Global Home
Změna pro klima

Změna pro klima

Naším cílem jsou čisté nulové emise do roku 2050. Jak je to možné u společnosti v energeticky náročném chemickém průmyslu? Je to ambiciózní, to určitě. Ale věříme, že se tam dostaneme. Je to proto, že v naší snaze o změnu nenecháváme kámen na kameni, zpochybňujeme vše, co lze zpochybnit, a nacházíme inspiraci na překvapivých místech.

Podrobný plán, který zajistí, že budeme jednat nekompromisně.

 

 

uprava 21.png
uprava (1).png

Máme etablované výsledky ve snižování našich globálních emisí CO2. Od roku 1990 jsme je snížili téměř na polovinu. A do roku 2030 chceme snížit emise o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2018. Do roku 2050, v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu, usilujeme o dosažení nulových čistých emisí CO21

 

1 Cíl zahrnuje emise Rámce 1 a Rámce 2. Ostatní skleníkové plyny se převádějí na ekvivalenty CO2 podle Protokolu o skleníkových plynech

Sledujte nás, měníme se.

 

Zjistěte, jak se společnost BASF mění v oblasti ochrany klimatu: