TOP
Slovensko
Kto sme

Organizácia

Právna štruktúra a organizácia skupiny BASF

Našich 12 divízií je zoskupených do šiestich segmentov na základe ich obchodných modelov. Jednotlivé divízie nesú prevádzkovú zodpovednosť a sú zostavené podľa odvetví alebo produktov. Spravujú našich 54 globálnych a regionálnych obchodných jednotiek a vyvíjajú stratégie pre 86 strategických obchodných jednotiek.

Naše regionálne jednotky sú zodpovedné za optimalizáciu miestnej infraštruktúry a prispievajú k využívaniu nášho trhového potenciálu. Pre účely finančných výkazov sú naše divízie zoskupené do štyroch regiónov: Európa, Severná Amerika, Ázia a Pacifik, Južná Amerika, Afrika a Stredný východ.

Obchodné aktivity skupiny BASF podporuje osem funkčných jednotiek a sedem korporátnych jednotiek. Funkčné a korporátne jednotky poskytujú služby v oblastiach ako financie, vzťahy s investormi, komunikácia, ľudské zdroje, aplikovanie technológií a manažment pracovísk, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Naše globálne výskumné tímy zodpovedajú za našu inovatívnosť a konkurencieschopnosť.

Za obchodné procesy ako napríklad obstarávanie surovín a služieb, výroba a doprava k zákazníkom spoločne zodpovedajú divízie a funkčné jednotky. 

Naša štruktúra segmentov

S účinnosťou od 1. januára 2019 sme predstavili novú štruktúru segmentov s vyššou výkonnosťou a výraznejšou orientáciou na trh. Prispieva k väčšej transparentnosti z hľadiska vývoja našich divízií, dôležitosti hodnotových reťazcov a významu nášho konceptu Verbund.

Nová štruktúra pozostáva zo šiestich segmentov:

 • Chemikálie,
 • Materiály,
 • Priemyselné riešenia,
 • Povrchové technológie,
 • Výživa a starostlivosť,
 • Poľnohospodárske riešenia

Regióny

 • Európa
 • Severná Amerika
 • Ázia Pacifik
 • Južná Amerika, Afrika, Stredný východ

Výskumné oddelenia

 • Advanced Materials & Systems Research
 • Bioscience Research
 • Digitalization in Research & Development
 • Innovation Management
 • Process Research & Chemical Engineering

Funkčné oddelenia

 • Engineering & Maintenance
 • Environmental Protection, Health & Safety
 • Finance
 • Human Resources
 • Legal, Taxes, Insurance & Intellectual Property
 • Perspectives
 • Procurement
 • Supply Chain Operations & Information Services

Korporátne oddelenia

 • Corporate Audit
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Controlling
 • Corporate Development
 • Corporate Technology & Operational Excellence
 • Investor Relations
 • Senior Executive Human Resources