Česká republika
Kdo jsme

Organizace

organiz.jpg

Právní struktura a organizace skupiny BASF

Našich 11 divizí je seskupených do šesti segmentů na základě jejich obchodních modelů. Jednotlivé divize nesou provozní odpovědnost a jsou sestaveny podle odvětví nebo produktů. Spravují našich 52 globálních a regionálních obchodních jednotek a vyvíjejí strategie pro 75 strategických obchodních jednotek.

Naše regionální jednotky jsou odpovědné za optimalizaci místní infrastruktury a přispívají k využívání našeho tržního potenciálu. Pro účely finančních výkazů jsou naše divize seskupeny do čtyř regionů: Evropa, Severní Amerika, Asie a Pacifik, Jižní Amerika, Afrika a Střední východ.

Tři globální divize pro výzkum – Process Research & Chemical Engineering, Advanced Materials & Systems Research a Bioscience Research – spolu s vývojovými jednotkami našich provozních divizí chrání naše inovativní kapacity a konkurenceschopnost.

Pět servisních jednotek zajišťuje špičkové služby operačním divizím a závodům: Global Engineering Services; Global Digital Services; Global Procurement; European Site & Verbund Management; Global Business Services (finance; lidské zdroje; ochrana životního prostředí; zdraví a bezpečnost práce; intelektuální vlastnictví; komunikace; zprostředkování; dodavatelský řetězec a vnitřní konzultační služby).

Jednotky korporátního centra podporují představenstvo v řízení společnosti jako celku. Sem patří centrální úkoly z následujících oblastí: strategie; finance; právo a předpisy; daně; ochrana životního prostředí; zdraví a bezpečnost práce; lidské zdroje; komunikace; vztahy s investory a interní audit.

 • Chemicals
 • Materials
 • Industrial Solutions
 • Surface Technologies
 • Nutrition & Care
 • Agricultural Solutions

 • Evropa
 • Severní Amerika
 • Asie a Tichomoří
 • Jižní Amerika, Afrika, Střední východ

 • Corporate Development
 • Corporate Finance
 • Corporate Legal, Compliance & Insurance
 • Corporate Environmental Protection, Health & Safety
 • Corporate Human Resources
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Investor Relations
 • Corporate Audit
 • Corporate Taxes & Duties

 • Global Engineering Services
 • Global Digital Services
 • Global Procurement
 • European Site & Verbundmanagement
 • Global Business Services

 • Advanced Materials & Systems Research
 • Bioscience Research
 • Process Research & Chemical Engineering