Global Home

Truyền thông

Quý vị có thể tìm thấy các thông cáo báo chí, hình ảnh và các thước phim, ấn phẩm và chương trình phát sóng cũng như thông tin về các sự kiện truyền thông của chúng tôi. Đại diện của BASF rất vinh dự được trả lời trực tiếp và nhanh chóng các câu hỏi của Quý vị.