Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Business & Financial News  |  23 лютого 2024 р.
Новини

Група BASF: звіт за 2023 фінансовий рік

Завдяки фінансовій стійкості BASF вдається підтримувати заявлені стабільні дивіденди на рівні 3,40 євро за акцію у 2023 фінансовому році.

  • Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей: 7,7 млрд євро (мінус 28,7 відсотка)
  • Грошові потоки від операційної діяльності: 8,1 млрд євро (плюс 5,2 відсотка); вільний грошовий потік: 2,7 млрд євро (мінус 18,5 відсотка)

Прогноз на 2024 рік:

  • Очікуваний показник EBITDA до вирахування спеціальних статей становить від 8,0 до 8,6 млрд євро
  • Очікуваний обсяг вільних грошових потоків на рівні від 0,1 до 0,6 млрд євро завдяки тимчасово вищому рівню капітальних витрат
  • Анонсована майбутня програма для Людвіґсгафена; запланований річний обсяг економії витрат на рівні 1 млрд євро до кінця 2026 року

В умовах ринкового середовища, окресленого економічною нестабільністю, Група BASF відзвітувала про обсяг продажів на рівні 68,9 млрд євро у 2023 фінансовому році на противагу 87,3 млрд євро у попередньому році. Такі показники продажів головним чином є результатом значно нижчих цін та обсягів. Зокрема, зниження цін на сировину призвело до зниження цін майже в усіх сегментах. Обсяги продажів впали в усіх сегментах внаслідок низького рівня попиту з боку споживачів багатьох галузей. Попри те, BASF продемонстрував економічну стійкість: грошові потоки від операційної діяльності зросли на 5,2 відсотка у річному обчисленні та досягли 8,1 млрд євро. Компанія вже оприлюднила попередні дані за весь 2023 рік 19 січня 2024 року. Сьогодні д-р Мартін Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF, та фінансовий директор BASF д-р Дірк Ельверманн, представили детальний процес розвитку бізнесу у 2023 році та оголосили про подальшу програму для виробничого комплексу в Людвіґсгафені з додатковою щорічною економією витрат у розмірі 1 млрд євро до кінця 2026 року. Це на додаток до чинної програми скорочення витрат у невиробничих підрозділах з акцентом на Європу та адаптацію виробничих структур у Людвіґсгафені.

Розвиток продажів і прибутків Групи BASF у 2023 році  

Дохід від операційної діяльності (EBIT) до вирахування спеціальних статей у 2023 фінансовому році склав 3,8 млрд євро; падіння на 3,1 млрд євро у порівнянні з торішнім показником спричинено головним чином значно нижчим рівнем доходів від сегментів «Хімічні речовини» і «Матеріали». Показник EBIT до вирахування спеціальних статей знизився у сегменті «Хімічні речовини» передусім через зниження маржі та обсягів, а також зменшення суми внесків від акціонерів, які обліковуються за методом участі в акціонерному капіталі. Прибуток знизився в сегменті «Матеріали» здебільшого через зниження маржі для поліамідів та аміаку. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей у сегментах «Харчування та догляд» і «Рішення для промисловості» був значно нижчим за показник попереднього року, головним чином, через нижчі обсяги та маржу. І навпаки, сегмент «Рішення для сільського господарства» значно збільшив показник EBIT до вирахування спеціальних статей, насамперед унаслідок зростання цін та отримання одноразового платежу. Незначне зростання прибутку в сегменті «Поверхнево-активні речовини та технології» було зумовлене значно вищим показником EBIT до вирахування спеціальних статей у підрозділі «Покриття» завдяки зростанню цін і обсягів, що більш ніж компенсувало значне зниження прибутку в сегменті «Каталізатори». Показник EBIT до вирахування спеціальних статей у сегменті «Інше» значно покращився, головним чином, завдяки вищим доходам від інших бізнесів та зниженню корпоративних витрат на дослідження.

BASF звітував про EBIT у розмірі 2,2 млрд євро у 2023 році; різке зниження показника порівняно з попереднім роком відбулося насамперед через спеціальні статті, які склали мінус 1,6 млрд євро. Спеціальні витрати, що сталися, зокрема, через знецінення, склали загальну суму близько 1,1 млрд євро. Вони включали знецінення основних засобів у сегментах «Поверхнево-активні речовини та технології» та «Рішення для сільського господарства», а також матеріальних і нематеріальних активів у сегменті «Матеріали».

Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей у 2023 році склав 7,7 млрд євро, а це на 3,1 млрд менше за показник 2022 року. Показник EBITDA знизився на 3,6 млрд євро до 7,2 млрд євро. Чистий прибуток збільшився на 852 млн євро до 225 млн євро порівняно з мінус 627 млн євро у 2022 році.

Грошовий потік групи BASF у 2023 році та ключові фінансові показники станом на 31 грудня 2023 року

Грошові потоки від операційної діяльності склали 8,1 млрд євро за весь 2023 рік на противагу 7,7 млрд євро за попередній рік. Таке покращення відбулося насамперед завдяки надходженню грошових коштів від чистого оборотного капіталу. Лише скорочення запасів у 2023 році вивільнило грошові кошти на суму 1,9 млрд євро. Вільний грошовий потік, який залишається після вирахування платежів за основні засоби та нематеріальні активи з грошових потоків від операційної діяльності, склав 2,7 млрд євро у 2023 році після 3,3 млрд євро у попередньому році.

Чистий борг у розмірі 16,6 млрд євро станом на 31 грудня 2023 року майже зрівнявся з показником у 16,3 млрд євро на кінець попереднього року. Коефіцієнт власного капіталу на рівні 47,3 відсотка на кінець 2023 року майже збігся з показником 48,4 відсотка на 31 грудня 2022 року. «Дуже високий коефіцієнт власного капіталу та високі показники грошових коштів свідчать про незмінну фінансову стійкість BASF навіть у складні часи», – сказав пан Ельверманн.

Заявлений дивіденд у розмірі 3,40 євро за акцію  

На річних зборах акціонерів буде запропоновано дивіденд у розмірі 3,40 євро за акцію, що дорівнює рівню попереднього року та означає виплату акціонерам BASF SE 3,0 млрд євро. З цим заявленим дивідендом акція BASF пропонує високу дивідендну прибутковість у розмірі 7,0 відсотків, виходячи з ціни акції на кінець 2023 року. BASF є частиною індексу акцій DivDAX, до якого входять 15 компаній з найвищою дивідендною прибутковістю з індексу DAX 40.

Прибутки на виробничому комплексі в Людвіґсгафені ще більше знижуються у 2023 році

У 2023 році, за надзвичайно складних ринкових умов та низького рівня попиту, показник EBIT до вирахування спеціальних статей знизився на двозначні відсотки в усіх регіонах. «Однак, в абсолютному вираженні наші команди забезпечили позитивний внесок у прибуток у всіх значущих країнах – за винятком Німеччини», – прокоментував пан Брудермюллер. Результати в Німеччині були не настільки добрими через надзвичайно низький рівень прибутку на найбільшому виробничому майданчику в Людвіґсгафені. На це є дві основні причини: тимчасовий низький попит впливає на обсяг як виробництва та отримання сировини, так і споживання. А вищі виробничі витрати, зумовлені структурно вищими цінами на енергоносії, лягли переважно на плечі виробничих підприємств.

Пан Брудермюллер сказав: «З одного боку, ця ситуація демонструє високу конкурентоспроможність і витривалість Групи BASF у складних умовах на глобальному рівні, а з іншого боку, збитки на нашому підприємстві в Людвіґсгафені свідчать про нагальну потребу в подальших рішучих діях, спрямованих на підвищення нашої конкурентоспроможності».

Програма економії витрат, розпочата ще в 2022 році

У жовтні 2022 року BASF стала однією з перших хімічних компаній, яка ініціювала програму суттєвої економії витрат. А в лютому 2023 року компанія запустила комплекс конкретних заходів, спрямованих на економію витрат у невиробничих сферах у Європі та адаптацію виробничих структур на майданчику в Людвіґсгафені. Як підтверджено у звітності BASF за третій квартал 2023 року, очікується, що загальна річна економія витрат від усіх раніше оголошених заходів досягне 1,1 млрд євро до кінця 2026 року. До кінця 2023 року вже було досягнуто річного темпу скорочення витрат у розмірі близько 600 млн євро. Заходи, оголошені в жовтні 2022 року та лютому 2023 року, дозволять досягти ще 500 млн євро щорічної економії до кінця 2026 року.

Додаткові заходи, які необхідно вжити на виробничому комплексі в Людвіґсгафені

Завдяки додатковій програмі економії витрат планується скоротити витрати на заводі в Людвіґсгафені ще на 1 млрд євро щорічно до кінця 2026 року. Програма забезпечить економію витрат як у виробничій, так і невиробничій сферах. Фіксовані витрати будуть знижені за рахунок підвищення ефективності структур компанії та адаптації виробничих потужностей до потреб ринку. Крім того, компанія має намір значно скоротити змінні витрати шляхом реорганізації процесів. Пан Брудермюллер сказав: «Саме тому програма, на жаль, також призведе до подальшого скорочення робочих місць». Наразі деталі опрацьовуються. Представники працівників будуть тісно залучені до цього процесу в майбутньому.

Окрім необхідного скорочення витрат, BASF зробить усе можливе, щоб знову значно підвищити рівень використання своїх конкурентних активів у Людвіґсгафені. Аби генерувати тут стабільні доходи, компанія потребує додаткового маржинального прибутку, який можна отримати в результаті нормального завантаження заводу. В Людвіґсгафені, зокрема, виробничі заводи в сегментах «Хімічні речовини» та «Матеріали» на сьогодні працюють зі значно нижчими за норму рівнями завантаження.

Паралельно з цією короткостроковою програмою, оголошеною сьогодні, Рада виконавчих директорів оновить довгострокове позиціювання виробничого майданчика в Людвіґсгафені. Окреслення цілей для основних виробничих потужностей в Людвіґсгафені буде представлене в другій половині 2024 року. Воно відображатиме як нормативно-правову базу, так і змінені реалії ринку в Європі та Німеччині.

Пан Брудермюллер сказав: «Команда Правління рішуче підтримуватиме майданчик в Людвіґсгафені. Ми хочемо перетворити Людвіґсгафен на провідне хімічне виробництво з низьким рівнем викидів CO2 з високою прибутковістю та стійкістю. Ми зосередимо роботу в Людвіґсгафені на постачанні продукції на європейський ринок, щоб залишатися найкращим партнером для наших клієнтів. Аби досягти цього, важливо, щоб ми реалізовували програму послідовно і якомога швидше. Водночас ми систематично розвиваємо наш бізнес у тих регіонах світу, які зростають динамічніше і пропонують привабливі умови для інвестицій».

Прогноз для групи BASF на 2024 рік

BASF очікує, що слабкий імпульс світової економіки, який спостерігався у 2023 році, збережеться і в 2024 році. Очікується, що глобальне економічне зростання дещо пришвидшиться лише наприкінці року, а це означає, що BASF очікує, що у 2024 році світова економіка зросте на 2,3 відсотка (2023: плюс 2,6 відсотка). В Європі порівняно високі ціни на енергоносії та несприятливі рамкові умови для створення промислової вартості продовжують сповільнювати економічний розвиток.

BASF також припускає, що світове промислове виробництво, ймовірно, зросте на 2,2% (2023 рік: плюс 1,4 відсотка). Очікується, що світове хімічне виробництво зростатиме швидше у 2024 році - на 2,7 відсотка (2023: плюс 1,7 відсотка). Це буде зумовлено насамперед очікуваним зростанням хімічної промисловості Китаю. BASF передбачає середню ціну на нафту на рівні 80 доларів за барель нафти марки Brent та обмінний курс 1,10 долара за євро.

Очікується, що показник EBITDA Групи BASF до вирахування спеціальних статей зросте від 8,0 до 8,6 млрд євро у 2024 році (2023: 7,7 млрд євро). BASF прогнозує, що вільний грошовий потік Групи BASF становитиме від 0,1 до 0,6 млрд євро (2023: 2,7 млрд євро). Це базується на очікуваних грошових потоках від операційної діяльності в розмірі від 6,6 до 7,1 млрд євро за вирахуванням очікуваних платежів за основні засоби та нематеріальні активи в розмірі 6,5 млрд євро. Високий відтік грошових коштів, пов'язаний з інвестиціями, в основному обумовлений інвестиціями в новий майданчик Verbund в Китаї, які досягнуть свого абсолютного піка у 2024 році, а потім знизяться в наступні роки.

Очікується, що у 2024 році викиди CO2 становитимуть від 16,7 млн тонн до 17,7 млн тонн (2023: 16,9 млн тонн). Порівняно з попереднім роком, компанія очікує додаткових викидів через збільшення обсягів виробництва на основі зростаючого попиту. BASF протидіятиме цьому збільшенню за допомогою цілеспрямованих заходів зі скорочення викидів, як-от підвищення енергоефективності та оптимізація процесів, а також продовження переходу на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Про BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 112 000 співробітників Групи BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 сегментів: хімічні речовини, матеріали, рішення для промисловості, поверхнево-активні речовини і технології, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2023 році обсяг продажів концерну BASF склав 68,9 мільярда євро. Акції BASF обертаються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в інтернеті за адресою www.basf.com.

 

 

Олена  Прихненко
Олена Прихненко
Корпоративні комунікації та зв'язки з органами державної влади
Останнє оновлення 23 лютого 2024 р.