Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home Link
Việt Nam
Việt Nam

Tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững

Chúng tôi kết hợp thành công trong kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. 

Hơn 110,000  nhân viên BASF trên toàn cầu đang đóng góp vào thành công của các khách hàng ở gần như tất cả các ngành công nghiệp tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Danh mục sản phẩm của chúng tôi gồm 6 phân khúc chính: Hóa chất, Vật liệu, Giải pháp công nghiệp, Công nghệ xử lý bề mặt, Dinh dưỡng & Chăm sóc, và Giải pháp Nông nghiệp. BASF đã đạt được doanh thu 59 tỷ Euro vào năm 2020. 

BASF tại Việt Nam

BASF hoạt động tại Việt Nam kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1994. Công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009. Doanh số của BASF đối với các khách hàng tại Việt Nam xấp xỉ 284 triệu euro, tính tới thời điểm cuối năm 2020. Công ty hiện có 117 nhân viên. 

hcmc.jpg

Thông tin liên hệ

Tìm thông tin liên hệ và địa chỉ các văn phòng tại Việt Nam
Chemical technicians Sven Heinrich and Jules Tchana carry out an inspection in the hydrogen plant. This plant not only produces hydrogen, it also feeds steam into the pressurized (40 bar) network at BASF’s Verbund site in Ludwigshafen.

Phương thức hoạt động của chúng tôi

Mô hình tổ chức theo mạng lưới của chúng tôi kết hợp thế mạnh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như các cấp hoạt động khu vực và toàn cầu.
Teaser-ausgabe-10-hero.jpg

Tạp chí Creating Chemistry

Tìm đọc các chủ đề đang được quan tâm hiện nay và có tác động đến tương lai tại ấn phẩm online Creating Chemistry.
Die neue Acetylen-Anlage, die die fast 60-jährige alte Anlage am Verbundstandort Ludwigshafen ersetzt, kann jährlich 90.000 Tonnen der vielseitigen Chemikalie produzieren. Etwa 20 Betriebe am Standort Ludwigshafen nutzen Acetylen als vielseitig einsetzbaren chemischen Baustein und Ausgangsstoff für viele Produkte des täglichen Lebens. BASF-Kunden produzieren daraus Arzneimittel, Kunststoffe, Lösemittel, Elektrochemikalien sowie hochelastische Textilfasern zum Beispiel für die Automobil-, Pharma-, Bau-, Konsumgüter- und Textilindustrie. Die Einbindung der Anlage in das Verbundkonzept der BASF bietet die Vorteile einer effizienten Ressourcennutzung, exzellenter Produktionssynergien und kurzer Lieferwege. Damit baut die BASF die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Ludwigshafen langfristig weiter aus. Anlagenfahrer Hürriyet Kart (links) übermittelt der Messwarte Informationen von den Kontrollpunkten der Acetylen-Anlage.

Thông tin Tập đoàn BASF

Tìm hiểu thêm về kết quả hoạt động kinh doanh của BASF năm 2020.