~10,000
zamestnancov vo výskume a vývoji (R&D) na celom svete
> 2,2 miliardy €
výdavky do R&D

24,1 miliárd €
obrat z predaja produktov tzv. Akcelerátorov

~ 820
podaných nových patentov celosvetovo

 

Spolupráce v alianciách a partnerstvách s univerzitami a inštitúciami 

Inovujeme v ôsmych akademických výskumných alianciách a udržiavame úzke vzťahy s približne 250 univerzitami, inštitúciami a jednotlivými výskumnými skupinami na celom svete. Spolupráca je o spájaní správnych ľudí, aby našli odpovede na veľké súčasné výzvy.  

Zistiť viac (EN)

Research facts and figures 2017

~10,000

     employees in research and

      development worldwide

 

~70

      R&D locations worldwide

 

~80

     patents filed

~1,888 million

  expenditures in research and
    development in 2017

 

~3,000

                           R&D projects

 

 

 

Inovácie v centre pozornosti