Global Home
Kdo jsme

Chemická recyklace plastového odpadu

Od plastového odpadu po nové chemické produkty

 

Plasty nabízejí osvědčené výhody, když slouží jako výrobky – například při konzervaci potravin, v lehkých konstrukcích vozidel nebo jako stavební izolace. Plastový odpad, a především plastový odpad v kontextu znečišťování moří, je však vnímán jako velký globální problém. Na jedné straně jsou zde stále náročnější regulační požadavky týkající se recyklačních kvót a recyklovatelnosti, a na druhé straně vidíme snahu našich zákazníků o zvyšování podílu recyklovaných materiálů v jejich nabídce. K vyřešení těchto výzev je potřebná inovace a společné globální úsilí napříč hodnotovým řetězcem. S tímto problémem se chceme úspěšně vyrovnat.

 

Možnosti mechanického recyklování jsou omezeny vzhledem k nárůstu podílu reziduálních složek v každém cyklu. Společnost BASF tento problém přijala jako výzvu a sestavila tým, který vyvinul projekt ChemCycling. Při chemické recyklaci lze fosilní zdroje pro chemickou výrobu nahradit recyklovaným materiálem z plastového odpadu. Jak to funguje? Plastový odpad se termochemickými procesy přemění na surovinu. Tato surovina může být v závodě s konceptem Verbund využita k výrobě nových chemických produktů se špičkovými parametry na bázi recyklovaného plastového odpadu.

 

Díky nám se recyklovatelnými stávají materiály, které dosud nebylo možné recyklovat – například vícevrstvé materiály nebo plasty s reziduálními složkami. To napomáhá k efektivnímu plnění cílů v oblasti recyklace. Chemická recyklace může přispět ke snížení podílu plastového odpadu ukládaného na skládkách nebo likvidovaného ve spalovnách. Termochemická recyklace však musí být nejprve přijata trhem a regulačními orgány. V souvislosti s touto technologií, ekonomickými otázkami a předpisy existuje mnoho nezodpovězených otázek. Na vyřešení těchto výzev úzce spolupracujeme s příslušnými zainteresovanými osobami.

infografika_chemcycling.png

Prostřednictvím analýzy ekologické účinnosti se snažíme zajistit, aby tato inovativní metoda měla pozitivní vliv na životní prostředí. Chemická recyklace navíc představuje vzrušující podnikatelskou příležitost pro nás i naše zákazníky, protože výsledné produkty mají stejnou kvalitu jako produkty z fosilních surovin. V současnosti se zákazníky spolupracujeme na vývoji prvních prototypů zákaznických produktů z chemicky recyklovaného materiálu.