Global Home
Kdo jsme

1990-2014

Konec studené války, pád Berlínské zdi a sjednocení Německa vedly k dalším politickým a strukturálním změnám na počátku 90-tých let. Ačkoli toto desetiletí přineslo pro společnost BASF i změny a výzvy, společnost se držela svého zavedeného kurzu a investovala do východního Německa, do nového závodu v Schwarzheide. Od začátku nového tisíciletí se nadnárodní společnosti jako BASF stávaly důležitějšími s rostoucí globalizací trhů, podnikovými strategiemi a závodními systémy.  


U příležitosti 125. výročí společnosti BASF v roce 1990 Hans Albers (1925 – 1999, předseda Rady výkonných ředitelů v období mezi roky 1983 a 1990) řekl: „Chemie pro budoucnost je možná jenom tehdy, jestliže máme jasné cíle, podporujeme změny, které se dějí kolem nás, a jsme ochotni pomoci konstruovat tyto změny… Přesunem na slibné trhy se společnost BASF přizpůsobuje výzvám růstu a měnící se poptávce… Prostřednictvím našeho zodpovědného chování máme povinnost prokázat, že chemie a příroda nejsou nekompatibilní, ale tvoří celek. Toto je zvláště pravdivé pro ochranu životního prostředí, kde nám naši odborníci z celého světa umožňují vyvíjet inovativní řešení z naší vlastní iniciativy.”

V roce 1990 byla společnost BASF taktéž požádána, aby se připojila ke spolupracujícímu výzkumnému podniku japonského Ministerství mezinárodního obchodu a průmyslu (MITI) a stala se první nejaponskou společností, která byla pozvána.  

Společnost BASF získala provozovny na výrobu magnetických pásek společnosti Agfa Gevaert Group a reorganizovala svou obchodní činnost v oblasti magnetických médií. Výroba a marketing pásek, kazet a disket byly začleněny do nové dceřiné společnosti BASF Magnetics GmbH.

Společnost BASF získala společnost Synthesewerk Schwarzheide AG v Německé demokratické republice. Nová dceřiná společnost s názvem BASF Schwarzheide GmbH vyráběla polyuretanové základní materiály a speciální výrobky.

V následujících 10 letech byla investována suma kolem 2 miliard marek do opětovného rozvoje, modernizace a rozšíření závodu. Jako součást marketingové iniciativy podniku vznikly v závodě další společnosti od roku 1998 a úzce spolupracují s BASF Schwarzheide.

Natural gas storage facility Rehden
Skladiště zemního plynu v Rehdenu v Německu

Společnost Wintershall AG a sovětská společnost Gazprom, největší světový producent plynu, se dohodly na společném uvedení zemního plynu ze SSSR na trh. Toto zahrnovalo plánování, vybudování a provozování nových potrubí na zemní plyn a distribučních sítí stejně jako společný prodej zemního plynu v západní Evropě. Jako součást smlouvy společnost Wintershall investovala více než 4 miliardy marek do výstavby dálkových potrubí MIDAL a STEGAL a skladiště zemního plynu v Rehdenu v Německu.

Společnost BASF uvedla do provozu novou ekologickou laboratoř v Ludwigshafenu v roce 1991. Její úlohy zahrnovaly ekobiologické a environmentální analýzy jednotlivých látek, produktů a odpadních vod.

Konec období uhlí: Důl Auguste Victoria v Marlu, který zásoboval společnost BASF uhlím od roku 1907, byl prodán společnosti Ruhrkohle AG.

První závod společnosti BASF v Číně, naprojektovaný vnitropodnikově a postavený ve spolupráci s čínským partnerem, byl uveden do provozu v Nanjingu v roce 1992. Závod vyráběl nenasycené polyesterové pryskyřice (UP pryskyřice) zejména pro použití při výstavbě lodí a kontejnerů. Další závody vybudované s čínskými partnery následovaly v dalších letech.

Závod na výrobu tetrahydrofuranu (THF) a polytetrahydrofuranu (PolyTHF) byl postaven v Yokkaichi v Japonsku. Produkty sloužily jako startovací materiály pro plasty a elastická vlákna spandex, kupříkladu k výrobě vysoce kvalitních punčochových kalhot a oblečení pro volný čas.

Společnost Kali und Salz AG (K+S) se sloučila se společností Mitteldeutsche Kali AG v roce 1993, aby vytvořily společnost Kali und Salz GmbH. Společnost K+S vlastnila 51 procent akciového kapitálu a zbývajících 49 procent vlastnila společnost Treuhand, vládní agentura pověřená privatizací východoněmeckého průmyslu po sjednocení. Sloučení počítalo s uskutečněním racionalizace a strukturálních přizpůsobení v tom, co se dnes nazývá německým průmyslem s uhličitanem draselným. V průběhu dalších přizpůsobení svého portfolia se společnost BASF do konce 90. let zbavila svého většinového podílu.

Rada výkonných ředitelů poprvé představila Ocenění společnosti BASF za inovaci. Ocenění bylo zamýšleno za účelem prokázání důležitosti inovace pro společnost BASF a za účelem vzdání holdu inovativním zaměstnancům. V roce 1993 bylo odevzdáno ocenění za vyvinutí obilného fungicidu Opus a účinných pigmentů Paliocrom.

Společnost BASF uvedla v roce 1994 v Antverpách do provozu nové zařízení na krakování parou. Stálo 1,3 miliardy marek a je největším doposud postaveným zařízením. Zařízení na krakování parou završuje sdružení výrobků a garantuje zásobování společnosti petrochemickými výchozími produkty.

Steam cracker in Antwerp
Zařízení na krakování parou v závodu společnosti BASF v Antverpách

Společnost BASF uvedla do provozu svůj nový závod v Altamiře v Mexiku v roce 1995. Závod, strategicky se nacházející v obchodní zóně NAFTA, zpočátku vyráběl disperze, procesní chemikálie, Styropor a barviva.

Jürgen Strube (narozen 1939, předseda Rady výkonných ředitelů od roku 1990 do roku 2003) řekl na výročním shromáždění v roce 1996: „Náš růst je nejsilnější v Asii, protože ekonomická hudba, která se tady hraje, je zvláště hlasitá a strhující. Máme v úmyslu hrát taky a v budoucnosti chceme zaujmout naše místo v první lavici. Naši zákazníci si myslí totéž a také rozšiřují svou přítomnost v Číně, Koreji a Indii. Nevidíme to jenom jako příležitost pro společnost BASF zajistit si stabilní pozici rychlým přesunem na asijský trh, ale vidíme to také jako závazek k podpoře našich zákazníků, protože si budují své podniky v Asii.”

Společnost BASF plánovala jeden z největších světových výrobních závodů na akrylové monomery v Kuantanu v Malajsii, ve spolupráci se státní malajsijskou společností PETRONAS. Nový závod taktéž vydláždil cestu pro společnost BASF Verbund v Kuantanu.

Společnost BASF posílila svou obchodní činnost v oblasti zemědělských produktů pomocí další akvizice: části podniku na výrobu herbicidů společnosti Sandoz AG. Posun umožnil společnosti BASF zvýšit prodej vlastních zemědělských produktů, především v Severní Americe, největším světovém trhu pro herbicidy.

Uvedení plísňového fungicidu Brio přineslo průlom v úplně nové třídě fungicidních aktivních ingrediencí: strobilurinů.

Innovative fungicide
Inovativní fungicid

V roce 1997 založila společnost BASF Targor, společný podnik s Hoechst, pro polypropylenové provozovny obou společností. Společnost má centrálu v Mohuči (Mainz) a má výrobní závody v Německu, Nizozemsku, Velké Británii, Francii a Španělsku.

Kombinovaná teplárna a elektrárna (CHP) společnosti RWE Power začala svůj provoz v závodu v Ludwigshafenu. Teplárna a elektrárna poháněná zemním plynem pracuje na základě principu kogenerace - kombinované výroby elektřiny a páry - a má výhřevnost paliva blížící se 90 procentům. V roce 2013 je 70 % požadavků na elektřinu společnosti BASF pokryto plynovými a parními turbínami.

KOHAP Group se sídlem v Koreji získává od BASF celosvětovou oblast výroby magnetických pásek.

V roce 1998 začínají společnosti BASF Corporation v Mount Olive v New Jersey a FINA Inf. v Dallasu v Texasu s výstavbou největšího parního krakovacího zařízení na ropu na světě v Port Arthuru v Texasu. Od zahájení výroby v prosinci 2001 toto zařízení dodává propylen a etylen i řadu dalších základních produktů potrubím do provozů BASF typu Verbund ve Freeportu v Texasu a Geismaru v Louisianě.

Na trh vstupuje biologicky odbouratelný plast Ecoflex. O osm let později následuje vývoj plastu Ecovio, který se až ze 75 % skládá z obnovitelných surovin. Tyto polymerové látky se používají na výrobu tašek a biologicky odbouratelných pytlů na odpadky. S produkty Ecoflex a Ecovio je BASF jedním z předních světových dodavatelů biologicky odbouratelných plastů a plastů založených na biologických materiálech.

BASF’s biodegradable plastic Ecoflex
BASF biologicky odbouratelný plast Ecoflex

Společnosti BASF a Shell založily Elenac, společný podnik na výrobu etylenu. V roce 1999 se společnosti BASF a Shell rozhodly sloučit Elenac, Targor a Montell do společného podniku na výrobu polyolefinů pojmenovaného Basell.

Kotování společnosti BASF na trhu cenných papírů bylo změněno z cenných akcií s udanou nominální hodnotou (DM5 a DM50) na akcie bez uvedení nominální hodnoty, což ulehčilo pozdější konverzi akciového kapitálu na eura.

Spolu s ostatními velkými německými společnostmi byla společnost BASF v únoru roku 1999 jedním ze 16 zakládajících členů nadace Vzpomínka, Zodpovědnost a Budoucnost. Jako gesto smíření společnosti darovaly nadaci finanční prostředky na poskytnutí plateb pro pozůstalé nuceně nasazené dělníky a ostatní oběti nacistického režimu. Kromě toho byl založen "fond pro budoucnost" pro podporu projektů majících za cíl podporu mezinárodního porozumění. Společnost BASF darovala do fondu sumu 110 milionů marek.

Společně se svým švédským partnerem, výrobcem osiva Svalöf Weibull, zakládá BASF vlastní společnost pro výzkum v oblasti biotechnologie rostlin BASF Plant Science GmbH. 85 % podíl společnosti BASF má za cíl vyvinout nové oblasti podnikání v zemědělském a potravinářském sektoru. V roce 2008 BASF získává 100procentní podíl ve společnosti.

Po třech letech vývoje byla společnost BASF jednou z prvních chemických společností, které zavedly analýzu ekologické účinnosti. Tento nový nástroj umožňuje analyzovat životní cyklus výrobku od „kolébky do hrobu" a tímto způsobem vyvažovat ekonomická a environmentální hlediska. Analýza bere v úvahu spotřebu surovin a energie, emise a různé možnosti pro recyklaci a likvidaci. Pokud výrobek není ekologicky účinný a nedá se ani vylepšit, hledají se alternativy.

Závod na výrobu sloučenin Ultramid a Ultradur vznikl v Pasir Gudangu v Malajsii. O šest let později se roční kapacita zvýšila z 30 000 na 45 000 metrických tun.

Společnost BASF souhlasila se získáním podniku na ochranu úrody American Home Products Corporation (AHP) v roce 2000, čímž zdvojnásobila globální prodej své divize zemědělských produktů.

První provozovny závodu Verbund společnosti BASF v Asii, v Kuantanu, v Malajsii, zahájily výrobu. Se svými třemi řetězci přidávajícími hodnotu (akrylové monomery, oxoalkoholy a butandiol) je závod v Kuantanu klíčovým prvkem ve strategii společnosti BASF v regionu Asie a Pacifiku.

Čínská vláda dala společnosti BASF a jejímu čínskému partnerovi SINOPEC zelenou pro výstavbu petrochemického závodu v Nanjingu. Zahájení výkopových prací se uskutečnilo v roce 2001 a projekt udělal ze společnosti BASF největší zahraniční chemickou společnost, která investovala v Číně.

V červenci 2000 se společnost BASF stala zakládajícím členem Global Compact, iniciativy Organizace spojených národů, ve které nevládní organizace, korporace, mezinárodní obchodní a pracovní zástupci stejně jako členové vědecké a politické obce pracují společně na podpoře zodpovědného růstu. Pomocí svého členství se společnost BASF zavázala k podpoře a implementaci principů iniciativy Global Compact v oblastech lidských práv, pracovních norem a environmentální ochrany. Společnost BASF navíc provádí společné projekty se zástupci veřejného sektoru a/anebo nevládních organizací. 

Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti sloučila společnost BASF svou provozovnu textilních barviv se společností DyStar, společným podnikem s Bayer a Hoechst. Indigové barvivo pro džíny společnosti BASF a její portfolio kypových barviv, disperzních a reaktivních barviv zkompletovalo existující sortiment společnosti DyStar. Společnost Deutschland KG se stala největším světovým dodavatelem textilních barviv. Společnost BASF vlastnila 30 procentní podíl, společnosti Bayer a Hoechst vlastnily každá 35 procentní podíl.

Společnost Abbott Laboratories Inc., Illinois, získala podnik na farmaceutika společnosti BASF v březnu 2001.

Získání podniku na výrobu vitaminů Takeda Chemical Industries Ltd., Japonsko, udělalo ze společnosti BASF druhého největšího světového výrobce vitaminů.

V červnu 2001 se společnost BASF stala jednou z prvních společností, která zřídila Radu udržitelnosti. Rada je odpovědná za implementaci principů udržitelného rozvoje v celé společnosti.

Společnost BASF předložila svou novou organizační strukturu v červenci 2001 pod názvem "Připravena na budoucnost (Fit for the Future)". Společnost nadále zvýrazňovala své zaměření na zákazníka a zlepšovala svou trhovou přítomnost pomocí 38 regionálních a 10 globálních obchodních jednotek.

Výrobní závod pro výrobu F 500, nové fungicidní aktivní ingredience používané v produktech společnosti BASF Opera, Cabrio a Comet byl otevřen ve Schwarzheide v září 2001. Druhý závod F 500 je uveden v dubnu 2010.

V roce 2002 začíná v Šanghaji v Číně výstavba integrovaného výrobního komplexu na výrobu polytetrahydrofuranu (PolyTHF) a tetrahydrofuranu (THF). Nový závod na výrobu PolyTHF je v době svého uvedení do provozu v roce 2005 největší na světě.

Ellba Eastern Singapore by night
Ellba Eastern (Pte.) Ltd. v noci

Svůj provoz zahajuje v Singapuru společnost Ellba Eastern Private Ltd. coby společný podnik společností Shell a BASF se zaměřením na výrobu styrenu a propylenoxidu. Jedná se v této době o největší závod svého druhu v Asii.

BASF posiluje svou pozici na světovém trhu s kyselinou akrylovou a přípravků obsahujících kyselinové deriváty díky otevření nového závodu na výrobu superabsorberů v Antverpách, který je v té době největším na světě. V březnu 2010 produkuje milióntou tunu superabsorberu. Závod má celkovou roční kapacitu 175 000 tun.

BASF zahajuje v Ludwigshafenu projekt pod názvem „Site future here & now!“ s cílem zajistit a strategicky rozvíjet hlavní centrálu společnosti. Jedním z nejviditelnějších kroků projektu je jmenování ředitele centrály v Ludwigshafenu. Po tříletém fungování je projekt v roce 2005 úspěšně zakončen, přičemž náklady se podaří redukovat na udržitelný základ 480 milionů eur ročně.

Nové moderní logistické centrum bylo otevřeno v závodu v Ludwigshafenu v roce 2003. Je to největší evropský terminál chemikálií pro balené produkty a nahrazuje kolem 50 menších externích skladů v Ludwigshafenu a Mannheimu. Nové centrum ušetřuje region od 25 000 jízd kamionem ročně.

Získání insekticidu fipronil a dalších vybraných fungicidů na moření osiva od společnosti Bayer CropScience posílilo portfolio zemědělských produktů společnosti BASF.

Společnost BASF získala obchodní činnost v oblasti výroby inženýrských plastů od společnosti Honeywell a obratem prodala americké společnosti svou obchodní činnosti v oblasti nylonu. Gazprom, Ruská federace - největší světový výrobce zemního plynu - a dceřiná společnost společnosti BASF Wintershall založily společný podnik Achimgaz pro rozvoj ložisek plynu nedaleko Nového Urengoje na západní Sibiři.

Nový závod světového měřítka na výrobu kyseliny metansulfonové vysoké čistoty zahájil svůj provoz v závodu v Ludwigshafenu. Produkt, který se převážně používá v elektronickém průmyslu, je vyráběn za použití nového procesu vyvinutého společností BASF, který neprodukuje žádné emise.

Poprvé společnost BASF oznámila dlouhodobé, celosvětově platné cíle pro ochranu životního prostředí a bezpečnost a podala zprávu o dosažení cíle.

Dr. Jürgen Hambrecht (narozen 1946, předseda Rady výkonných ředitelů od roku 2003) v roce 2004 uvedl: „Naší cestě do budoucnosti jsme dali název: BASF 2015. Všichni se musíme při naší každodenní práci vyrovnat se čtyřmi strategickými pravidly:

  • Zasloužit si prémii z našeho kapitálu
  • Pomáhat zákazníkům, aby byli úspěšnější
  • Vytvářet nejlepší tým v průmyslu
  • Zabezpečit udržitelný rozvoj.

BASF je “The Chemical Company” a prostřednictvím BASF 2015 zůstaneme světovým lídrem v chemickém průmyslu. Tento příslib a požadavek zdůrazňují náš sebejistý přístup k budoucnosti. Naše obnovená strategie je vyjádřena v naší značce, v našem novém logu a firemním dizajnu.”

Dr. Jürgen Hambrecht, Chairman of the BASF Board of Executive Directors from 2003 to 2011
Dr. Jürgen Hambrecht, Chairman of the BASF Board of Executive Directors from 2003 to 2011

Společnost BASF získala společnost Foam Enterprises, Spojené státy americké, čímž posílila své polyuretanové systémy pro tuhé pěnové aplikace. Aplikace pro takovéto systémy zahrnují střešní a stěnové izolace, vestavěné chladiče, lázně a vznášení se lodí.

Ve městě Sighisoara v Rumunsku začala dceřiná společnost společnosti BASF Wintershall vyrábět zemní plyn společně se společností Romgaz. Výrobní aliance má za cíl vytěžit 300 000 kubických metrů zemního plynu denně.

Společnost Procter & Gamble uvedla na evropský trh pěnu Basotect společnosti BASF pod obchodní značkou Mr. Clean Magic Eraser a vzdala čest společnosti BASF oceněním za vynikající spolupráci a inovaci. Basotect se dnes používá také jako nehořlavý a zvukově-izolační materiál přátelský k životnímu prostředí.

Společnost BASF zahájila provoz ve svém novém závodu na citral v Ludwigshafenu, který je světového měřítka, s kapacitou 40 000 metrických tun. Tento čistý chemický polotovar je výchozím materiálem pro výrobu vitaminů A a E, karotenoidů a sortimentu aromatických chemikálií.

Společnosti BASF, Bayer a Hoechst prodaly svůj podíl ve společnosti DyStar, která je výrobcem textilních barviv se sídlem ve Frankfurtu, americké soukromé majetkové skupině Platinum Equity.

V lednu 2005 BASF získává celosvětovou oblast chemických látek pro elektroniku od německé společnosti Merck KGaA. BASF se tak stává předním dodavatelem chemických látek pro elektronický průmysl pro rychle rostoucí oblasti polovodičů a plochých obrazovek.

BASF začíná budovat centrum sdílených regionálních služeb v Kuala Lumpur v Malajsii. Centrum má mít v budoucnosti na starost finanční a účetní služby, informační technologie a lidské zdroje pro firmy skupiny BASF v 15 zemích asijsko-tichomořského regionu. V Berlíně začíná budování BASF Services Europe GmbH, podobné centrum sdílených služeb pro Evropu.

Spolu s osmi dalšími společnostmi zakládá BASF iniciativu Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland (Znalostní továrny – podniky pro Německo), která je zaměřena na podporu vzdělávání, stejně jako na start-upy firem.

Průzkum zveřejněný americkým obchodním magazínem Fortune v únoru 2005 vyhodnotil společnost BASF jako světovou chemickou společnost číslo jedna.

BASF a Shell Chemicals prodávají Basell, společný podnik, který je jedním z předních světových výrobců polyolefinů.

Je oficiálně spuštěna nová a vysoce účinně kombinovaná teplárna a elektrárna v lokalitě Ludwigshafen. Její kapacita je 480 megawattů elektřiny a 650 tun páry za hodinu. Nahrazuje centrální uhelnou elektrárnu, která ukončila svou činnost v roce 1999.

BASF inaugurates its new integrated Verbund site in Nanjing with a traditional ceremony
BASF otevírá svůj nový integrovaný závod Verbund v Nanjingu místním tradičním obřadem

Spolu s čínskou společností SINOPEC otevírá BASF nový integrovaný závod Verbund v Nanjingu. Díky použití moderních technologií je možné vybudovat a spustit zařízení pro krakování parou a devět závodů na 220 hektarovém pozemku u řeky Jang-c'-t'iang dle plánu. Tento nový závod představuje do té doby největší investici společnosti BASF, oba partneři závodu investují celkem 2,9 miliard amerických dolarů.

BASF a Gazprom uzavírají přelomovou dohodu o zásobování energií v Evropě. Dohoda zahrnuje účast společností na německo-ruském plynovodu Nord Stream v Baltském moři, jehož první úsek zahajuje provoz v roce 2011. Kromě toho BASF a Gazprom rovněž zajišťují rozvoj ložiska zemního plynu Južno Russkoje v západní sibiřské oblasti. Produkce je zahájena  v roce 2008.

BASF dále rozšiřuje své portfolio. Jejím cílem je získat podniky, které se ještě vice orientují na zákazníky a jejich hlavním pohonem jsou inovace a růst.

Převzetí společnosti Engelhard v červnu 2006, která je předním dodavatelem materiálů pro katalýzu a povrchové úpravy, je největší akvizicí v historii společnosti BASF. Společnost má centrálu v Iselinu v New Jersey. Engelhard přispěla zásadní měrou k rozvoji katalyzátorů uvedením třícestného katalyzátoru, který představila na trhu v roce 1976. Spojením obou společností se BASF stává jedním z předních světových dodavatelů na tomto dynamickém a rostoucím trhu a zároveň expanduje na rostoucích trzích, jakým je například oblast speciálních pigmentů.

BASF provádí akvizici globální firmy, zaměřené na stavební chemii, Degussa AG, se sídlem v Německu. Součástí společnosti jsou výrobní závody a prodejních centra ve více než 50 zemích, jakož i výzkumné a vývojové centrum v německém Trostbergu.

BASF rovněž dokončuje akvizici společnosti Johnson Polymer BV, specializující se na pryskyřici, čímž doplňuje své portfolio o výrobu pryskyřice pomocí technologie na bázi vody a zároveň posiluje svou pozici zejména v Severní Americe.

BASF otevírá své první výzkumné centrum pro nanotechnologie v Asii. Do konce roku 2009 získá BASF Global Research Center v Singapuru, které se zaměřuje na tři oblasti – nanostrukturované povrchy, organickou fotovoltaiku a tištěnou elektroniku, od své zakládající firmy asi 16 000 000 eur.

Dle plánu zahajuje provoz Toray BASF PBT Sdn. Bhd., společný podnik společností BASF a Toray Industries Inc. se sídlem v Japonsku, coby světový závod na výrobu polybutylentereftalátu (PBT) a jako součást závodu Verbund v Kuantanu v Malajsii.

BASF se staví čelem k zásadním demografickým a sociálním výzvám ve společnosti pomocí svého programu Generations@ Work, zahájeného v roce 2006 a globálního projektu globální Diversity + Inclusion, zahájeného v roce 2008.

BASF opens its new polyurethanes plant in Shanghai
BASF otevírá nový závod na výrobu polyuretanů v Šanghaji

BASF, Huntsman a jejich čínští partneři otevírají integrovaný komplex pro výrobu isokyanátů v Chemical Industry Park v Šanghaji. Jedná se o druhý největší investiční projekt BASF v Číně. Isokyanáty typu MDI a TDI jsou velmi důležitými primárními produkty při výrobě polyuretanů.

V prvním závodě na světě, věnujícím se procesu HPPO, pokládají BASF a The Dow Chemical Company společně základní kámen pro výrobu propylenoxidu (PO) na bázi peroxidu vodíku (HP). Závod se nachází v Antverpách v provoze společnosti BASF. Propylenoxid je důležitým prekurzorem v polyuretanovém průmyslu.

Společnost BASF se znovu objevuje v tzv. Climate Leadership Index, neboli v seznamu firem, které výrazně přispěly k řešení klimatických změn a ke snižování emisí skleníkových plynů.

Roku 2007 je spuštěna produkce v novém závodě na výrobu superabsorberů s kapacitou 180 000 tun ve městě Freeport v Texasu. Ve stejné době se kapacita závodu v Antverpách v Belgii zvyšuje z 60 000 tun na 175 000 tun.

Ve městě Pudong v Číně se otevírá nový závod na speciální výrobky z polyuretanu: BASF Polyurethanes Specialties Ltd. je jedním ze tří nejvýznamnějších center celé společnosti pro inovace v Asii.

Vstupuje v platnost evropská chemická směrnice REACH, která upravuje registraci, hodnocení a povolování chemických látek s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Usiluje také o podporu alternativních zkušebních metod. BASF má v plánu do roku 2018 registrovat více než 2 000 látek.

BASF prodává hlavní část svého závodu na premixovaná krmiva společnosti Nutreco, holandské firmě podnikající v oblasti výživy chovných zvířat.

BASF a Monsanto se dohodnou na dlouhodobé vzájemné spolupráci ve výzkumu a vývoji, stejně jako v marketingu biotechnologických produktů pro rostliny. Do vývoje výnosnějších plodin rezistentních proti stresům plánují investovat přibližně 1,5 miliardy amerických dolarů.

Monsanto wheat

Příklad hodný následování v chemickém průmyslu: V roce 2008 se BASF oficiálně mění na evropskou akciovou společnost. Tento krok má za cíl zdůraznit její „závazek Evropě“ a společnost je nyní známá jako BASF SE (Societas Europaea).

Výrobky BASF přispívají k ochraně klimatu díky tomu, že šetří trojnásobek objemu emisí skleníkových plynů produkovaných při výrobě, aplikaci, a nakládání s těmito produkty. Tento fakt potvrzuje také souhrnná zpráva o CO2, kterou BASF zveřejnila jako vůbec první společnost na světě.

Díky akvizici společnosti Ciba Holding ve švýcarském Basileji v dubnu 2009 se BASF stává předním světovým dodavatelem papírových chemikálií a přípravků pro úpravu vody. V roce 2010 slučuje BASF své dva švýcarské závody BASF Schweiz v Wädenswilu a Ciba v Basileji do společnosti BASF Schweiz se sídlem v Basileji.

BASF rychle a rozhodně reaguje na hospodářskou krizi tím, že dočasně uzavírá jednotlivé závody, snižuje produkci a věnuje své úsilí údržbě. Tento hospodárný program doplňuje také modelem flexibilní pracovní doby.

V září se koná slavnostní ceremoniál u příležitosti rozšíření areálu Verbund v Nanjingu. BASF zde plánuje investovat 1,4 miliardy amerických dolarů do rozšíření zařízení pro krakování parou, do výstavby 10 nových závodů a rozšíření stávajících tří továren.

V brazilském městě Guaratinguetá je postaven nový závod na výrobu methylátu sodného, klíčového produktu k efektivní výrobě bionafty, s roční kapacitou 60 000 tun.

Na konci roku BASF dokončuje akvizici specializované chemické společnosti Cognis Monheim v Německu. Tím BASF se stává jedničkou na trhu v oblasti složek pro osobní péči a zároveň rozšiřuje svůj sortiment výrobků z obnovitelných surovin.

Zřízením společného podniku Styrolution v roce 2011 začínají společnosti BASF a INEOS, Industries Holdings Limited (VB), outsourcovat své celosvětové aktivity týkající se produkce styrenu.

BASF má v plánu posílit svoji pozici přední světové chemické společnosti. V roce 2011 společnost definuje, jakým způsobem tohoto cíle dosáhne v rámci své strategie „We create chemistry“ (Tvoříme chemii).

V roce 2050 bude na naší planetě žít zhruba devět miliard lidí. Na jedné straně je takový růst populace spojen s obrovskými globálními výzvami, ale BASF zde také vidí mnoho příležitostí, zejména pro chemický průmysl.

Na tiskové konferenci v Ludwigshafenu koncem listopadu 2011 poukazuje dr. Kurt Bock (narozen 1958, předseda představenstva výkonných ředitelů od roku 2011) na to, že společnost dosáhla své vedoucí pozice díky úspěšné strategii v minulých letech: „Přesně na tom budeme i nadále stavět a pokusíme se významně přispět ke splnění potřeb rostoucí světové populace.“

BASF má za cíl těchto příležitostí využít dodržováním svých čtyř strategických zásad, které společnost dále rozvíjí:

  • Tvoříme hodnotu jako jednotná společnost
  • Inovujeme, abychom našim zákazníkům přinesli úspěch
  • Podporujeme udržitelná řešení
  • Jsme tím nejlepším týmem

„Naši činnost lze shrnout vyjádřením hlavního účelu naší společnosti: Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost,” říká Bock.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America
Biotechnologický závod ve skleníku, Research Triangle Park v Severní Americe

Centrem činnosti v oblasti biotechnologie rostlin se v roce 2012 stávají hlavní trhy v Severní a Jižní Americe. Proto společnost BASF přeskupuje strategii svého produktového portfolia a tomu také přizpůsobuje webové stránky BASF Plant Science. Centrála společnosti BASF Plant Science je přesunuta z Limburgerhofu do USA. Činnost v oblasti výzkumu a vývoje se nyní nachází v závodech v Raleigh, v Gentu a v Berlíně. Vývoj a komercializace všech produktů, které jsou určeny výhradně pro evropský trh (mimo jiných Amflory), je zastaven.

V listopadu 2012 je položen základní kámen pro výstavbu závodu na výrobu toluendiisokyanátu (TDI). TDI je základem pro výrobu polyuretanu. Nové zařízení se stává jediným závodem na světě, který dokáže produkovat 300 000 tun ročně v jedné výrobní lince.

Kurt Bock at the stakeholder’s meeting 2013
Kurt Bock na setkání zúčastněných stran 2013

Kurt Bock, předseda představenstva výkonných ředitelů, ve svém projevu na setkání výroční valné hromadě v roce 2013 uvádí:

„Naše firma funguje na principech vědy. Proto jsme přesvědčeni, že výzkum může najít řešení každého problému. S tímto postojem jsme dosud byli velmi úspěšní. V roce 2015 oslaví BASF 150 let své existence. Podíváme-li se zpět na BASF v roce 1865 a BASF dnes, zjistíme, že společnost se neustále mění, nicméně naší hlavní motivací zůstává totéž: Zjistíme, jaké trendy formují společnost a co lidé chtějí, a pak hledáme způsob, jak jejich potřeby uspokojit. To s sebou obnáší proces výzkumu, vývoje a testování, na jehož konci jsme schopni prodávat nový produkt. Právě takto vznikají inovace. Hlavní myšlenka je obsažena v účelu naší firmy: ʹTvoříme chemii pro udržitelnou budoucnostʹ.“

Kurt Bock at the stakeholder’s meeting 2013
Slentite – nový, vysoce funkční izolační materiál pro stavbu a chlazení

Po sedmi letech výzkumu představuje BASF Slentite, nový, vysoce funkční izolační materiál pro stavbu a chlazení. Položení základního kamene pilotního závodu se koná v Lemfoerde.

BASF otevírá první německé zaměstnanecké centrum pro management pracovního a soukromého života („LuMit“) v Ludwigshafenu. Právě zde BASF vytváří nejrůznější projekty týkající se zlepšení kvality pracovního a soukromého života, a to zejména se zaměřením na oblast práce a rodiny (LuKids), sport a zdraví (LuFit) a sociální poradenství zajišťované BASF (LuCare).

BASF first employee center for work-life management
První zaměstnanecké centrum pro management pracovního a soukromého života BASF

Roku 2014 zaměstnává skupina BASF přibližně 112 tisíc zaměstnanců po celém světě. Její portfolio zahrnuje výrobu a zpracování chemikálií, plastů, účinných výrobků a přípravků na ochranu plodin či produkci ropy a zemního plynu. BASF má pobočky ve více než osmdesáti zemích a dodává své produkty obchodním partnerům v téměř každé části světa. Provozuje šest závodů Verbund a přibližně 380 dalších výrobních závodů po celém světě. Závod Verbund v Ludwigshafenu je největším světovým integrovaným chemickým komplexem.

Společnost BASF oslavuje 150. výročí své existence v roce 2015.