Global Home

Chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững

Chúng tôi kết hợp thành công trong kinh doanh với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Gần 112.000 nhân viên BASF toàn cầu đang đóng góp vào thành công của khách hàng trong hầu hết mọi lĩnh vực tại các quốc gia trên thế giới. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm 6 phân khúc: Hóa chất, Vật liệu, Giải pháp Công nghiệp, Công nghệ Bề mặt, Dinh dưỡng & Chăm sóc, và Giải pháp Nông nghiệp.

BASF tại Việt Nam

BASF hoạt động tại Việt Nam kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1994 và kỷ niệm 30 năm hoạt động tại đây trong năm nay. Công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009. Công ty hiện có hai văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. BASF mang đến nhiều giải pháp hiệu quả cho những ngành công nghiệp quan trọng tại Việt Nam như nông nghiệp, xây dựng, ô tô xe máy, giày dép, sơn phủ, điện-điện tử. Doanh số của BASF đối với các khách hàng tại Việt Nam xấp xỉ 238 triệu euro, tính tới thời điểm cuối năm 2023. Công ty hiện có 110 nhân viên.