Global Home
Carrière

Professionals in milieu

_K0A3138_LA_low.jpg

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu op.

We verzekeren ons succes voor de toekomst door economie succesvol te combineren met  milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. We gaan steeds op zoek naar efficiëntere processen die ons toelaten om minder grondstoffen te gebruiken en minder emissies en afval achter te laten. Om onze ambitieuze milieudoelstellingen te bereiken hebben we specifieke monitoringinstrumenten ontwikkeld.

En we hebben al veel bereikt! We zijn er in geslaagd om sinds 1990 onze uitstoot van broeikasgassen te reduceren terwijl onze productievolumes verdubbelde. We streven ernaar om tegen 2020 onze broeikasgassen te verminderen met 40% per ton verkocht product ten opzichte van 2002. En we zijn ervan overtuigd dat we deze doelstelling zullen halen.

Het milieuteam in België kan je terugvinden bij BASF Antwerpen en BASF Belgium Coordination Center Comm. V. We hebben een breed takenpakket met verschillende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Afval- en gegevensbeheer
  • Duurzaamheid
  • Milieuzorg
  • Bodembescherming
  • Geluidsbescherming
  • Lucht

We gaan voor globale milieudoelstellingen en bewaken continu onze vooruitgang.

We gaan op zoek naar sterke persoonlijkheden die de bescherming van het milieu serieus nemen.

Je hebt een bachelor of masteropleiding met focus op milieubescherming. Je gaat in je job steeds voorzichtig en analytisch te werk.

Je technische expertise en overtuigingskracht maken je een echte expert in jouw vakdomein – zowel voor interne en externe partners alsook de overheid.

Combineer jij deze kwaliteiten en streef jij naar de beste resultaten, dan kijken we er nu al naar uit om je te mogen ontmoeten!

Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere vakdomeinen. Taken die bij deze verantwoordelijkheden horen, zijn bijvoorbeeld:

  • Advies en oplossingen aanbieden voor bescherming tegen geluidsoverlast voor medewerkers en buurtbewoners
  • Taken gerelateerd aan emissies
  • Juridisch advies en oplossingen met betrekking tot afvalbeheer
  • Ontwikkeling en monitoring van afvalwaterstromen

Je mag een een uitgebreid opleidingsaanbod verwachten met een sterke focus op on-the-job training door je vakkundig en gemotiveerd team. De eerste maanden krijg je ook hulp van je peter of meter die je wegwijs maakt in onze onderneming.