Global Home
Kdo jsme

Organizace

organiz.jpg

Organizační struktura skupiny BASF

V souladu s celopodnikovou strategií jsou základními kameny organizační struktury BASF provozní divize, oddělení služeb, regiony a podnikové středisko.

Divize mají strategické a provozní úkoly a jsou uspořádány podle odvětví a výrobků. Podléhá jim 52 celosvětových a regionálních obchodních jednotek a mají na starosti rozvoj strategií pro 72 strategických obchodních jednotek.

Jednotky v regionech a v jednotlivých zemích představují místní zastoupení společnosti BASF a napomáhají růstu obchodních jednotek, které jsou v daných místech nejblíže k zákazníkům. Pro účely finančních výkazů jsou naše regionální divize rozděleny do čtyř oblastí: Evropa, Severní Amerika, Asijsko-pacifický region, Jižní Amerika, Afrika a Blízký východ.

Výzkumné činnosti, které jsou relevantní pro několik provozních divizí, jsou sdruženy do jedné centrální výzkumné divize. Tato divize je globálně organizována s výzkumnými centry v Evropě, Severní Americe, Asii a Tichomoří. Spolu s výzkumnými a vývojovými jednotkami v našich provozních divizích tvoří jádro našeho globálního Know-How Verbundu.

Pro provozní divize a areály poskytuje konkurenceschopné služby pět oddělení služeb: Global Engineering Services, Global Digital Services, Global Procurement, European Site & Verbund Management, Global Business Services (finance, personalistika, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost, duševní vlastnictví, komunikace, nákupy, dodavatelský řetězec a vnitropodnikové poradenství).

Podnikové středisko pomáhá představenstvu řídit firmu jako celek. Plní úkoly z těchto oblastí: strategie, finance a kontrola, dodržování právních předpisů, daně, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost, personalistika, komunikace, vztahy s investory a interní audity.

 • Chemicals
 • Materials
 • Industrial Solutions
 • Surface Technologies
 • Nutrition & Care
 • Agricultural Solutions

 • Evropa
 • Severní Amerika
 • Asie a Tichomoří
 • Jižní Amerika, Afrika, Střední východ

 • Centrální výzkumné oddělení

 • Corporate Development
 • Corporate Finance
 • Corporate Legal, Compliance & Insurance
 • Corporate Environmental Protection, Health & Safety
 • Corporate Human Resources
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Investor Relations
 • Corporate Audit
 • Corporate Taxes & Duties

 • Global Engineering Services
 • Global Digital Services
 • Global Procurement
 • European Site & Verbundmanagement
 • Global Business Services