Global Home
Kdo jsme

1925-1944

BASF staví na svých odborných znalostech Haber-Boschovy metody a vyvíjí další oblasti aplikace vysokotlaké technologie: hydrogenace uhlí pro výrobu syntetických paliv a produkci syntetického kaučuku (buna). Tyto procesy probíhají v rámci struktury I.G. Farbenindustrie AG, vytvořené v roce 1925 fúzí BASF a pěti dalších významných chemických společností.

Oživení ekonomiky je bržděno neutuchajícími politickými nepokoji, placením reparací, opouštěním továren, nedostatkem uhlí, přepravními problémy, francouzskou okupací západního břehu Rýna i vznikem celní bariéry na Rýně. Zástupci nejvýznamnějších chemických závodů se scházejí k diskuzi o zlepšení dosud volné spolupráce započaté v roce 1916. Shodnou se na nezbytném společném zefektivnění výroby i prodeje. V roce 1925 je provedena fúze propojující BASF s pěti dalšími společnostmi (včetně Hoechst a Bayer) do koncernu IG Farben. Koncem roku 1925 je úplně dokončeno včlenění BASF do tohoto koncernu.

Roku 1926 je Německým patentním úřadem zaregistrován obchodní název Nitrophoska. Ten odráží názvy nejdůležitějších živin pro rostliny - dusík, fosfor a draslík (německy Kalium). Toto hnojivo je převratné díky koncentraci těchto živin, která je dva až třikrát vyšší, než u tehdejších vícesložkových hnojiv.

O rok později je Nitrophoska uvedena na trh. Částice hnojiva jsou homogenní, a tak odpadají dřívější potíže s mícháním komponent různé provenience.

Nitrophoska poster
Nitrophoska plakát

Benzin z uhlí: V roce 1913 Friedrich Bergius uspěl při získání tekutých reakčních produktů z uhlí s použitím vodíku a vysokého tlaku. Chemik společnosti BASF Matthias Pier navázal na tuto myšlenku a brzy našel způsob, jak převést proces do průmyslového měřítka. Na konci roku 1927 byla ze závodu v Leuna vypravena první zásilka benzinu vyrobeného z uhlí.

Na pokyn Waltera Reppeho (1892 – 1969, chemika a člena Rady výkonných ředitelů v období od roku 1952 do roku 1957) začal v roce 1928 výzkum ohledně katalytických reakcí acetylenu pod tlakem. Tato práce známá pod názvem Reppeho chemie umožnila vyvinout početné organické sloučeniny a odvíjí se z jednoduchých stavebních bloků s použitím reakcí, jako jsou technická vinylace, etynylace, karbonylace a cyklizace. Acetylenová chemie je rovněž jedním z nejdůležitějších nezbytných předpokladů pro vývoj plastů.

Během kruté zimy 1928/1929 společnost IG Farben uvedla první nemrznoucí směs pro auta, Glysantin. V porovnání s předtím používanými přísadami - jež všechny byly pouze nouzová řešení - to mělo jasné výhody: bod varu 197 oC (387 oF), odolnost vůči korozi, žádná separace, prakticky žádné odpařování a bod tuhnutí mínus 25 oC (mínus 13 oF), což je vhodné pro středoevropské zimy.  

The Ludwigshafen and Oppau sites in 1929
Závody v Ludwigshafenu a Oppau v roce 1929

Syntéza styrenu v závodu v Ludwigshafenu v roce 1929 zahájila období plastů. V průběhu následujících let začala v závodech v Ludwigshafenu a Oppau, které teď zaměstnávaly 24 442 lidí, práce na nové oblasti chemie a fyziky: polymerech. Série těchto sloučenin byla vyvinuta pro výrobu ve velkém měřítku: polymerní akrylové sloučeniny (1929), polystyren (1930), polyvinylchlorid (1931), polyizobutylen (1931), polyvinyléter (1934), polyetylen (1937).

Syntéza metanolu a močoviny vytyčila cestu pro chemii karbamidových kondenzátních produktů. Lepidlo Kaurit založené na močovině a formaldehydu bylo uvedeno v roce 1931. Stalo se klíčovým produktem pro dřevozpracující průmysl a pro opracování dřeva - zvlášť s ohledem na konzervační zdroje. Překližka se stala vysoce kvalitním materiálem pro velké množství nových aplikací a dizajnů. Rovněž mohla být účinně produkována i dřevotřísková deska.

Carl Bosch a Friedrich Bergius dostali Nobelovu cenu za rozvoj vysokotlaké technologie pro syntézu amoniaku a hydrogenaci uhlí.

Nobel prize diploma for the development of high-pressure technology
Diplom Nobelovy ceny za vývoj vysokotlaké technologie

Adolf Hitler se stal německým kancléřem dne 30. ledna 1933. V následujících měsících převzala nacistická strana kontrolu nad „sociopolitickými a ideologickými" aspekty jednotlivých provozních jednotek společnosti IG Farben. Nacionálně-socialistická ideologie rovněž formovala každodenní provoz v závodech v Ludwigshafenu a Oppau. Závodní knihovna byla „vyčištěna", závodní noviny byly reorganizovány a 1. května se všichni zaměstnanci zúčastňovali pochodů ke Dni práce. Vyvolávání jmen ve vojenském stylu se stalo běžnou praxí závodu. Po zakázání odborů byli zaměstnavatelé („lídři podniku") i zaměstnanci („přívrženci") organizováni do Německé pracovní fronty. Toto byl začátek vývoje, ve kterém se společnost IG Farben rovněž stala neúprosně zapletenou do nacistického systému v průběhu následujících let. Výzkumníci v Ludwigshafenu vyvinuli nový průkopnický vynález - magnetickou pásku.

Byla zkombinována odborná znalost z několika odlišných oblastí s ideálními výsledky. Od roku 1924 se v Ludwigshafenu vyráběl extrémně jemný karbonylový železný prášek pro výrobu indukčních cívek pro telefonní kabely. Společnost BASF měla zkušenost s výrobou extra jemných disperzí díky svému provozu na výrobu barviv a vývoj filmu ve zbrusu nové oblasti plastů zabezpečil vhodné úložné médium.

V roce 1932 se společnosti AEG a IG Farben dohodly na spolupráci na vývoji magnetického záznamového zařízení. Prvních 50,000 metrů magnetické pásky bylo dodáno v roce 1934. O rok později byly první „magnetofony" prezentované veřejnosti na Rádiovém veletrhu v Berlíně v roce 1935. V roce 1936 Feierabendhaus (klubovna) hostila velmi speciální premiéru: celý koncert, kde sir Thomas Beecham dirigoval Londýnský filharmonický orchestr, byl zaznamenán na magnetickou pásku.

Sensation at the 1935 Berlin Radio Fair: The magnetophone developed by AEG with the new magnetic tape from Ludwigshafen.
Senzace na Rádiovém veletrhu v Berlíně v roce 1935: Magnetofon vyvinutý společností AEG s novou magnetickou páskou z Ludwigshafenu.

Deset let intenzivního výzkumu syntetické gumy vyvrcholilo úspěchem. „Buna" (německý syntetický kaučuk) je schopna nahradit přírodní kaučuk. První pneumatiky z Buny byly uvedeny na Mezinárodní automobilové výstavě v Berlíně v roce 1936. Ve stejném roce byl položen základní kámen prvního závodu na výrobu Buny společnosti IG Farben v Schkopau poblíž Merseburgu.

Společnost IG Farben obdržela devět ocenění Grand Prix za své výrobky a procesy - včetně hydrogenace uhlí, Buny a indanthrenu - na Světové výstavě v Paříži v roce 1937.

V roce 1939 byl do evidence zapsán patent na jeden z nejdůležitějších derivátů acetylenové chemie: polyvinylpyrrolidon (PVP). Zpočátku se používal jako náhrada krevní plazmy a později v širokém množství aplikací v medicíně, lékárnictví, kosmetice a průmyslové výrobě.

Walter Reppe explains the synthesis route for polyvinylpyrrolidone.
Walter Reppe vysvětluje trasu syntézy pro polyvinylpyrrolidon.

Prvních 20 tůn kaprolaktamového polyamidu bylo vyrobeno v Ludwigshafenu. To otevřelo nové cesty pro výrobu vláken (nylon a perlon) a konstrukci plastů.  (např. Ultramid).

Vypuknutí druhé světové války v září 1939 si vynutilo změnu vojenského hospodářství. Pomocí svých syntetických produktů, zvlášť dusíku, gumy a benzinu, se společnost IG Farben stala součástí tohoto soběstačného donucovacího systému. Během války bylo mnoho zaměstnanců mužského pohlaví povoláno do armády a nahrazeno odvedenci ženského pohlaví, válečnými vězni a dělníky na nucených pracích z okupovaných zemí východní Evropy. Kromě toho byli vězni z koncentračních táborů nasazeni do práce v závodě na výrobu Buny v Osvětimi a v roce 1940 pracovali na zakázkách vrchního velení německé armády.

Válečné časy 1940: Den určený na oslavu 75. výročí společnosti byl nahrazen normálním pracovním dnem. Dlouho plánované slavnosti byly zrušeny. Historie se opakovala: 50. výročí společnosti v roce 1915 se nemohlo oslavit z důvodu první světové války. V červnu se uskutečnily první nálety bombardéry spojenců na závody v Ludwigshafenu a Oppau, ale nálety zatím neměly vážný dopad na výrobu.

Inženýři v Ludwigshafenu vyvinuli nový vysokotlaký trubkový reaktor pro nepřetržitou výrobu vysokotlakého polyetylenu (Lupolen).

Velký závod založený na třífázovém procesu vyvinutém Walterem Reppem na výrobu butindiolu z acetylenu a formaldehydu byl postaven v roce 1941. Toto byl třetí závod na výrobu Buny společnosti IG Farben a spojil až dosud samostatné závody v Ludwigshafenu a Oppau. Závod na výrobu Buny si vynutil třetí elektrárnu: Byla postavena hlavní uhelná elektrárna a ta zásobovala závod parou a elektřinou až do roku 1999.