Global Home
Kdo jsme

2015-dodnes

V roce 2015 oslavila BASF 150. výročí svého založení. Kromě oslav a historické retrospektivy připravila BASF také globální program na téma energie, potraviny a život ve městě, na jehož vytváření se spolupodíleli i partneři. V rámci programu byla v září 2014 spuštěna internetová Creator SpaceTM, která spojovala lidi po celém světě a umožnila jim výměnu názorů na témata programu a svou podstatou prezentovala strategii „We create chemistry“, na niž se BASF zaměřila v roce 2011. Jednou z lokálních akcí v průběhu oslav byla také roadshow s názvem Hřiště inovací. Jednalo se o mobilní vědecké centrum a výstaviště BASF produktů, řešení a inovací s ohledem na udržitelnost.

Im Jahr 2015 feiert BASF ihr 150-jähriges Jubiläum  / BASF cel

BASF slaví 150. výročí, 2015.

V pondělí 17. října 2016 došlo v severním přístavu v závodu BASF v Ludwigshafenu k výbuchu a následnému požáru během plánovaných montážních prací na vypuštěné a zajištěné trase propylenového potrubí. Při nehodě zahynuli čtyři zaměstnanci hasičského sboru BASF a zaměstnanec cisterny ukotvené v přístavu. Sedm lidí bylo vážně zraněno a dalších 22 utrpělo lehká zranění.

20171017_Gedenkstätte_quer.jpg

Památník se čtyřmi hvězdami na dvoře požární stanice BASF.

BASF dlouhodobě celosvětově prosazuje digitalizaci ve výzkumu. Vzhledem k množství příležitostí, které digitalizace nabízí v celém hodnotovém řetězci, hrají výzkum a vývoj klíčovou roli.

V roce 2017 začala BASF používat superpočítač nacházející se v centrále Ludwigshafen. S výpočetním výkonem 1,75 petaflopů (1 petaflop představuje kvadrilion operací s pohyblivou řádovou čarou za sekundu) umožňuje počítač zpracování a modelování většího počtu komplexnějších simulací v kratším čase. 

Die Digitalisierung in der Forschung trägt dazu bei, die Forschungsarbeit effizienter zu gestalten, Wissensnetzwerke auszubauen und mehr Freiräume für Kreativität zu schaffen. Die Chemikerin Dr. Fangfang Chu und Dr. Eduard Schreiner, Experte für molekulare Simulationen, diskutieren über die Computersimulation einer Mikroverkapselung. Diese werden genutzt, um Wirkstoffe zum Beispiel vor Feuchtigkeit und Sauerstoff zu schützen. Mit Hilfe der Simulation können die komplexen chemischen und physikalischen Wechselwirkungen innerhalb der Mikrokapsel besser verstanden und vorhergesagt werden. So können Versuchsreihen im Labor gezielter geplant werden.

Chemička Dr. Fanfang Chu a expert na molekulární simulaci Dr. Eduard Schreiner diskutují o počítačové simulaci a mikroenkapsulaci.