19 november 2020
Nieuws & Media

BASF verbindt zich aan doelen voor het stimuleren van duurzame landbouw in Europa

BASF heeft zich gecommitteerd aan duidelijke en meetbare doelen om in 2030 duurzame landbouw verder te stimuleren. 


Door zich te richten op de grootste onderdelen die de landbouw duurzamer maken en bijdragen aan de meest urgente behoeften vanuit de samenleving, zal het bedrijf agrariërs helpen om de CO2-uitstoot per ton geproduceerd gewas met 30% te verminderen. De divisie zal ook haar verkoopaandeel van diensten en producten die een substantiële duurzaamheidsbijdrage hebben in de keten, jaarlijks met 7% verhogen. Bovendien zal BASF digitale technieken op meer dan 400 miljoen hectare landbouwgrond introduceren en blijven zorgen voor een veilig gebruik van haar producten met de juiste Product Stewardship maatregelen. De nieuwe doelen versterken de strategie van BASF in de landbouw die in 2019 werden gelanceerd.

"Landbouw is van fundamenteel belang voor het welzijn van de wereld. In de komende decennia zal ons landbouwsysteem een versnelde transformatie ondergaan om een groeiende wereldbevolking toegang te geven tot voldoende gezond en betaalbaar voedsel. Tegelijkertijd zullen we de impact ervan op onze planeet moeten beperken. Deze transformatie wordt gedreven door de roep naar een duurzamere productie - een productie die door de samenleving als waardevol wordt gezien, vriendelijk is voor de planeet en agrariërs helpt om in hun levensonderhoud te voorzien", aldus Vincent Gros, President van de afdeling Agricultural Solutions van BASF. 


Lees hier het hele persbericht (Engels).

BASF has committed to clear and measurable targets to boost sustainable agriculture by 2030, focusing on the biggest levers that will make agriculture more sustainable and contribute to the most pressing needs of society.
Laatste update 19 november 2020