Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam

Tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững

Chúng tôi kết hợp thành công trong kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. 

Hơn 110,000  nhân viên BASF trên toàn cầu đang đóng góp vào thành công của các khách hàng ở gần như tất cả các ngành công nghiệp tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Danh mục sản phẩm của chúng tôi gồm 6 phân khúc chính: Hóa chất, Vật liệu, Giải pháp công nghiệp, Công nghệ xử lý bề mặt, Dinh dưỡng & Chăm sóc, và Giải pháp Nông nghiệp. BASF đã đạt được doanh thu 59 tỷ Euro vào năm 2020. 

BASF tại Việt Nam

BASF hoạt động tại Việt Nam kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1994. Công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009. Doanh số của BASF đối với các khách hàng tại Việt Nam xấp xỉ 284 triệu euro, tính tới thời điểm cuối năm 2020. Công ty hiện có 117 nhân viên.