Global Home

Chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững

Chúng tôi kết hợp thành công trong kinh doanh với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Gần 111,481 nhân viên BASF toàn cầu đang đóng góp vào thành công của khách hàng trong hầu hết mọi lĩnh vực tại các quốc gia trên thế giới. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm 6 phân khúc: Hóa chất, Vật liệu, Giải pháp Công nghiệp, Công nghệ Bề mặt, Dinh dưỡng & Chăm sóc, và Giải pháp Nông nghiệp. BASF đã đạt được doanh thu 87.3 tỷ euro trong năm 2022.

BASF tại Việtnam

BASF bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam kể từ khi thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994. Với nhu cầu phát triển kinh doanh mạnh mẽ, Công ty mở thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 1996. Công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009. Ngoài hai văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Công ty hiện còn có một trung tâm kỹ thuật sơn tại Hà Nội. Doanh thu của BASF tại Việt Nam đạt xấp xỉ 405 triệu euro, tính tới thời điểm cuối năm 2022. Công ty hiện có 108 nhân viên.