Česká republika
Kdo jsme

Životní prostředí

basf-ludwigshafen-site-at-night.jpg

Bezpečnost

V oblasti bezpečnosti nikdy neděláme ústupky. Naším hlavním předmětem zájmu je prevence, která nám umožňuje výstavbu a provoz bezpečných závodů po celém světě a zároveň bezpečnou přepravu, manipulaci a skladování našich výrobků. Na mimořádné situace reagujeme tím, že jsme vždy a všude připraveni.

Více
hot-air-balloon.jpg

Energie a ochrana ovzduší

Klimatické změny jsou celospolečenský problém. Inovativní řešení vyvinutá společností BASF přispívají k ochraně ovzduší. V našem hodnotovém řetězci pracujeme také na snižování emisí skleníkových plynů, přičemž v tomto směru hraje klíčovou roli energetická účinnost.

Více
site-ludwigshafen.jpg

Odpovědnost v celém hodnotovém řetězci

Růstu přidané hodnoty v dlouhodobém časovém horizontu je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud je hospodářský úspěch v souladu se společenskou odpovědností a odpovědností vůči životnímu prostředí. Naše efektivní postupy chrání životní prostředí, protože úsporně využíváme zdroje a snižujeme emise.

Více
basf-site-at-night.jpg

Voda

Udržitelné využívání vody a celosvětová ochrana přírodních vodních zdrojů jsou pro nás velmi důležité. Snižujeme emise z našich výrobních procesů do vody a nabízíme produkty, které šetří vodu a zlepšují její kvalitu.

Více
basf-site-in-distance.jpg

Zdroje a ekosystémy

Summit Země v Riu de Janeiru v roce 1992 ukázal, že obchodní společnosti mohou významně přispívat k biologické rozmanitosti a být jejím dlouhodobým přínosem.

Více