Česká republika
Kdo jsme

Energie a ochrana ovzduší

Antropogenní klimatické změny jsou jednou z hlavních výzev, před kterými stojí dnešní společnost. Obchod, věda, politika i společnost jako celek musí při řešení otázky klimatických změn spojit síly a efektivněji využívat zdroje. Společnost BASF se zavázala k ekonomicky efektivnější a ekologicky účinnější celosvětové ochraně ovzduší. Energetická účinnost je klíčem k tomu, abychom dokázali spojit ochranu ovzduší a zachování zdrojů s ekonomickými výhodami.

man-applying-insulation.jpg

Naše řešení na ochranu ovzduší

Naše produkty se podílejí na velkém množství technologií na ochraně ovzduší v široké škále odvětví.

Více
transportation-terminal.jpg

Snižování emisí v rámci celého hodnotového řetězce

Snažíme se snižovat emise skleníkových plynů jak v naší vlastní výrobě, tak společně s našimi partnery v rámci celého hodnotového řetězce.

Více (stránka v angličtině) ...
production.jpg

Náš program pro řízení uhlíku

S cílem umožnit další významné úspory CO2 je zapotřebí úplně nových technologií, které již začínáme zkoumat.

Více (EN)
basf-banners.jpg

Naše cíle v oblasti ochrany ovzduší

Vymezili jsme si cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické úspornosti.

Více (stránka v angličtině) ...
production2.jpg

Naše podniková uhlíková stopa

Každý rok podáváme zprávu o emisích v celém hodnotovém řetězci BASF i o produktech v našem portfoliu, které přispívají k zamezování emisí.

Více (stránka v angličtině) ...