Slovensko
Kto sme

Organizácia

New production plant for cathode materials in Schwarzheide, Germany, which will start operation in 2022.

Organizácia skupiny BASF

Prevádzkové divízie, servisné jednotky, regióny a podnikové centrum tvoria základné kamene organizácie BASF v súlade s podnikovou stratégiou.

Divízie tu nesú strategickú a prevádzkovú zodpovednosť a sú organizované podľa odvetví alebo produktov. Riadia 50 globálnych a regionálnych obchodných jednotiek a vyvíjajú stratégie pre 75 strategických obchodných jednotiek.

Regionálne a krajské jednotky zastupujú spoločnosť BASF na miestnej úrovni a podporujú rast obchodných jednotiek, ktoré majú blízko k zákazníkom. Na účely finančného výkazníctva organizujeme regionálne divízie do štyroch regiónov: Európa, Severná Amerika, Ázia a Tichomorie a Južná Amerika, Afrika a Blízky východ.

Výskumné činnosti, ktoré sú relevantné pre niekoľko prevádzkových divízií, sú združené do jednej centrálnej výskumnej divízie. Táto divízia je globálne organizovaná s výskumnými centrami v Európe, Severnej Amerike a Ázii a Tichomorí. Spolu s výskumnými a vývojovými centrami v našich prevádzkových divíziách tvoria jadro nášho globálneho Know-How Verbundu. 

Konkurencieschopné služby pre prevádzkové divízie a pracoviská poskytuje päť servisných jednotiek: Globálne inžinierske služby, Globálne digitálne služby, Globálne obstarávanie, Riadenie európskych prevádzok a Verbundov a Globálne obchodné služby (financie, ľudské zdroje, ochrana životného prostredia, zdravie a bezpečnosť, duševné vlastníctvo, komunikácie, obstarávanie, dodávateľský reťazec a interné poradenské služby).

Podnikové centrum podporuje Radu výkonných riaditeľov pri riadení spoločnosti ako celku. Patria sem ústredné úlohy z týchto oblastí: stratégia, financie a kontrola, dodržiavanie predpisov a právo, dane, ochrana životného prostredia, zdravie a bezpečnosť, ľudské zdroje, komunikácia, vzťahy s investormi a interný audit.

 • Chemicals
 • Materials
 • Industrial Solutions
 • Surface Technologies
 • Nutrition & Care
 • Agricultural Solutions

 • Európa
 • Severná Amerika
 • Ázia Tichomorie
 • Južná Amerika, Afrika a Stredný Východ

 • Group Research

 • Global Engineering Services
 • Global Digital Services
 • Global Procurement
 • European Site & Verbundmanagement
 • Global Business Services

 • Corporate Development
 • Corporate Finance
 • Corporate Legal, Compliance & Insurance
 • Corporate Environmental Protection, Health & Safety
 • Corporate Human Resources
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Investor Relations
 • Corporate Audit
 • Corporate Taxes & Duties