Pontoons for floating solar panel systems can last longer under intense sunlight, thanks to light stabilizers from BASF that prevent the degradation and discoloration of the polymer.
Việt Nam

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng

bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên

Việt Nam

Chào mừng bạn đến với BASF Việt Nam

Tại BASF, chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết. Chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm xã hội song song với những thành công trong hoạt động kinh doanh. Thông qua nghiên cứu và sáng tạo đổi mới, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong hầu hết mọi ngành công nghiệp đáp ứng những nhu cầu trong hiện tại và tương lai của xã hội.