Česká republika
Kdo jsme

Obnovitelné suroviny

Friesenheim Island

Zákazníci mají stále větší zájem o výrobky na bázi obnovitelných surovin, které vnímají jako zdravější, přírodnější a s pozitivním vlivem na životní prostředí. Mnozí majitelé a prodejci značek se proto snaží prezentovat své produkty tímto směrem a definují své strategie a cíle v zájmu využívání obnovitelných surovin. Například v Evropě jsou motivací pro využívání obnovitelných zdrojů i opatření Evropské komise zaměřená na snižování emisí CO2 a podporu biohospodářství. Podobné programy existují i v jiných geografických oblastech.

Pro společnost BASF jsou obnovitelné suroviny atraktivní ze dvou důvodů: na jedné straně chceme reagovat na tlak trhu, který vyplývá z poptávky spotřebitelů a prodejců. Na druhou stranu obnovitelné suroviny umožňují vyvíjet produkty s novými funkcemi a molekulami, které by jinak nebyly dosažitelné, nebo by byly dosažitelné mnohem těžšími cestami na bázi fosilních zdrojů.

Společnost BASF má produkty související s obnovitelnými surovinami ve všech fázích svého hodnotového řetězce. Vyrábíme produkty z obnovitelných surovin. Kromě toho nabízíme produkty na bázi fosilních surovin, které se využívají na pěstování a zpracování plodin a působí jako aktivátory pro využívání obnovitelných surovin, jako jsou například pryskyřicová pojiva pro přírodní vlákna.

Společnost BASF vyvinula i nezávisle ověřenou koncepci vyvažování přídavnou hmotností, která ve Verbund BASF umožňuje nahradit část fosilních surovin obnovitelnými surovinami a přidělit je vybraným produktům.

Společnost BASF kromě toho využívá své rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti chemických procesů a syntézy k tomu, aby obnovitelné suroviny využívala konkurenceschopnějším způsobem. Její odborníci pracují na inovacích procesů v oblastech reaktivních technologií (např. fermentace) a zpracování.

V současnosti představují obnovitelné suroviny v průměru zhruba 5,4 % našeho celkového objemu nákupu surovin, i když toto číslo je v některých oblastech mnohem vyšší. Stejně jako v případě ostatních surovin závisí naše využívání obnovitelných surovin na faktorech, jako jsou dostupnost, konkurenceschopnost nákladů, potřeby zákazníků nebo ekologické a sociální otázky. V dohledné budoucnosti budou dominantní surovinou společnosti BASF nadále fosilní suroviny.

Obnovitelné suroviny přispívají k udržitelnému rozvoji tím, že snižují emise CO2 a nahrazují neobnovitelné suroviny, avšak ve skutečnosti nejsou udržitelné. V diskusi o obnovitelných surovinách hrají významnou roli otázky jako konkurence v oblasti potravin, využívání půdy či biodiverzita. Společnost BASF je členem iniciativy za uplatňování stávajících norem a podílí se na rozvoji systémů pro certifikaci udržitelnosti obnovitelných surovin, které nakupuje a využívá. Klademe také osobní důraz na vývoj technologií pro obnovitelné suroviny z nepotravinových zdrojů.