Česká republika
Kdo jsme

Obchodní segmenty 

K 1. lednu 2019 máme dvanáct divizí seskupených do šesti segmentů.  

Nová struktura segmentů společnosti BASF umožňuje diferenciovanější řízení našich podniků podle konkurenčního prostředí v rámci daného trhu. Přispívá k větší transparentnosti z hlediska výsledků našich segmentů a divizí a zdůrazňuje význam konceptu Verbund a hodnotových řetězců pro náš obchodní úspěch.  Cílem společnosti BASF je jasně vymezit pozici svých podniků vůči jejich příslušným konkurentům a vytvořit vysoce výkonnou organizaci umožňující společnosti BASF dosahovat úspěchů na stále konkurenčnějším tržním prostředí.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemikálie

Petrochemické látky a meziprodukty

Segment Chemikálie zůstane základním kamenem naší Verbund struktury. Dodává základní chemikálie a meziprodukty ostatním segmentům a přispívá tak k organickému růstu našich klíčových hodnotových řetězců. Vedle interních zákazníků jsou našimi zákazníky chemické podniky a podniky na výrobu umělých hmot. Naším cílem je zvyšovat naši konkurenceschopnost prostřednictvím špičkových technologií a provozní excelence.

Cellasto-Elemente für den Automobilbau / Cellasto components for automotive construction

Materiály

Výkonnostní materiály a monomery

Portfolio segmentu Materiály zahrnuje pokročilé materiály a jejich předchůdce pro nové aplikace a systémy. Mezi ně patří izokyanáty a polyamidy, jakož i anorganické základní výrobky a speciální výrobky pro odvětví plastů a jejich zpracování. Naším cílem je dosáhnout organického růstu pomocí diferenciace prostřednictvím specifických technologických odborných poznatků, know-how v daném odvětví a blízkosti zákazníků, abychom maximalizovali hodnotu izokyanátových a polyamidových hodnotových řetězců.

Lösungen für die Halbleiterindustrie

Průmyslová řešení

Disperze & pigmenty a výkonnostní chemikálie

Segment Průmyslová řešení zajišťuje vývoj a marketing přísad a aditiv pro průmyslové použití jako jsou polymerové disperze, pigmenty, pryskyřice, elektronické materiály, antioxidanty a příměsi. Naším cílem je být motorem organického růstu v klíčových průmyslových odvětvích jako je např. automobilový průmysl, plasty nebo elektronický průmysl a rozšířit naši pozici v oblasti přísad a řešení s přidanou hodnotou využitím našich komplexních odborných poznatků v rámci odvětví a aplikačního know-how.

coatings_solutions.jpg

Povrchové technologie

Katalyzátory a nátěrové hmoty 

Segment Povrchové technologie zahrnuje naše podniky, které nabízejí chemická řešení na povrchy a pro povrchy. Do jeho portfolia patří nátěrové hmoty, antikorozní výrobky, katalyzátory a materiály do baterií pro automobilový a chemický průmysl. Cílem je být motorem organického růstu využitím našeho portfolia technologií a know-how, jakož i zajistit, aby se společnost BASF stala předním a inovativním poskytovatelem materiálů do baterií.

nutrition_care.jpg

Výživa a péče

Chemikálie pro péči a Výživa a zdraví

V segmentu Výživa a péče usilujeme o rozšíření naší pozice jakožto předního poskytovatele výživových přísad a přísad osobní péče pro spotřebitelské výrobky v oblasti výživy, domácí a osobní péče. Mezi zákazníky patří výrobci potravin a krmiv, jakož i farmaceutický a kosmetický průmysl a odvětví detergentů a čisticích prostředků. Chceme vylepšit a rozšířit naše portfolio výrobků a technologií. Naším cílem je být motorem organického růstu tím, že se pomocí cílených akvizicí zaměříme na rozvíjející se trhy, nové obchodní modely a trendy udržitelnosti na spotřebních trzích.

Obstproduktion in Ortosole, Italien / Fruit production in Ortosole, Italy

Řešení pro zemědělství

Řešení pro zemědělství

Segement Řešení pro zemědělství chce dále posílit naši tržní pozici jakožto komplexního poskytovatele výrobků na ochranu úrody a osiva. Jeho portfolio zahrnuje fungicidy, herbicidy, insekticidy a biologické prostředky na ochranu úrody, jakož i osiva a přípravky na ošetření osiva. Zemědělcům kromě praktických rad nabízíme rovněž digitální řešení. Naším hlavním zaměřením je organický růst na bázi inovací, cílené rozšiřování portfolia, jakož i využívání synergií z akvírovaných podniků.