Kdo jsme

Studie agentury GTZ o investicích v Nan-ťingu

Studie agentury GTZ: Investice společnosti BASF v Nan-ťingu ukazují nejlepší osvědčené postupy v čínském chemickém průmyslu

Provoz Verbund společnosti BASF v čínském městě Nan-ťing překračuje mezinárodní normy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a zároveň v této lokalitě vytváří a zajišťuje pracovní místa. Vyplývá to z nezávislé studie, kterou provedla německá Agentura pro technickou spolupráci GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit).

Studie, kterou si nechala vypracovat společnost BASF, se uskutečnila v období od ledna do září 2005 a zkoumala hospodářský, environmentální a sociální dopad investic společnosti BASF na město Nan-ťing a jeho okolí. Za tímto účelem se uskutečnily rozhovory s členy samosprávy, místními obyvateli i zaměstnanci společnosti BASF v Nan-ťingu.

První výsledky studie byly nejprve projednány s akcionáři v Nan-ťingu v listopadu a následně předloženy a projednány s mezinárodními odborníky na pracovním setkání akcionářů v Šanghaji.

BASF-YPC Co. Ltd. je společný podnik společností BASF a Sinopec s 50% účastí každého z partnerů. Tento podnik vyrábí chemikálie a polymery pro rychle rostoucí čínský trh. Integrovaný petrochemický závod leží na ploše 220 hektarů a komerční výroba v něm byla spuštěna v červnu 2005.

Jak je uvedeno ve zprávě, tato společnost je v Číně ukázkovým příkladem zejména v oblasti bezpečnostních norem. Ve vrcholné fázi výstavby závodu a infrastruktury pracovali na místě techničtí odborníci z 22 zemí a 15 000 dělníků. Na výstavbě se prostřídalo na 100 000 dělníků, kteří absolvovali důkladné bezpečnostní školení, jež jim poskytla společnost BASF-YPC Co. Ltd.

Studie doporučila pokračovat v rozhovorech v rámci společenství a šířit bezpečnostní normy společnosti BASF i standardy týkající se životního prostředí i do ostatních čínských organizací, například pořádáním seminářů nebo organizováním návštěv. V oblasti bezpečnosti dopravy již společnost BASF iniciovala strategické spojenectví s čínskou Státní správou bezpečnosti práce (SAWS).

Komplex v Nan-ťingu je postavený podle koncepce Verbund, která se zrodila v centrále společnosti BASF v německém Ludwigshafenu – který je dnes největším chemickým výrobním komplexem jedné společnosti na světě. Díky spojení výrobních závodů dokáže společnost co nejefektivněji využívat produkty, vedlejší produkty a energii, čímž se minimalizují náklady i negativní vliv na životní prostředí. V komplexu také fungují špičkové veřejné služby, jako například plynová elektrárna.