Việt Nam

Chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động của công ty, hiện có khoảng 115,000 nhân viên tập đoàn BASF đã và đang đóng góp vào thành công của các khách hàng trong hầu như mọi ngành công nghiệp tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. 

Danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi bao gồm hoá chất, nhựa, sản phẩm chuyên dụng và sản phẩm bảo vệ thực vật cho đến dầu khí. Trong năm 2017, BASF đạt doanh số 64.5 tỷ Euro và lợi nhuận xấp xỉ 8.3 tỷ euro (chưa khấu trừ các thu nhập khác). Chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm xã hội song song với những thành công trong hoạt động kinh doanh. Thông qua nghiên cứu và sáng tạo đổi mới, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong hầu hết mọi ngành công nghiệp đáp ứng những nhu cầu trong hiện tại và tương lai của xã hội. Những đóng góp này được đúc kết thành mục tiêu hoạt động của chúng tôi: Chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững.

BASF tại Việt Nam

BASF chính thức hoạt động tại Việt Nam từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1994, và công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009. Tính đến cuối năm 2017, BASF đạt doanh thu khoảng 328 triệu euro tại Việt Nam và hiện có khoảng 161 nhân viên.

Địa chỉ và Liên hệ

Tìm thông tin liên hệ và địa chỉ của các văn phòng tại địa phương

BASF tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh trong khu vực của chúng tôi

Nền tảng của BASF

Đây là nền tảng cho sự thành công của tập đoàn.

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School

Tạp chí Creating Chemistry

Bạn có thể tìm đọc thêm trên tạp chí trực tuyến của BASF về các chủ đề đang ảnh hưởng đến thế giới hiện nay và trong tương lai.

Hydrogen for the BASF Verbund

Phương thức hoạt động của chúng tôi

Mô hình tổ chức theo mạng lưới của chúng tôi kết hợp thế mạnh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như các cấp hoạt động khu vực và toàn cầu.