Kdo jsme

Obnovitelné suroviny

The towers of the aromatics plant on Friesenheim Island, a part of BASF’s Ludwigshafen Verbund site, are visible in the background. This facility can supply the Verbund with up to 300,000 metric tons of benzene per year. It is one of the central Verbund plants that are directly linked to both steam crackers. The steam crackers produce a number of important basic chemical products, including in particular ethylene and propylene.

Zákazníci mají stále větší zájem o výrobky na bázi obnovitelných surovin, které vnímají jako zdravější, přírodnější a s pozitivním vlivem na životní prostředí. Mnozí majitelé a prodejci značek se proto snaží prezentovat své produkty tímto směrem a definují své strategie a cíle v zájmu využívání obnovitelných surovin. Například v Evropě jsou motivací pro využívání obnovitelných zdrojů i opatření Evropské komise zaměřená na snižování emisí CO2 a podporu biohospodářství. Podobné programy existují i v jiných geografických oblastech.

Pro společnost BASF jsou obnovitelné suroviny atraktivní ze dvou důvodů: na jedné straně chceme reagovat na tlak trhu, který vyplývá z poptávky spotřebitelů a prodejců. Na druhou stranu obnovitelné suroviny umožňují vyvíjet produkty s novými funkcemi a molekulami, které by jinak nebyly dosažitelné, nebo by byly dosažitelné mnohem těžšími cestami na bázi fosilních zdrojů.

Společnost BASF má produkty související s obnovitelnými surovinami ve všech fázích svého hodnotového řetězce. Vyrábíme produkty z obnovitelných surovin. Kromě toho nabízíme produkty na bázi fosilních surovin, které se využívají na pěstování a zpracování plodin a působí jako aktivátory pro využívání obnovitelných surovin, jako jsou například pryskyřicová pojiva pro přírodní vlákna.

Společnost BASF vyvinula i nezávisle ověřenou koncepci vyvažování přídavnou hmotností, která ve Verbund BASF umožňuje nahradit část fosilních surovin obnovitelnými surovinami a přidělit je vybraným produktům.

Společnost BASF kromě toho využívá své rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti chemických procesů a syntézy k tomu, aby obnovitelné suroviny využívala konkurenceschopnějším způsobem. Její odborníci pracují na inovacích procesů v oblastech reaktivních technologií (např. fermentace) a zpracování.

V současnosti představují obnovitelné suroviny v průměru zhruba 5,4 % našeho celkového objemu nákupu surovin, i když toto číslo je v některých oblastech mnohem vyšší. Stejně jako v případě ostatních surovin závisí naše využívání obnovitelných surovin na faktorech, jako jsou dostupnost, konkurenceschopnost nákladů, potřeby zákazníků nebo ekologické a sociální otázky. V dohledné budoucnosti budou dominantní surovinou společnosti BASF nadále fosilní suroviny.

Obnovitelné suroviny přispívají k udržitelnému rozvoji tím, že snižují emise CO2 a nahrazují neobnovitelné suroviny, avšak ve skutečnosti nejsou udržitelné. V diskusi o obnovitelných surovinách hrají významnou roli otázky jako konkurence v oblasti potravin, využívání půdy či biodiverzita. Společnost BASF je členem iniciativy za uplatňování stávajících norem a podílí se na rozvoji systémů pro certifikaci udržitelnosti obnovitelných surovin, které nakupuje a využívá. Klademe také osobní důraz na vývoj technologií pro obnovitelné suroviny z nepotravinových zdrojů.