Global Home
Kdo jsme

Obchodní segmenty 

V BASF máme 11 divizí seskupených do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions.

Chování trhů a spotřebitelů se proměňuje rychleji než dříve, což pro mnoho zákazníků z různých odvětví a regionů představuje řadu problémů. K těm patří omezené přírodní zdroje, rostoucí poptávka a směřování k trvale udržitelným výrobkům. Obchodní modely našich segmentů pomáhají s řešením těchto problémů a svědčí o tom, jak jsme firemní strategii převedli do praxe.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemikálie

Petrochemické látky a meziprodukty

Segment Chemikálie zůstane základním kamenem naší Verbund struktury. Dodává základní chemikálie a meziprodukty ostatním segmentům a přispívá tak k organickému růstu našich klíčových hodnotových řetězců. Vedle interních zákazníků jsou našimi zákazníky chemické podniky a podniky na výrobu umělých hmot. Naším cílem je nadále zvyšovat naši konkurenceschopnost prostřednictvím špičkových technologií a provozní excelence.

Ultradur® High Speed

Materiály

Výkonnostní materiály a monomery

Segment Materiály se skládá z divizí Performance Materials a Monomers. Portfolio tohoto segmentu obsahuje vyspělé materiály a jejich předchůdce pro nové oblasti použití a pro systémy, jako jsou izokyanáty, polyamidy a anorganické základní produkty a také speciality pro odvětví výroby a zpracování plastů. Naším cílem je zejména organický růst. Od konkurence se chceme odlišovat prostřednictvím specifických odborných znalostí a dovedností v oblasti technologií, znalostí odvětví a blízkými vztahy se zákazníky. Rovněž usilujeme o vytváření maximální hodnoty v hodnotových řetězcích izokyanátů a polyamidů.

Liquid solution on disc held by scientist

Průmyslová řešení

Disperze & pryskyřice a výkonnostní chemikálie

Segment Průmyslová řešení zajišťuje vývoj a marketing přísad a aditiv pro průmyslové použití jako jsou polymerové disperze, pryskyřice, elektronické materiály, antioxidanty a příměsi. Naším cílem je být motorem organického růstu v klíčových průmyslových odvětvích jako je např. automobilový průmysl, plasty nebo elektronický průmysl a rozšířit naši pozici v oblasti přísad a řešení s přidanou hodnotou využitím našich komplexních odborných poznatků v rámci odvětví a aplikačního know-how.

Car frame featuring BASF coating solution

Povrchové technologie

Katalyzátory a nátěrové hmoty 

Segment Povrchové technologie zahrnuje naše podniky, které nabízejí chemická řešení na povrchy a pro povrchy. Do jeho portfolia patří nátěrové hmoty, antikorozní výrobky, katalyzátory a materiály do baterií pro automobilový a chemický průmysl. Cílem je být motorem organického růstu využitím našeho portfolia technologií a know-how, jakož i zajistit, aby se společnost BASF stala předním a inovativním poskytovatelem materiálů do baterií.

Softgel capsules spilling out of jar

Výživa a péče

Chemikálie pro péči a Výživa a zdraví

V segmentu Výživa a péče usilujeme o rozšíření naší pozice jakožto předního poskytovatele výživových přísad a přísad osobní péče pro spotřebitelské výrobky v oblasti výživy, domácí a osobní péče. Mezi zákazníky patří výrobci potravin a krmiv, jakož i farmaceutický a kosmetický průmysl a odvětví detergentů a čisticích prostředků. Chceme vylepšit a rozšířit naše portfolio výrobků a technologií. Naším cílem je být motorem organického růstu. Pomocí cílených akvizicí sa zaměřujeme na rozvíjející se trhy, nové obchodní modely a trendy udržitelnosti na spotřebních trzích.

Field of yellow flowers

Řešení pro zemědělství

Fungicidy, herbicidy, insekticidy a osiva

Naše nabídka obsahuje osiva a výrobky k jejich ošetřování, dále fungicidy, herbicidy, insekticidy a biologické přípravky doplněné o digitální produkty, které zemědělcům napomáhají k vyšším výnosům. Naše strategie je založena na organickém růstu s důrazem na inovace a na cíleném rozšiřování portfolia pomocí akvizic. K inovacím nás motivují potřeby zákazníků, požadavky společnosti a snižování dopadů na životní prostředí.