Kdo jsme

Energie a ochrana ovzduší

Klimatická změna je jednou z nejnaléhavějších výzev, kterým společnost čelí. Pro BASF je ochrana klimatu klíčovým úkolem a nezbytnou součástí naší strategie.

 

Podporujeme cíl Pařížské dohody omezit globální oteplování pod úroveň 2 stupňů Celsia. Prostřednictvím našich dovedností při aplikaci inovativních řešení na nové výzvy chceme bojovat proti klimatickým změnám. 

 

BASF se zavázala k ekonomicky efektivní a ekologicky účinné globální ochraně klimatu a podporuje cíl OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje "Opatření v oblasti klimatu". Toho lze úspěšně dosáhnout pouze společně, v politickém i sociálním dialogu, jakož i prostřednictvím silných partnerství v oblasti ochrany podnebí.