Slovensko
Kto sme

Trvalo udržateľný rozvoj v spoločnosti BASF

Naše chápanie trvalej udržateľnosti

Rastúci dopyt vyvíja narastajúci tlak na našu planétu. Už teraz skonzumujeme viac, než Zem dokáže vyrobiť. Zásadný pre našu budúcnosť je preto trvalo udržateľný rozvoj. Aby sme zabezpečili udržateľnejší rozvoj, musíme vyvážiť potreby ekonomické, environmentálne i sociálne. Povedomie o trvalo udržateľnom rozvoji narastá aj medzi našimi akcionármi. Musíme sa zapojiť do otvoreného dialógu a konať spoločne s našimi zákazníkmi a pre nich, ako aj pre ostatných akcionárov. Vytvárame partnerstvá s cieľom rozvíjať udržateľnejšie riešenia, ktoré uspokoja potreby spoločnosti. To je hnací motor rastu nášho podnikania.

banknotes.jpg

Ekonomika

Akcie spoločnosti BASF sú mimoriadne atraktívne pre investorov, ktorí do svojich investičných rozhodnutí začleňujú kritériá týkajúce sa životného prostredia, sociálnych aspektov a riadenia.

young-plantlet.jpg

Životné prostredie

Spoločnosť BASF má pozoruhodnú históriu úspechov v oblasti ochrany životného prostredia. V ochrane ľudí a životného prostredia budeme naďalej pokračovať.

young-girl-holding-two-wind-wheels.jpg

Zamestnanci a spoločnosť

Naši zamestnanci sú zásadný faktor pri dosahovaní cieľov našej stratégie „We create chemistry“.

strategy kruh.jpg

Stratégia a ciele

Našou ambíciou je byť v očiach našich zákazníkov poprednou svetovou chemickou spoločnosťou. Naše nadšenie pracovať pre zákazníkov chceme ešte zosilniť v celej našej organizácii. Chceme rásť tak, aby sme z toho mali zisk my aj spoločnosť okolo nás. Takto tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.

report-2017.jpg.dynamic.414w232h.67c07dcdc2a4a9828ad5d402a837063c358cc842.jpg

Podniková správa

V našej súhrnnej podnikovej správe, ktorá obsahuje finančný výkaz a správu o trvalo udržateľnom rozvoji, informujeme akcionárov a záujemcov z radov verejnosti o uplynulom obchodnom roku.