Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

20 листопада 2018 р.
Новини

Нова стратегія BASF спрямована на зростання прибутку й досягнення нульового балансу викидів вуглекислого газу

  • Зростання планується на рівні, що перевищує середні показники зростання міжнародної хімічної промисловості; драйвер зростання – висока привабливість для клієнтів.
  • BASF буде використовувати переваги інтегрованих виробничих майданчиків (Verbund), впроваджувати інновації, керуватися концепцією сталого розвитку, здійснювати цифровізацію та дотримуватися найвищих стандартів виробництва.
  • Обсяг прибутку від продажу продукції, яка робить істотний внесок у сталий розвиток, у 2025 році складе 22 млрд євро.
  • Заплановано щорічне зростання показника EBITDA до вирахування спеціальних статей на рівні 3-5 %.
  • Дохід на акцію має щорічно зростати.

«З нашою новою стратегією ми виходимо на новий рівень зростання», зазначив д-р Мартін Брудермюллер під час презентації нової стратегії BASF у Людвігсхафені. Голова Ради виконавчих директорів наголосив на позитивних змінах за останні роки: «З 2012 року дохід від операцій до списання коштів, амортизації та вирахування спеціальних статей у середньому зростав на 8 % на рік, тобто значно швидше, ніж фіксовані витрати (зростання 3 % на рік)». Прибуток BASF також збільшувався швидшими темпами, ніж щорічні темпи зростання світової хімічної промисловості, зафіксовані на рівні 3,7 %. Крім того, протягом останніх років спостерігались суттєві позитивні зміни у рівні вільного грошового потоку й обсязі прибутку на задіяний капітал (ROCE), останнім часом він склав 15,4 %. Насамперед, нова стратегія спрямована на зростання продажів і обсягів.

BASF сконцентрується на органічному зростанні бізнесу: щоб забезпечити більш високі темпи зростання, BASF буде ще більш сфокусований на своїх клієнтах і розроблятиме для них індивідуальні пропозиції. Також BASF істотно спростить структури та процеси, поліпшить своє портфоліо й посилить інтегровані виробничі майданчики (Verbund) для збільшення динамічності та гнучкості компанії. «Ми змінимо нашу організацію, зробивши її більш клієнтоорієнтованою та динамічною», зазначив Мартін Брудермюллер.

У стратегії зростання BASF важливу роль відіграє азіатський ринок, де компанія вже має міцні позиції. Частка китайського ринку у світі складає понад 40 %. Китай є найбільшим хімічним ринком і вирішальним гравцем на світовій арені хімічної продукції. «До 2030 року частка Китаю на ринку збільшиться майже до 50 %, і ми хочемо брати участь у цьому зростанні, прокоментував Мартін Брудермюллер. Наш новий інтегрований виробничий майданчик (Verbund) у провінції Гуандун і розширення майданчика в Нанкіні істотно збільшать наші темпи зростання на цьому динамічному ринку».

 

BASF ставить амбітні фінансові й нефінансові цілі

Упроваджуючи нову стратегію, BASF переслідує амбітні як фінансові, так і нефінансові цілі. «Ми хочемо рости швидше за ринок, і ми прагнемо щоб наші продажі зростали вищими темпами, ніж темпи зростання світової хімічної промисловості»,  сказав фінансовий директор і віце-президент Ради виконавчих директорів, д-р Ханс-Ульріх Енгель.

Мета BASF подальше збільшення прибутковості та зростання EBITDA до вирахування спеціальних статей на рівні від 3 до 5 % на рік. «До того, щороку BASF працює на тим, щоб прибуток на задіяний капітал був істотно вищий його вартості у відсотковому співвідношенні. Це означає, що ми створюємо справжню додану вартість»,  прокоментував Ханс-Ульріх Енгель.

BASF також прагне стати більш привабливим для інвесторів, створюючи більш високу цінність для них порівняно з хімічною галуззю загалом. «Відповідно, ми хочемо збільшувати наші дивіденди на акцію щороку, і це зростання буде підтримуватися потоком вільних грошових коштів», додав Ганс-Ульріх Енгель.

Щоб досягти цих амбітних цілей, BASF ініціює нову програму підвищення ефективності, яка буде реалізована з 2019 до 2021 року. Її мета щорічне збільшення прибутку на 2 млрд євро з кінця 2021 року. Програма міститиме в собі заходи, спрямовані на виробництво, логістику, дослідження й розробки, а також діяльність у галузі цифровізації й автоматизації та організаційний розвиток.

Перед BASF стоять і амбітні нефінансові цілі. «BASF зобов’язується зберігати до 2030 року викиди парникових газів на рівні 2018 року, незважаючи на те, що ми прагнемо до істотного щорічного зростання виробництва, сказав Мартін Брудермюллер. Це означає, що ми хочемо зробити природне зростання компанії незалежним від парникових викидів». У межах цієї стратегії заплановані великі інвестиції, наприклад, будівництво нового майданчика Verbund у провінції Гуандун у Південному Китаї. BASF поліпшить керування, ефективність та інтеграцію своїх заводів і завжди, коли це можливо, буде здобувати електрику з поновлюваних джерел енергії. «З огляду на наші високі технологічні стандарти на заводах, це дуже амбітна мета, яка зажадає виняткової креативності й нестандартних рішень», прокоментував Мартін Брудермюллер. Він додав, що для цього буде потрібна відповідна нормативно-правова база в Німеччині, Європі й усьому світі. BASF вже скоротив викиди вуглекислого газу на 50 % в абсолютних цифрах порівняно з рівнем 1990 року, до того ж удвічі збільшивши обсяг продажів за цей період.

На додаток до запланованого зростання без збільшення викидів вуглекислого газу до 2030 року, BASF також прагне забезпечити прибуток від продажів обсягом 22 млрд євро від продукції категорії Accelerator у 2025 році. Це продукція, яка робить внесок із точки зору сталого розвитку в ланцюжок створення доданої вартості.

«Однак жодна із зазначених цілей не може бути реалізована без наших співробітників. Тому вперше ми ставимо собі за мету задоволеність співробітників, сказав Мартін Брудермюллер. Ми хочемо, щоб більше 80 % наших співробітників вважали, що в BASF вони можуть досягати успіхів і максимально реалізовувати свої можливості».

 

Напрямки діяльності для досягнення цілей

«Ми хочемо запропонувати нові рішення для клієнтів BASF», розповів Мартін Брудермюллер. Саме тому компанія продовжить роботу з максимізації своєї ефективності, де в центрі всієї діяльності стоять клієнти та їхні потреби. «Ми прагнемо до того, щоб турбота про клієнтів стала головною мотивацією кожного відділу підприємства. Наша мета передбачити очікування клієнтів і допомогти реалізувати їхні потреби у найкращий спосіб», зазначив Мартін Брудермюллер. Поєднуючи унікальний досвід компанії в хімічній галузі та професійні навички замовників, BASF зможе забезпечити розробку рішень, які є одночасно прибутковими й соціально-відповідальними. Із цією метою BASF буде проводити комплекс заходів, які разом з іншими заходами підвищать прозорість і рівень обслуговування клієнтів, а також допоможуть реалізувати загальний потенціал зростання. BASF сконцентрується на таких напрямках діяльності: портфоліо, співробітники, інновації, сталий розвиток, виробництво й цифровізація.

 

Подальший розвиток структури сегментів BASF

BASF переглянув структуру сегментів, і відповідні зміни будуть внесені до початку 2019 року. «Ми покращимо наше портфоліо та сконцентруємося на розподілі капіталу між тими напрямами бізнесу, що розвиваються, прокоментував Мартін Брудермюллер. Нова структура сегментів BASF забезпечить більш високу прозорість із точки зору того, як ми керуємо нашими бізнес-підрозділами, виділить важливість ланцюжків доданої вартості й роль наших майданчиків Verbund».

З 1 січня 2019 року BASF буде об’єднувати шість сегментів, кожен із яких буде містити в собі два операційних підрозділи, за винятком сегмента «Рішення для сільського господарства», який, як і раніше, буде складатися з одного підрозділу:

 

Хімікати

Нафтохімія і проміжні продукти

Матеріали

Функціональні матеріали і мономери

Рішення для промисловості

Дисперсії та пігменти, функціональні хімікати

Технології обробки поверхні

Каталізатори й покриття

Харчові інгредієнти й фармацевтична сировина

Сировина для косметики й побутової хімії, харчові інгредієнти й фармацевтична сировина

 

Рішення для сільського господарства

BASF прагне до чіткого позиціонування своїх бізнес-підрозділів серед конкурентів і до створення високоефективної структури, яка може призвести до успіху компанії в умовах постійно зростаючої ринкової конкуренції.

BASF сфокусується на органічному зростанні, використовуючи капітальні інвестиції та інновації, але в разі потреби буде також здійснювати придбання. «Ми будемо робити акцент на розробці ефективних і надійних процесів. Напрямки бізнесу, де ми не зможемо досягти такого положення, у підсумку будуть ліквідовані», пояснив Мартін Брудермюллер.

 

Центральна роль майданчиків Verbund

Майданчики Verbund будуть продовжувати грати для BASF центральну роль. Портфоліо концерну має унікальні переваги через фізичні, а також технологічні, ринкові й цифрові переваги майданчиків Verbund. Концепція майданчиків Verbund допомагає компанії реалізовувати технологічні переваги в усіх сегментах. BASF може надати ефективну підтримку клієнтам завдяки широкому портфоліо

До того, ланцюжки доданої вартості можуть функціонувати найбільш ефективно тільки в межах Verbund. Завдяки інтегрованому виробництву на майданчиках Verbund, BASF щорічно скорочує витрати щонайменше на 1 млрд євро, заощаджуючи, зокрема, на сировині, енергії та логістичних витратах. Водночас, завдяки концепції Verbund компанія уникає значної кількості викидів парникових газів. BASF буде і далі зберігати провідну позицію в галузі, займаючись будівництвом і розвитком структур майданчика Verbund, а також об’єднуючи виробництва в меншу кількість високоефективних майданчиків.

 

Створення високоефективної організації

Щоб успішно впровадити зміни, компанія також удосконалює внутрішні процеси та спільну роботу. Співробітники це ключ до успішної реалізації нової стратегії. BASF розроблятиме гнучкі структури й забезпечить наявність у співробітників інструментів і навичок, які необхідні, щоб надавати клієнтам диференційовані й індивідуальні продукти та послуги. «Для нас дуже важливо, щоб ми стали швидшими й динамічнішими, а отже більш ефективними й результативними», прокоментував Ханс-Ульріх Енгель.

У межах майбутнього розвитку організації, BASF створює більш прості структури для надання послуг у галузі досліджень і розробок, а також в управлінні. Інтегруючи істотний обсяг послуг функціональних підрозділів у структуру операційних підрозділів, BASF сприяє зближенню своїх співробітників і клієнтів. Крім того, інші напрямки функціональної та дослідницької діяльності будуть організовані більш ефективно. Ця реорганізація прямо або побічно торкнеться приблизно 20 000 співробітників у всьому світі. «Ми очікуємо, що ці заходи приведуть до більш ефективної диференціації бізнес-підрозділів, а також до істотного підвищення продуктивності», розповів Ханс-Ульріх Енгель.

За необхідності бізнес-підрозділи отримають більше повноважень у прийнятті рішень. «Це означає, що в компанії буде більше підприємницької свободи, але водночас будуть чітко розподілені всі обов’язки», прокоментував д-р Енгель. Таким чином, BASF підвищує і ефективність бізнес-підрозділів і, відповідно, рівень задоволеності клієнтів. Щоб переконатися, що компанія використовує потенційні ринкові можливості в кожній країні, BASF надасть додаткові моделі розвитку ринків. Операційні підрозділи будуть самостійно приймати рішення щодо того, які локальні ринки будуть розглянуті як головні та будуть обслуговуватися їх співробітниками, а де комерційні повноваження будуть передані крайовим організаціям BASF. Крім того, у BASF була створена робоча група зі спрощення головних процесів. Вони будуть скорочені та спрощені з метою забезпечення більш швидкого прийняття рішень.

 

Рішення задач за допомогою інновацій

BASF постійно працює над розробкою найбільш привабливих інноваційних рішень для своїх клієнтів. «Конкурентоспроможність і затребуваність клієнтами досягається за допомогою впровадження передових процесів і технологій. Наш новий стратегічний напрям дозволить дослідницьким підрозділам краще розуміти потреби бізнесу та клієнтів », прокоментував Мартін Брудермюллер. Підрозділи досліджень і розробок BASF матимуть більш тісний організаційний зв’язок, що дозволить їм ще більше сконцентруватися на потребах клієнтів. Це так само допоможе скоротити терміни виведення продукції на ринок і прискорити органічне зростання компанії.

 

Статус провідної компанії

Високі стандарти виробництва завжди були однією з головних переваг BASF. «Наші клієнти очікують від нас сертифіковану продукцію, що постачається вчасно», – прокоментував Ханс-Ульріх Енгель. «Для цього ми мусимо забезпечити безпеку, ефективність і надійність виробництва». BASF підвищить надійність заводів і збільшить їх гнучкість. Із цією метою компанія збільшила виділений бюджет на програму вдосконалення операційної діяльності до 400 млн євро на рік, що істотно вище середнього бюджету за останні роки.

 

Упровадження цифрових технологій у компанії

Цифровізація пропонує безпрецедентні можливості в межах усього життєвого циклу активів BASF. Наприклад, різні процеси й інвестиційні ідеї можуть бути змодельовані на комп’ютерах, що допомагає скоротити витрати. Доповнена реальність вже використовується для надання підтримки співробітників BASF під час повсякденної діяльності. Концерн прагне до цифровізації процесів більш ніж на 350 заводах у всьому світі до 2022 року.

Цифровізація стане невід’ємною частиною бізнесу BASF. Впровадження цифрових технологій сприятиме створенню додаткової цінності для клієнтів, збільшенню обсягів бізнесу, підвищенню ефективності. Перехід на цифрові технології і більш інтенсивне використання суперкомп’ютера Quriosity також сприятимуть розробці нестандартних рішень у галузі R&D. Для отримання максимальної користі від даних, компанія буде продовжувати працювати над підвищенням доступності та якості інформації, забезпечувати необхідну інфраструктуру для використання серверних систем і використовувати наявні показники для оптимізації процесів прийняття рішень. BASF буде набирати швидкість, збільшувати вплив і розширювати горизонт досліджень цифрових технологій, щоб зберегти конкурентні переваги в хімічній галузі.

 

Про концерн BASF

BASF створює хімію з метою сталого майбутнього. У своїй діяльності ми поєднуємо економічні успіхи з дбайливим ставленням до навколишнього середовища й соціальною відповідальністю. Співробітники групи BASF, загальна чисельність яких становить понад 115 тисяч осіб, роблять внесок в успішний розвиток бізнесу наших клієнтів у різних індустріях практично у всіх країнах світу. Структура нашого бізнесу містить чотири основні сегменти: хімікати, спеціальні продукти, функціональні матеріали й рішення, рішення для сільського господарства. За підсумками 2017 року, обсяг продажів BASF склав 60 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах у Франкфурті (BAS), Лондоні (BFA) і Цюріху (BAS). Більш детальна інформація про концерн BASF представлена на сайті: www.basf.com

Ви можете отримувати останні прес-релізи BASF через WhatsApp на вашому смартфоні або планшеті. Підпишіться на нашу службу новин на сайті basf.com/whatsapp-news.

 

Заяви про перспективи та прогнози

Цей реліз містить заяви про перспективи, які ґрунтуються на поточних оцінках і припущеннях керівництва концерну BASF, а також на існуючій зараз інформації. Вони не є гарантією майбутніх показників й містять певні ризики та невизначеності, які є важко передбачуваними. До того, ці заяви ґрунтуються на припущеннях щодо майбутніх подій, які, можливо, не підтвердять своєї точності. BASF не бере на себе жодних зобов’язань із оновлення заяв про перспективи, що містяться в цьому релізі.

BASF new strategy.pdf

Нова стратегія BASF спрямована на зростання прибутку й досягнення нульового балансу викидів вуглекислого газу

Останнє оновлення 20 листопада 2018 р.