Việt Nam

Chào mừng bạn đến với BASF Việt Nam

Tại BASF, chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết. Chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm xã hội song song với những thành công trong hoạt động kinh doanh. Thông qua nghiên cứu và sáng tạo đổi mới, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong hầu hết mọi ngành công nghiệp đáp ứng những nhu cầu trong hiện tại và tương lai của xã hội.

Superconductors make efficient power transmission possible

Công cụ tìm kiếm sản phẩm

Tìm thông tin chi tiết về sản phẩm và giải pháp của chúng tôi.

Địa chỉ và Liên hệ

Văn phòng chính tại Việt Nam:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Phòng 1101, Tầng 11, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+84 28 3824 3833

ChemCycling

From plastic waste to new chemical products: the ChemCycling project.

Quan hệ đầu tư

Doanh thu của Tập đoàn BASF năm 2017:
64.5 tỷ Euro

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay năm 2017 (chưa khấu trừ các thu nhập khác:
8.3 tỷ Euro