Global Home
Who we are

Inovácie pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Bild_Video_optimistic.JPG

Vďaka inováciám sa stala spoločnosť BASF vedúcou chemickou spoločnosťou na svete. Naši zákazníci aj celá spoločnosť dnes horlivo hľadajú inovatívne riešenia. Všetci potrebujeme odpovede a riešenia problémov, ako sú klimatické zmeny, nedostatok zdrojov či znečistenie morí a oceánov odpadom. Ako najinovatívnejšia chemická spoločnosť berieme v tomto smere na seba osobitnú zodpovednosť, pretože inovácie založené na chémii sú kľúčom k týmto riešeniam.

   

S naším Programom riadenia emisií oxidu uhličitého sme stanovili kritériá v dosahovaní cieľov v oblasti ochrany klímy a s našou koncepciou  chemickej recyklácie plastového odpadu smerujeme k obehovému hospodárstvu. Zároveň sme spoluzakladateľmi globálnej Aliancie za ukončenie plastového odpadu, ktorá sa usiluje o odstránenie plastového odpadu zo životného prostredia. Takto chápeme účel našej firmy – „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.“ 

Vorsitzender des Vorstands: Legal, Taxes, Insurance & Intellectual Property; Corporate Development; Corporate Communications & Government Relations; Senior Executive Human Resources; Investor Relations; Compliance; BASF 4.0; Corporate Technology & Operational Excellence; Digitalization in Research & Development; Innovation Management

Martin Brudermüller

Predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE

Sila našich inovácií

                              … spočíva v efektívnom výskume a vývoji. Staviame na našom Vedomostnom Verbunde, ktorý tvorí: skvelá tvorivosť, špecifické zručnosti a široké znalosti našich sietí. Všetko je to o spoločnom vyvíjaní riešení  … 

pre trvalo udržateľnú budúcnosť
  

Fakty a údaje 2022

~10,000
zamestnancov vo výskume a vývoji (R&D) na celom svete
2,3 miliardy €
výdavky do R&D

~12 miliárd €
obrat z predaja produktov uvedených na trh za posledných päť rokov, ktoré pochádzajú z výskumu a vývoja

~ 1000
podaných nových patentov celosvetovo

 

unserweg.jpg

Spolupráce v alianciách a partnerstvách s univerzitami a inštitúciami 

Inovujeme v ôsmych akademických výskumných alianciách a udržiavame úzke vzťahy s približne 250 univerzitami, inštitúciami a jednotlivými výskumnými skupinami na celom svete. Spolupráca je o spájaní správnych ľudí, aby našli odpovede na veľké súčasné výzvy.  

Zistiť viac (EN)

Research facts and figures 2017

~10,000

     employees in research and

      development worldwide

 

~70

      R&D locations worldwide

 

~80

     patents filed

~1,888 million

  expenditures in research and
    development in 2017

 

~3,000

                           R&D projects