Global Home
Business & Financial News  |  19. dubna 2022
Média

Společnost BASF potvrzuje ambiciózní klimatické cíle

  • Do roku 2030 sníží BASF emise CO2 o 25% ve srovnání s rokem 2018, 
    do roku 2050 dosáhne nulových emisí.1

  • Ekvivalent energetické spotřeby za rok 2021 bude společnost do roku 2030 zajišťovat z obnovitelných zdrojů.

 

Praha, Česká republika – 19. dubna 2022 – Rok poté, co společnost BASF představila plán pro dosažení klimatické neutrality, potvrzuje své ambiciózní klimatické cíle: do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 25% ve srovnání s rokem 2018 a do roku 2050 dosáhne nulových emisí. BASF navíc začala zveřejňovat roční prognózu produkce emisí.

„Prostřednictvím nových výrobních technologií, které vyvíjíme a testujeme, i partnerských spoluprací se BASF daří stlačovat uhlíkovou stopu svých produktů. Tím BASF jako dodavatel nejrůznějších odvětví podporuje transformaci průmyslu,“ vysvětluje Boris Gaspar, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Zapojení obnovitelných energií

V roce 2021 společnost BASF snížila emise CO2 o přibližně 3% ve srovnání s rokem 2020, a to i přes razantní nárůst objemu výroby. Do značné míry to umožnilo výraznější využití obnovitelných zdrojů, jež budou mít hlavní roli při snižování emisí BASF do roku 2025.

V roce 2021 představovaly obnovitelné zdroje 16% globální energetické spotřeby BASF, do roku 2030 chce BASF touto cestou zajišťovat ekvivalent své energetické spotřeby za rok 2021.

BASF proto investuje do vlastních zdrojů obnovitelné energie: v roce 2021 BASF například koupila podíl ve větrné elektrárně Hollandse Kust Zuid s předpokládanou kapacitou 1,5 GW, která bude po svém dokončení v roce 2023 největší pobřežní větrnou farmou na světě. Paralelně s tím BASF získává zelenou energii od třetích stran.

Vývoj nových technologií

Ruku v ruce s důrazem na zelenou elektřinu jdou práce na nových technologiích. Podobných projektů má BASF celou řadu.

Kupříkladu v největším závodě BASF v německém Ludwigshafenu zabezpečují dnes asi 50% spotřeby páry emisně náročné procesy. Ty se BASF snaží nahradit výrobou páry pomocí elektřiny. V kooperaci se společností Siemens Energy rozvíjí BASF projekt, jehož integrace do fungování závodu na acetylen má eliminovat emise o objemu přibližně 160 000 tun CO2 ročně a snížit roční spotřebu chladicí vody o více než 20 milionů metrů krychlových. Uvedení této technologie do praxe se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2024.

Dalším projektem realizovaným v Ludwigshafenu je vývoj elektricky vyhřívané krakovací pece. V této věci BASF spojila síly se společnostmi SABIC a Linde. Při nasazení zelené elektřiny má nová technologie potenciál stlačit emisní stopu procesu krakování až o 90%, což by znamenalo zásadní redukci emisí v rámci celého chemického průmyslu.

Uhlíková stopa produktu ve středu zájmu

Díky využití zelené energie, nízkouhlíkové páry, biologických surovin a vysoce účinných procesů je BASF již nyní schopna poskytnout svým zákazníkům produkty s nulovou či minimální uhlíkovou stopou. Společnost očekává, že poptávka po těchto produktech ve střednědobém horizontu převýší nabídku a že jejich tržní hodnota více než vykompenzuje vyšší výrobní náklady.

BASF podporuje zákazníky ve snaze o snížení uhlíkové stopy vlastních výrobků i tím, že vyvinula digitální řešení pro výpočet uhlíkové stopy svých přibližně 45 000 produktů. Sdílením uplatňovaných metod s dodavateli zároveň BASF přispívá ke standardizaci výpočtu uhlíkové stopy produktu.

 

O společnosti BASF 

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

 

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 19. dubna 2022