Česká republika
Kdo jsme

Studie agentury GTZ o investicích v Nan-ťingu

Studie agentury GTZ: Investice společnosti BASF v Nan-ťingu ukazují nejlepší osvědčené postupy v čínském chemickém průmyslu

Provoz Verbund společnosti BASF v čínském městě Nan-ťing překračuje mezinárodní normy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a zároveň v této lokalitě vytváří a zajišťuje pracovní místa. Vyplývá to z nezávislé studie, kterou provedla německá Agentura pro technickou spolupráci GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit).

Studie, kterou si nechala vypracovat společnost BASF, se uskutečnila v období od ledna do září 2005 a zkoumala hospodářský, environmentální a sociální dopad investic společnosti BASF na město Nan-ťing a jeho okolí. Za tímto účelem se uskutečnily rozhovory s členy samosprávy, místními obyvateli i zaměstnanci společnosti BASF v Nan-ťingu.

První výsledky studie byly nejprve projednány s akcionáři v Nan-ťingu v listopadu a následně předloženy a projednány s mezinárodními odborníky na pracovním setkání akcionářů v Šanghaji.

BASF-YPC Co. Ltd. je společný podnik společností BASF a Sinopec s 50% účastí každého z partnerů. Tento podnik vyrábí chemikálie a polymery pro rychle rostoucí čínský trh. Integrovaný petrochemický závod leží na ploše 220 hektarů a komerční výroba v něm byla spuštěna v červnu 2005.

Jak je uvedeno ve zprávě, tato společnost je v Číně ukázkovým příkladem zejména v oblasti bezpečnostních norem. Ve vrcholné fázi výstavby závodu a infrastruktury pracovali na místě techničtí odborníci z 22 zemí a 15 000 dělníků. Na výstavbě se prostřídalo na 100 000 dělníků, kteří absolvovali důkladné bezpečnostní školení, jež jim poskytla společnost BASF-YPC Co. Ltd.

Studie doporučila pokračovat v rozhovorech v rámci společenství a šířit bezpečnostní normy společnosti BASF i standardy týkající se životního prostředí i do ostatních čínských organizací, například pořádáním seminářů nebo organizováním návštěv. V oblasti bezpečnosti dopravy již společnost BASF iniciovala strategické spojenectví s čínskou Státní správou bezpečnosti práce (SAWS).

Komplex v Nan-ťingu je postavený podle koncepce Verbund, která se zrodila v centrále společnosti BASF v německém Ludwigshafenu – který je dnes největším chemickým výrobním komplexem jedné společnosti na světě. Díky spojení výrobních závodů dokáže společnost co nejefektivněji využívat produkty, vedlejší produkty a energii, čímž se minimalizují náklady i negativní vliv na životní prostředí. V komplexu také fungují špičkové veřejné služby, jako například plynová elektrárna.

The impact of direct investment of BASF in Nanjing, China on the sustainable development of the region

GTZ study on the investment in Nanjing