Global Home
Udržateľnosť

Udržateľnosť v BASF

Chémia pre udržateľnú budúcnosť    
 

Chceme prispieť k lepšiemu svetu s lepšou kvalitou života pre všetkých. Preto sme do nášho firemného zámeru, stratégie, cieľov a prevádzok pevne zakotvili tri piliere udržateľnosti: hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť. Sú jadrom toho, čo robíme, hnacím motorom rastu a prvkom nášho riadenia rizík.

 

Sme presvedčení, že chémia zohráva pri dosahovaní väčšej udržateľnosti rozhodujúcu úlohu. V tomto smere sme odhodlaní napredovať.

Naše zameranie

Urýchľujeme transformáciu

 


Nemáme času nazvyš.
Ak má naša planéta zostať obývateľná aj pre budúce generácie, ľudstvo musí spoločnými silami zrýchliť tempo budovania udržateľnejšej budúcnosti.

Sme presvedčení, že sila riešenia najväčších výziev našich čias – akou je napríklad zmena klímy – spočíva v inováciách.

Mnohé z týchto inovácií môžu urýchliť riešenia od spoločnosti BASF.

4_Transformation_desktop_SK.png
1-Transformation-mobil-ENG.jpg

Spoločne so zákazníkmi pracujeme na spotrebiteľských výrobkoch, ktoré sa vyrábajú z obnoviteľných a chemicky recyklovaných surovín s využitím nášho prístupu hmotnostnej bilancie. Využívaním obehových surovín dokážeme vyrábať produkty panensky čistej kvality, a pritom súčasne šetriť fosílne zdroje a znižovať emisie CO2 .

Dodávame vysokovýkonné aktívne katódové materiály (CAM) pre akumulátory elektrických vozidiel a vytvárame udržateľný hodnotový reťazec akumulátorových hmôt od rafinácie až po recykláciu.

Stanovujeme nové štandardy v oblasti výživy zvierat pomocou prísad do krmív, ktoré zvyšujú efektívnosť, minimalizujú emisie a zabezpečujú udržateľnejšiu výrobu živočíšnych bielkovín.

Pomáhame poľnohospodárom riešiť najnaliehavejšie klimatické výzvy správnou kombináciou technológií, ktoré sú určené na zvyšovanie výnosov, uľahčovanie a zefektívňovanie riadenia družstiev a fariem a znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Umožňujeme výrobu elektrickej energie z vetra s nízkymi emisiami uhlíka pomocou produktov, ako sú nátery, lepidlá a kompozity na veterné lopatky, ktoré zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť a pevnosť, dobrú flexibilitu a odolnosť voči tepelným šokom.

Ponúkame nespočetné množstvo produktov, ktoré sa používajú v spracovateľskom priemysle na úsporu zdrojov počas výrobného procesu alebo na zvyšovanie trvanlivosti a odolnosti výrobkov (napríklad ochrana pred koróziou), predĺženie ich životnosti alebo na zabránenie vzniku emisií.

Ponúkame produkty a riešenia, ktoré umožňujú energeticky úsporné bývanie, ako sú napríklad super tenké vysokoúčinné izolačné materiály.

Naša vízia

Pomocou našich riešení umožňujeme našim zákazníkom stať sa udržateľnejšími.
Ale keďže naša výroba je náročná na CO2, zašli sme ešte o krok ďalej: Znovu objavujeme a prepracúvame spôsob výroby chémie v celom hodnotovom reťazci. V tomto úsilí sa riadime dvoma základnými princípmi: Po prvé  – naše ciele sú ambiciózne. Po druhé  – naše záväzky sú realistické.

BASF-achieves-net-zero-16-9_SK.png

Snažíme sa o to, aby sme mohli prevádzkovať naše krakovacie zariadenia s elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov a vďaka tomu znížiť emisie CO2 až o 90 % v porovnaní s bežnými zariadeniami na parné krakovanie.

Okrem nákupu zelenej energie od tretích strán sme napríklad v spolupráci s energetickou spoločnosťou Vattenfall a spoločnosťou Allianz vybudovali v Severnom mori najväčšiu veternú elektráreň na svete. Po dosiahnutí plnej funkčnosti v roku 2023 vyrába celkovo 1,5 gigawattov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Viac ako 70 % našich emisií pochádza z tovarov a služieb, ktoré získavame, ešte skôr, ako začneme s našou vlastnou výrobou. Preto v rámci nášho globálneho Programu riadenia emisií CO2 u dodávateľov pomáhame našim dodávateľom určiť uhlíkovú stopu každého výrobku a očakávame, že ju budú neustále zlepšovať. Takto znižujeme emisie hneď na začiatku nášho dodávateľského reťazca.

Myslíme na udržateľnosť aj nad rámec našej vlastnej výroby, napríklad tým, že pomáhame vytvárať obehové hospodárstvo prostredníctvom vývoja recyklačných technológií pre rôzne prúdy odpadu. Jedným z príkladov je náš projekt chemickej recyklácie, v rámci ktorého využívame druhotné suroviny získané z plastového odpadu na výrobu produktov panensky čistej kvality s využitím nášho prístupu hmotnostnej bilancie. To nám umožňuje vyrábať ekologickejšie a súčasne predchádzať tvorbe odpadu.

Uvádzame na trh čoraz viac výrobkov, ktoré opúšťajú naše brány s výrazne nižšou alebo až nulovou uhlíkovou stopou. Vrcholom tohto záväzku je spolupráca so spoločnosťou Henkel, ktorá umožní do roku 2026 nahradiť fosílny uhlík v mnohých spotrebiteľských výrobkoch spoločnosti Henkel obnoviteľnými surovinami.

narative-infograik-mobil-en.png

Naše témy