TOP
Slovensko
Kto sme

Organizácia

Právna štruktúra a organizácia skupiny BASF

Našich 11 divízií je zoskupených do šiestich segmentov na základe ich obchodných modelov. Jednotlivé divízie nesú prevádzkovú zodpovednosť a sú zostavené podľa odvetví alebo produktov. Spravujú našich 52 globálnych a regionálnych obchodných jednotiek a vyvíjajú stratégie pre 75 strategických obchodných jednotiek.

Naše regionálne jednotky sú zodpovedné za optimalizáciu miestnej infraštruktúry a prispievajú k využívaniu nášho trhového potenciálu. Pre účely finančných výkazov sú naše divízie zoskupené do štyroch regiónov: Európa, Severná Amerika, Ázia a Pacifik, Južná Amerika, Afrika a Stredný východ.

Našu inovatívnu kapacitu a konkurencieschopnosť zabezpečujú spolu s vývojovými jednotkami v našich prevádzkových divíziách tri globálne výskumné divízie: Procesný výskum a chemické inžinierstvo, Pokročilé materiály a Výskum systémov a Výskum v oblasti biologických vied.

Konkurencieschopné služby pre prevádzkové divízie a pracoviská poskytuje päť servisných jednotiek: Globálne inžinierske služby, Globálne digitálne služby, Globálne obstarávanie, Riadenie európskych prevádzok a Verbundov a Globálne obchodné služby (financie, ľudské zdroje, ochrana životného prostredia, zdravie a bezpečnosť, duševné vlastníctvo, komunikácie, obstarávanie, dodávateľský reťazec a interné poradenské služby).

Jednotky Korporátneho centra podporujú Radu výkonných riaditeľov pri riadení spoločnosti ako celku. Patria sem centrálne úlohy z týchto oblastí: stratégia, financie, právo a dodržiavanie predpisov; dane, ochrana životného prostredia, zdravie a bezpečnosť, ľudské zdroje, komunikácie, vzťahy s investormi a interný audit.

 • Chemicals
 • Materials
 • Industrial Solutions
 • Surface Technologies
 • Nutrition & Care
 • Agricultural Solutions

 • Európa
 • Severná Amerika
 • Ázia Tichomorie
 • Južná Amerika, Afrika a Stredný Východ

 • Corporate Development
 • Corporate Finance
 • Corporate Legal, Compliance & Insurance
 • Corporate Environmental Protection, Health & Safety
 • Corporate Human Resources
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Investor Relations
 • Corporate Audit
 • Corporate Taxes & Duties

 • Global Engineering Services
 • Global Digital Services
 • Global Procurement
 • European Site & Verbundmanagement
 • Global Business Services

 • Advanced Materials & Systems Research
 • Bioscience Research
 • Process Research & Chemical Engineering