Global Home
Kdo jsme

Kulaté narozeniny, to je skvělý důvod k... vědeckému experimentování!

První program Kids' Lab proběhl více než před 20 lety. BASF v rámci oslav tohoto výročí přichází s novým projektem „Chytří gurmáni“. Devadesátiminutový workshop bude přístupný dětem z celkem 30 zemí a bude se věnovat tématu, které je v současnosti pro všechny velmi aktuální: zdravé výživě. Je určen mladým vědátorům ve věku 7-12 let a jeho cílem je najít odpověď na výzkumnou otázku, proč jsou ovoce a zelenina pestře zbarvené a zdravé.

Nový program využívá za účelem výuky o zdravé výživě moderních metod. Během tří zábavných experimentů zkoumají žáci jednotlivé složky jídelníčku a učí se, jak je analyzovat. „Pomocí experimentování v zajímavém prostředí se snažíme dětem vštípit praktické poznatky o zdravé výživě a pozitivně ovlivnit jejich stravovací návyky,“ podotýká Silvie Tajbliková, koordinátorka BASF programu Kids' Lab Abrakadarba v České republice.

Po dvou dekádách pořádání projektu Kids' Lab se nyní BASF zaměřuje více než kdy předtím na „výzkum a objevování“. V souladu se svou novou globální strategií na podporu občanů klade společnost mnohem větší důraz na své sociální aktivity, zejména z hlediska jejich silnějšího a trvalejšího dopadu. To vše se podařilo zohlednit v průběhu přípravy konceptu „Chytří gurmáni“, zejména díky začlenění experimentů ve virtuální laboratoři (laboratoř pro děti na internetu, viz www.basf.de/virtual_lab), díky rozdávání Diplomu z experimentování, jenž obsahuje rovněž tipy na domácí pokusy s rodiči, a díky doplňujícím informacím pro učitele s návrhy výukových aktivit.

Kromě většího důrazu na dopad tohoto projektu tvoří středobod celosvětové sociální angažovanosti BASF také Cíle udržitelného rozvoje OSN. Program Kids’ Lab přispívá k praktickému naplnění hned několika z těchto cílů.